Nyhetsarkiv

 • 2014-07-08

  Så väljer ungdomar politik

  På Örebro universitet genomförs just nu världens största studie om ungdomar och politik. Målet är att få veta mer om hur yngre utvecklar politiska kunskaper och värderingar. Läs mer
 • Åsa Källström Cater
  Åsa Källström Cater
  2014-05-28

  Örebroforskare internationell expert om familjevåld

  De två forskningsinstituten Verwey-Jonker Institute och Atria har fått ett uppdrag av regeringen i Holland att undersöka hur man kan förebygga familjevåld. Åsa Källström Cater, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet, tillkallades som expert tillsammans med tre forskare från Storbritannien och Grekland. Läs mer
 • Jeanette Källstrand-Eriksson
  Jeanette Källstrand-Eriksson
  2014-05-28

  Bättre skadeprevention för äldre

  Folkhälsoinstitutet beräknar att en tredjedel av alla äldre årligen drabbas av fallolyckor. Nedsatt syn är en förklaring till fallskadorna, men en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet och Högskolan i Halmstad visar att orsakerna är mer komplexa än så. Det är upptäckter som bland annat kan leda till bättre skadeprevention för äldre. Läs mer
 • 2014-05-27

  Professor Dan Johansson tilldelas årets PJ-pris

  Dan Johansson, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Örebro universitet, tilldelas årets PJ-pris. – Jag är mycket glad över att ha tilldelats priset. Dels för egen del, men framför allt för att det uppmärksammar forskning av stort värde för näringsliv och samhälle, säger Dan Johansson. Läs mer
 • Elisabeth Brobeck
  Elisabeth Brobeck
  2014-05-27

  Motiverande samtal god hjälp att ändra livsstil

  Sjukvårdspersonalens råd har betydelse för livsstilsförändringar, men rådgivningen är inte jämlikt fördelad och är inte heller tydlig i den kliniska verksamheten. Med ett större inslag av motiverande samtal, skulle de bli effektivare. Det är Elisabeth Brobeck som redovisar undersökningar om livsstilssamtal och hälsofrämjande arbete i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet och Högskolan i Halmstad. Läs mer
 • Sören Hjälm
  Sören Hjälm
  2014-05-27

  Återhämtning nyckelfråga för utbrända tränare

  Tränare för elitlag i fotboll är ett utsatt släkte. I en unik studie har Sören Hjälm under tio år studerat utbränningsprocessen och vägen tillbaka för en grupp elittränare i fotboll. I doktorsavhandlingen vid Örebro universitet, konstaterar han att precis som inom andra yrken är det avgörande för utbrända tränare att lyckas med återhämtningsprocessen för att kunna fortsätta att arbeta och att såväl tränarna själva liksom klubbarna har ett stort ansvar för detta. Läs mer
 • 2014-05-23

  Förtroendefrågan i fokus på temadag om informationsteknologi och journalistik

  IT-övervakning, personlig integritet och journalistik. Dessa frågor stod i centrum under Global Journalist... Läs mer
 • 2014-05-23

  Örebro universitet befäster stark position i nationell rankning

  Örebro universitet befäster en stark position bland landets universitet och högskolor. När den oberoende organisationen Sveriges universitetsranking (Urank) rangordnar Sveriges lärosäten kommer Örebro universitet som nummer 12 av 28. Det innebär att Örebro universitet placerar sig före de unga universiteten och alla högskolor, en position som lärosätet har för tredje året i rad. Läs mer
 • 2014-05-22

  Dubbla examina – hjälp eller stjälp?

  Det har blivit allt vanligare att universiteten och högskolorna ger dubbla examina för samma utbildning. Den 21 maj anordnade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, en konferens om detta ”fenomen” tillsammans med Örebro universitet. Läs mer
 • Mats Eriksson
  Mats Eriksson
  2014-05-22

  Nya riktlinjer för att undvika smärta hos barn

  Örebroforskarna Mats Eriksson och Maria Gradin har varit med och tagit fram Läkemedelsverkets nya riktlinjer kring barn och smärta. – Det viktigaste är att man skapar tid för omhändertagande i dagens pressade sjukvård och att all personal har utbildning och kunskap, säger Mats Eriksson, docent vid Örebro universitet. Läs mer

Uppdaterad: 2014-04-02

Sidansvarig: webbsupport