Nyhetsarkiv

 • 2014-07-08

  Så väljer ungdomar politik

  På Örebro universitet genomförs just nu världens största studie om ungdomar och politik. Målet är att få veta mer om hur yngre utvecklar politiska kunskaper och värderingar. Läs mer
 • 2014-06-26

  Louise Pålsson ny universitetsdirektör vid Örebro universitet

  Louise Pålsson blir ny universitetsdirektör vid Örebro universitet. Hon tillträder den nya tjänsten den 15 september. Läs mer
 • 2014-06-25

  Gymnasielärarutbildning i matematik till Örebro universitet

  Örebro universitet får rätt att utfärda ämneslärarexamen i matematik med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Beslutet meddelade Universitetskanslersämbetet (UK-Ämbete) på tisdagen. Det innebär att den nya inriktningen går att söka redan till höstterminen 2015. Läs mer
 • 2014-06-25

  Hög kvalitet för socionomutbildning vid Örebro universitet

  Universitetskanslersämbetet (UK-Ämbetet) ger i sin senaste utvärdering socionomexamen vid Örebro universitet omdömet ”hög kvalitet”. Likaså bedöms kandidat- och magisterexamen i socialt arbete ha ”hög kvalitet”. Läs mer
 • Professor Liisa Husu
  Professor Liisa Husu
  2014-06-23

  Liisa Husu om ojämställdhet i forskningen på europeiska arenor

  I dag på Euroscience Open Forum, ESOF, i Köpenhamn berättar Örebroprofessorn Liisa Husu om hur de nordiska länderna har arbetat för att nå könsbalans i forskningen. ESOF är en mötesplats för europeiska forskare, politiker, tjänstemän, media, och andra som är intresserade av den europeiska forskningens utmaningar. ESOF pågår 21-26 juni. Läs mer
 • 2014-06-18

  3,6 miljoner till fortsatt Brasilienutbyte

  Utbytet mellan Musikhögskolan vid Örebro universitet och två brasilianska universitet fortsätter. För ytterligare två år har sammanlagt närmare 3,6 miljoner anslagits i så kallade Linnaeus-Palme-medel för 32 studentutbyten och 24 lärarutbyten. Läs mer
 • Karin Hedström
  Karin Hedström
  2014-06-16

  Elektronisk ID-kontroll påverkar alla

  Hur människors förtroende för samhället och för olika företag påverkas av att datorer tar över många funktioner är högintressant för docent Karin Hedström i hennes forskning i informatik vid Handelshögskolan på Örebro universitet. Ett forskningsprojekt tillsammans med forskare på Linköpings universitet har nyligen resulterat i boken Vem är vem på nätet?, som ges ut med stöd av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Läs mer
 • Amy Loutfi
  Amy Loutfi
  2014-06-13

  Samarbetet med Indien ger bättre elektronisk näsa

  – Vi har skapat ett givande samarbete med Sastra University i Indien. Deras kunskaper om sensormaterial har framgångsrikt kombinerats med våra erfarenheter av att kunna utveckla system för avancerade databeräkningar. Vi vill nu fortsätta arbetet med att utveckla en elektronisk näsa för livsmedelsindustrin, säger Amy Loutfi, docent och forskare vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS, vid Örebro universitet. Läs mer
 • Peter Berglez
  Peter Berglez
  2014-06-12

  Givande samarbete trots skillnader

  Internationellt samarbete mellan olika universitet innebär ofta att man studerar förhållanden i respektive land och jämför resultaten. Men det behöver inte vara så. I samarbetet med Makerereuniversitetet i Uganda har Medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet i stället arbetat med att jämföra metoder och dra nytta av varandras erfarenheter. Läs mer
 • Sangeeta Bagga-Gupta
  Sangeeta Bagga-Gupta
  2014-06-11

  Tre internationella aktiviteter avslutade forskarskolan LIMCUL

  Tre internationella forskningssymposier och workshops i år och förra året markerar avslutningen av den nationella forskarskolan LIMCUL. I dessa medverkade framstående internationella forskare med olika perspektiv på LIMCUL:s huvudteman – literacies, flerspråkighet och kulturella praktiker. Aktiviteterna hölls i november 2013 i Stockholm, i mars och i början av juni i Örebro. Universitetet här har varit värd för projektet, som Vetenskapsrådet anslog 13 miljoner kronor till 2008. Läs mer

Uppdaterad: 2014-04-02

Sidansvarig: webbsupport