Nyhetsarkiv

 • 2014-12-19

  Idrottslärare rädda för att röra eleverna

  Övergrepp mot barn inom kyrkor, skolor och idrottsklubbar har skapat en debatt som i sin tur har gjort lärare rädda för att röra sina elever. Örebroforskaren Marie Öhman har fått ytterligare 900 000 kronor från Centrum för idrottsforskning för att fortsätta sin forskning om hur idrottslärarnas rädsla påverkar undervisningen och eleverna. Läs mer
 • Ida Schoultz
  Ida Schoultz
  2014-12-19

  Tarmen viktig för äldres hälsa

  Ida Schoultz, forskarsassistent vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin på Örebro universitet, har fått ett anslag på 1,24 miljoner kronor från Bo Rydins stiftelse för att hitta vägar för att behandla åldersrelaterad förstoppning och diarré. Läs mer
 • Frans Prenkert
  Frans Prenkert
  2014-12-17

  Forskning för en effektivare järnväg

  Företagen ScandFibre, BillerudKorsnäs och Trade Extensions ska tillsammans med forskare vid Örebro universitet undersöka hur godstransporter kan organiseras för att det ska bli enkelt, hållbart och mer lönsamt att frakta varor på järnvägen. För detta har de fått 4,7 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Läs mer
 • 2014-12-17

  Över 45 forskningsmiljoner från KK-stiftelsen till universitetet

  Forskare vid Örebro universitet har fått sammanlagt över 45 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Fem projekt har fått anslag inom programmet Hög, som ger forskare och företag möjlighet att gemensamt svara på en forskningsfråga. Det största bidraget kom från Sidus-programmet, 27 miljoner kronor. Det fick forskare inom datateknik för att starta en ny forskningsmiljö med fokus på teknik i hemmet. Läs mer
 • Christer Korin.
  Christer Korin.
  2014-12-17

  Undersöker konsten att greppa förpackningar

  Forskare vid Örebro universitet har fått 4,3 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att tillsammans med BillerudKorsnäs och Tetra Pak optimera tillverkningen av förpackningar. Läs mer
 • Per-Erik Olsson
  Per-Erik Olsson
  2014-12-17

  Vill förbättra riskbedömningar av utsläpp i miljön

  Vad händer när olika kemiska ämnen blandas i miljön, ökar det riskerna eller kan de olika ämnena rent av neutralisera varandra? Det här ska forskare vid Örebro universitet undersöka i ett treårigt projekt på totalt tio miljoner kronor varav mer än fyra och en halv miljon kommer från KK-stiftelsen och lika mycket från olika företag. Läs mer
 • Jana Jass
  Jana Jass
  2014-12-17

  Undersöker långtidseffekter av miljögifter i låga doser

  Under senare år har flera fall av höga halter av perfluoerade ämnen, så kallade PFC:er, uppmärksammats i dricksvatten, bland annat i närheten av flygplatser och där man använt brandsläckningsskum. Nu ska forskare vid Örebro universitet undersöka vilka biologiska effekter sådana här långlivade PFC:er har i svenska vatten. Läs mer
 • Amy Loutfi
  Amy Loutfi
  2014-12-17

  Stora datamängder blir begripliga och användbara

  Under den senaste tiden har utvecklingen gått snabbt när det gäller tekniska lösningar som ger människor trygghet och självständighet i hemmet. Men det finns en lucka mellan teori och praktik och nu satsar KK-stiftelsen 27 miljoner för att överbrygga den. – Det brister för att vi inte vet hur vi på ett enkelt sätt ska generera användbar information från de stora mängder data som de olika tekniska lösningarna producerar, säger Örebroforskaren Amy Loutfi. Läs mer
 • Louise Sund
  Louise Sund
  2014-12-17

  Om global etik i miljö- och hållbarhetsutbildningen

  – För mig handlar hållbar utveckling om globala etiska frågeställningar som innefattar både människans relationer till naturen och relationer människor emellan där olika uppfattningar om värden och ansvar ställs mot varandra. Det är också ett politiskt begrepp i den meningen att det är värdeladdat och inbegriper oliktänkande och motsättningar, skilda intressen och prioriteringar. Läs mer
 • Professor Rolf Lidskog
  Professor Rolf Lidskog
  2014-12-16

  Studerar stora skogsbrandens konsekvenser

  Forskare vid Örebro universitet har fått 2,8 miljoner kronor från forskningsrådet Formas för att studera hur olika myndigheter, skogsägare och andra berörda hanterade den stora skogsbranden i Västmanland. Studierna syftar till att förbättra beredskapen hos involverade organisationer och hur sådana här extrema händelser påverkar skogsbruket. Läs mer

Uppdaterad: 2015-01-26

Sidansvarig: webbsupport