Nyhetsarkiv

 • 2015-11-25

  Näthat mot kvinnor skär genom alla samhällsklasser

  I samhället finns en förnekelse om det hat riktat mot kvinnor som vissa män står för, en förnekelse som föder... Läs mer
 • Sarah Granberg
  Sarah Granberg
  2015-11-20

  Örebroforskare får Arnbrinks pris

  Örebroforskaren Sarah Granberg får Arnbrinks utmärkelse för sin forskning inom hörselrehabilitering. Som en del i ett internationellt forskningsprojekt som startats på initiativ av Världshälsoorganisationen, WHO, har hon tagit fram en modell som gör det möjligt för till exempel vårdpersonal att få en helhetsbild av vardagen för en patient med hörselnedsättning. Läs mer
 • 2015-11-13

  Nytt samarbete med Hong Kong

  Nu inleder forskare på CHAMP vid Örebro universitet ett samarbete med Hong Kong Polytechnic University och det är både likheterna och skillnaderna, som lockar.– Det är stora sociala skillnader. Det gäller inte minst synen på psykologiska problem. Det är överhuvudtaget rätt skamligt att vara sjukskriven där, säger professor Steven Linton. Läs mer
 • Sevgi Bayram Özdemir
  Sevgi Bayram Özdemir
  2015-11-12

  Forskning för att ge skolor förslag på hur de kan minska fördomar

  – Skolan behöver konkreta förslag kring vad den kan göra för att minska fördomar och främja tolerans och öppenhet. För att göra det möjligt behöver vi först förstå hur attityder och beteenden gentemot grupper med annan etnisk tillhörighet utvecklar sig över tid, säger Örebroforskaren Sevgi Bayram Özdemir, som har fått 7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Läs mer
 • Thanh Wang
  Thanh Wang
  2015-11-10

  Ny forskning om hur skadliga kemikalier förflyttar sig i naturen

  Det är sedan tidigare känt att farliga ämnen i brandsläckningsskum har läckt ut i samband med brandövningar och förorenat dricksvatten och vattendrag. Nu har Thanh Wang, forskare i kemi vid Örebro universitet, fått 3 miljoner kronor från forskningsrådet Formas för att undersöka hur dessa sprids i naturen och hur de påverkar ekosystemen. Läs mer
 • 2015-11-09

  Pensionärer positiva till att robotar hjälper till i hemmet

  Örebroforskare har undersökt hur robotar kan underlätta för äldre att leva ett självständigt liv. I fredags var det öppet hus i Ängens forsknings- och innovationslägenhet och pensionärer som testat tekniken berättade om mötet med intelligenta robotar - de är positiva och vill gärna ha robotar hemma i framtiden. Läs mer
 • 2015-11-06

  Nytt civilingenjörsprogram nyhet på dag för studievägledare

  Örebro universitets nya civilingenjörsprogram, som startar till hösten 2016, var en av nyheterna som... Läs mer
 • Per-Erik Olsson
  Per-Erik Olsson
  2015-11-06

  Zebrafisken väg till att kartlägga hur könsceller påverkar hjärnan

  Vilka genetiska signaler är inblandade i utvecklingen av äggstockar och testiklar och hur påverkar detta hjärnans utveckling? Per-Erik Olsson, professor i biologi vid Örebro universitet, har fått 3,2 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att studera könscellernas roll i hjärnans utveckling hos zebrafiskar av båda könen. Läs mer
 • Håkan Stattin
  Håkan Stattin
  2015-11-06

  Forskare spårar ungas egen vilja att välja sport eller extremism

  Ungas egna drivkrafter är utgångspunkten för ett nytt forskningsprojekt vid Örebro universitet. Det kan handla om att satsa på idrott - eller politisk extremism Professor Håkan Stattin vid Örebro universitet har fått 3,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att studera grundläggande psykologiska behov i ungas val. Läs mer
 • Emma Arneback
  Emma Arneback
  2015-11-05

  Hur kan rasism bemötas i skolan?

  Framgångarna för högerextrema och främlingsfientliga partier har satt frågor om rasism och antirasism högt på agendan. Mitt i detta står den svenska skolan med uppdraget att motverka rasism och främja grundläggande demokratiska värderingar. Emma Arneback, forskare vid Örebro universitet, har fått 6,1 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka lärarnas roll i det antirasistiska arbetet. Läs mer

Uppdaterad: 2015-01-26

Sidansvarig: webbsupport