Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2004

 • 2004-12-22

  1,4 miljoner till forskning om miljö och media

  Birgitta Höijer och Rolf Lidskog vid Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö, Örebro universitet, har av forskningsrådet Formas beviljats 1,437 000 kronor för projektet Miljörisker, media och politik. Läs mer
 • 2004-12-21

  Så ser allmänheten på forskning

  Ämnet medicin är i hög grad vetenskapligt. Historia däremot, är inte något viktigt forskningsfält. Den bilden kvarstår när föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, för tredje året undersökt allmänhetens inställning till vetenskap. Läs mer
 • 2004-12-02

  Miljoner till cellforskning och träfiberforskning

  Leif Eriksson, docent i biofysikalisk kemi vid institutionen för naturvetenskap, Örebro universitet har... Läs mer
 • 2004-11-22

  1,8 miljoner till lektor i datateknik

  Silvia Coradeshi är lektor i datateknik vid institutionen för teknik. Hon är verksam vid forskargruppen... Läs mer
 • 2004-11-11

  Skyddsombud i allas intresse

  Skyddsombuden kan påverka en mängd faktorer på våra arbetsplatser såsom bemanning, dåliga chefer eller bristande ventilation. Det rättsliga stödet är omfattande. Men skyddsombudens framtid är oviss och de kan komma att försvinna. Läs mer
 • 2004-10-28

  Välbesökt monter på Tekniska mässan

  Den 19-23 oktober deltog forskargruppen AASS på Tekniska mässan i Älvsjö. Forskargruppen representerade... Läs mer
 • 2004-10-25

  Lokalpolitik styrs i hög grad av omvärlden

  Svenska kommunalpolitiker hamnar i ett dilemma då de slits mellan de egna skattebetalarnas krav och ökad konkurrens från omvärlden. De vill vara effektiva och lyhörda för starka ekonomiska intressen men samtidigt försöka svara mot samtliga medborgares krav och behov. Läs mer
 • 2004-10-08

  Örebro universitet ansöker om läkarutbildning med ny profil

  Efter satsningar på ett medicinskt vetenskapsområde ansöker nu Örebro universitet om att få en läkarutbildning. Ansökan som lämnas till Högskoleverket är i stor utsträckning präglad av nytänkande och går i linje med en samhällsutveckling kännetecknad av modern ohälsa, långtidssjukskrivningar och en väsentlig ökning av antalet äldre. Läs mer
 • 2004-10-06

  Halmstad, Skövde och Örebro vill starta gemensam forskarutbildning

  Högskolan i Halmstad och Högskolan i Skövde lämnar idag in en ansökan till regeringen om att tillsammans få anordna forskarutbildning inom ett gemensamt organ i samarbete med Örebro universitet. Syftet är att skapa en kraftfull forskarmiljö med egen examinationsrätt. Läs mer
 • 2004-10-05

  Östeuropéer nöjda och missnöjda med demokrati

  Medborgarna i de före detta kommunistiska länderna i Central- och Östeuropa är nöjda med demokrati som styrelseskick men missnöjda med det demokratiska systemets funktionssätt. Läs mer

Uppdaterad: 2015-01-26

Sidansvarig: webbsupport