Nyhetsarkiv 2005

Åtta miljoner kronor till forskning om barns levnadsvillkor

2005-02-16

Örebro universitet får åtta miljoner kronor från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för forskning om auktoritära och negligerande föräldrar, farliga bostadsområden och kaotiska skolor sett ur barnets perspektiv.

Forskargruppen Center for Developmental Research vid institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap (BSR) har under lång tid forskat kring frågan hur barn utvecklar olika beteenden beroende på hur föräldrarna, bostadsområdena och skolan är.

- Det ska bli mycket spännande att arbeta vidare på djupet med vår forskning. Det vi nu vill göra är att under en längre period följa barns utveckling i några specifika bostadsområden i Örebro kommun. Det är ett långsiktigt arbete som vi nu får möjlighet att genomföra, säger Håkan Stattin, professor i psykologi vid Örebro universitet.

Det bedrivs omfattande forskning kring barns beteenden i Sverige. Det vanligaste är att man koncentrerar forskningen till relationen mellan barn och föräldrar.

Det som främst utmärker forskargruppen vid Örebro universitet är att man har utvecklat en helt ny teori varför negativa hemförhållanden kan utmynna i skolmisslyckande, kriminalitet, droger, låg självkänsla och depression. Beroende på erfarenheter i hemmet väljer barn vissa typer av aktiviteter och miljöer vilka ger erfarenheter som kan vara positiva eller negativa för den fortsatta utvecklingen.

Teorin innebär i korthet att ett barn som utsätts för aggressioner eller blir ignorerad av sina föräldrar utvecklar negativa känslor gentemot hemmiljön. De känslorna får två konsekvenser. Dels avskärmar sig barnen från föräldrarna. Barnet talar inte om saker hemma som är personligt angelägna och de undviker att tala om för sina föräldrar vad som händer i deras liv utanför hemmet. Föräldrarna får mindre information, blir oroliga, misstroende och deras negativa beteenden mot barnet fortsätter. Den andra konsekvensen är att de känslor som barn har gentemot hemmet kommer att betingas till andra miljöer. Negativa känslor gentemot hemmet gör att man undviker miljöer där vuxna är ledare och där det finns en tvingande struktur. Man får negativa känslor gentemot skolan, och man undviker strukturerade fritidsaktiviteter (exempelvis sport eller annan hobby) och man söker sig istället till "ostrukturerade miljöer". En ostrukturerad miljö är exempelvis att hänga ute på stan eller i närmiljön, vilket i sin tur via exponering kan leda till kriminalitet, drogmissbruk och depressioner. Så, både föräldrarnas beteende, karaktären på närmiljö samt skolans miljö vägs in i forskningen samtidigt.

Forskargruppen består idag av professorerna Håkan Stattin och Margaret Kerr, fem seniora forskare och åtta doktorander. Forskningsstödet gäller åren 2005-2010.

För mer information kontakta Håkan Stattin, tfn 019-30 33 64.

Text: Martin Larsson

Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: webbsupport