Nyhetsarkiv 2005

Forskarskolan i promotion och prevention inrättad

2005-01-14

Forskarskolan i promotion och prevention är nu inrättad vid Örebro universitet. Den är utvecklad inom den femte forskningsprofilen vid universitetet, ”Människors livsvillkor – möjligheter, hinder och öppnande processer”.

Inom Forskarskolan i promotion och prevention samarbetar forskarutbildningsämnena psykologi, sociologi, handikappvetenskap, socialt arbete samt vårdvetenskap (med inriktning mot folkhälsovetenskap). Inom såväl forskningsprofilen som den nya forskarskolan koncentreras forskningen på förhållanden som utgör protektion respektive risk för ogynnsam utveckling, samt förhållanden som är relaterade till positiv utveckling. Fokus ligger dels på de förhållanden hos individen, dennes miljö och i samhället som kan förändra och motverka en negativ utveckling, prevention, dels på de förhållanden som kan främja en positiv utveckling, promotion.

Föreståndare för forskarskolan kommer troligen utses på fakultetsnämndens för humaniora och samhällsvetenskap nästa sammanträde 15 februari 2005.

Text: Jörgen Westlin

Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: webbsupport