Nyhetsarkiv 2005

Klargöranden rörande Göran Perssons hedersdoktorat

2005-02-07

Under framför allt den senaste veckan har mediebevakningen kring utnämnandet av statsminister Göran Persson till medicine hedersdoktor vid Örebro universitet varit stor. I flera artiklar och teveinslag har en hel del uppenbara faktafel florerat samt uppgifter som till stor del varit underbyggda av rena spekulationer. Bristen på allsidigheten i mediebevakningen har varit påtaglig och universitetet har vid flera tillfällen inte getts möjlighet att kommentera inslagen.

Universitetets hedersdoktorer utses av ordförandena för fakultetsnämnderna, vilka bär titeln dekanus. Fakultetsnämnderna är i sin tur utsedda efter en kollegial princip, det vill säga genom demokratiska val inom lärarkollegiet. Detta är nogsamt reglerat i högskoleförordningen. Vem som helst inom fakultetsnämnderna har rätt att nominera personer till hedersdoktoraten, men det är dekanus själv, i samråd med prodekanus, som tar beslutet. Vare sig rektor, styrelseordförande eller annan styrelseledamot är inblandad i den processen och blir i efterhand endast informerad om vem som dekanus utsett och varför. Det finns ingen möjlighet för någon att i efterhand ändra på ett sådant beslut.

Ett ytterligare missförstånd som förekommit i mediernas bevakning är att vi inte skulle ha rätten att utfärda medicine doktorsexamen. Som universitet har man rätten att utfärda doktorsexamen inom alla discipliner. Örebro universitet har en fakultetsnämnd för områdena medicin, teknik och naturvetenskap och har genom sin universitetsstatus rätt att examinera medicine doktorer och således också rätten att utse medicine hedersdoktorer. I detta aktuella fall nominerades statsministern av en fakultetsnämndsrepresentant från just området medicin. Därför valde fakultetsnämnden att utse Göran Persson till just medicine hedersdoktor, även om motiveringen till utnämningen var av mer generell karaktär.

En hedersdoktor utses oftast inte på grund av sina akademiska meriter. Det är snarare ett utnämnande av en person som anses kunna tillföra andra perspektiv till universitetets verksamheter. Det kan handla om såväl utbildning, forskning som samverkansfaktorer. Detta kan speglas i att personer som till exempel Astrid Lindgren, Drottning Silvia, Louise Hoffsten, Tage Danielsson och Bill Gates är hedersdoktorer vid andra lärosäten.

Det har också förekommit uppgifter som vill framhålla att det är ytterst ovanligt att politiker utses till hedersdoktorer under pågående mandatperiod. Detta är också i högsta grad felaktigt. Både Ingvar Carlsson och Tage Erlander blev hedersdoktorer under tiden de var statsministrar. Leni Björklund, Lars-Erik Löwdén, Lena Hjelm-Wallén och Margot Wallström är andra representanter för politiken som blivit utnämnda till hedersdoktorer vid lärosäten i landet.

Text: Ulla Fogelström

Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: webbsupport