Nyhetsarkiv 2005

Stort anslag till ny forskningsmiljö

2005-05-09

Den 29e april beslutade SIDA-SAREC att bevilja Med Dr. Sören Andersson och Prof. Åke Strid 700 000 Kr för utveckling av ätbara vacciner mot HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Sören Andersson och Åke Strid tillhör båda den nybildade forskningsmiljön Örebro Life Science Center (Centrum för Livsvetenskap) som är ett samarbete mellan forskare från Örebro universitet och USÖ.

Örebro Life Science Center samlar internationellt erkänd forskningskompetens vid Örebro Universitet och Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) inom gränsområdet mellan biologi, kemi och medicin. Förutom de ovan nämnda forskarna ingår följande forskare i den nya forskningsmiljön:
Prof. Mats-Olof Mattsson, Adj Prof. Kjell Hansson-Mild, Docent Leif Eriksson, Docent Magnus Engwall, Dr Peter Kjellén, Dr Carina Modig, Dr Cristofer Enroth, Dr Hilja Strid, Dr Mikael Ivarsson, Dr Jana Jass och Dr Helena Sävenstrand. Till detta kommer ett stort antal Post Docs, doktorander och projektanställda.

Mer information om Örebro Life Science Center kan ges av dess ordförande Prof. Per-Erik Olsson, dess vice ordförande Med Dr. Sören Andersson eller sekreterare Prof. Åke Strid.


Vidare information om projektet kan erhållas från Sören Andersson eller Åke Strid.

Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: webbsupport