Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2006

 • 2006-12-14

  Doktorsavhandling om internationella förhandlingar

  Professionella förhandlare når resultat och kan samarbeta även när de driver sin linje. Ovana förhandlare klarar inte detta i samma utsträckning, bland annat för att de inte har samma kommunikativa kompetens. Läs mer
 • 2006-12-12

  Örebroforskare i VR:s utbildningsvetenskapliga kommitté

  Vetenskapsrådet har utsett ny ordförande och nya ledamöter till utbildningsvetenskapliga kommittén. Två av de elva ledamöterna kommer från Örebro universitet, Tomas Englund och Sangeeta Bagga-Gupta från pedagogiska institutionen. Läs mer
 • 2006-12-04

  Örebro får internationellt forskningsuppdrag

  I konkurrens mellan fem högskolor och universitet har Örebro universitet fått Skolverkets uppdrag att vara vetenskapligt ansvarig för Sveriges deltagande i den internationella studie om ungdomars politiska kunskaper, attityder, intresse och beteende som ska bedrivas 2006-2010. Läs mer
 • 2006-11-30

  20 miljoner till skapande av excellenscentrum för genusforskning

  Vetenskapsrådet har tilldelat Linköpings och Örebro universitet 20 miljoner för skapandet av ett femårigt forskningscentrum för internationellt orienterad genusforskning av hög kvalitet. Läs mer
 • 2006-11-23

  Demokratisk rättighet att kunna skriva

  Skolans skrivundervisning är i dag omdebatterad. Elever säger ofta att de skriver mest för att man måste för läraren. Politiker och forskare har länge uppmärksammat att inte alla elever lär sig skriva så bra som krävs för att klara sig i ett kunskapssamhälle. Och lärare har i utvärderingar omtalat att de saknar bra begrepp för kunna tala om texter och förstå elevers skrivutveckling. Det är mot denna bakgrund projektet TOKIS, Text- och kunskapsutveckling i skolan, tilldelats 3 miljoner av Vetenskapsrådet. Läs mer
 • 2006-11-23

  Våldsamma personer med dubbeldiagnos studeras

  Personer med psykisk störning och missbruksproblem löper en större risk än andra att begå våldshandlingar. Det visar den knapphändiga forskning som finns på området. En forskargrupp vid Örebro universitet ska nu undersöka vilka insatser dessa personer varit föremål för, för att samhället i förlängningen skall kunna erbjuda dem en bättre vård. Läs mer
 • 2006-11-21

  3,3 miljoner till studier om kriminalvårdarnas yrkesroll

  Svenska fängelser kännetecknas av säkerhet och kontroll av de intagna. Samtidigt genomför kriminalvårdsstyrelsen satsningar på programverksamhet och narkotikabehandling. För anstaltspersonalen kan yrkesrollen bli motsägelsefull. Läs mer
 • 2006-11-21

  3,3 miljoner till studier om kriminalvårdarnas yrkesroll

  Svenska fängelser kännetecknas av säkerhet och kontroll av de intagna. Samtidigt genomför kriminalvårdsstyrelsen satsningar på programverksamhet och narkotikabehandling. För anstaltspersonalen kan yrkesrollen bli motsägelsefull. Läs mer
 • 2006-11-20

  3,6 miljoner till utveckling av robotar med luktsinne

  Vetenskapsrådet har tilldelat Amy Loutfi, forskare i datavetenskap vid Örebro universitet, 3,6 miljoner för projektet ”Luktigenkänning i intelligenta system”. Projektet går bland annat ut på att lära robotar att använda och kombinera olika sinnen som exempelvis syn och lukt för att lösa olika uppgifter. Läs mer
 • 2006-11-14

  Läraren är Dagens Nyheters hjälte

  Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter, framställer 90-talets skola som en skola i kris. Skolpolitiken är kunskapsfientlig och strävar mot likriktning. I denna skola arbetar hjältarna i lärarkåren som trots svåra villkor håller ordning i klassrummen och verkar som kunskapens fanbärare. Läs mer

Uppdaterad: 2015-01-26

Sidansvarig: webbsupport