Nyhetsarkiv 2006

20 miljoner till skapande av excellenscentrum för genusforskning

2006-11-30

Vetenskapsrådet har tilldelat Linköpings och Örebro universitet 20 miljoner för skapandet av ett femårigt forskningscentrum för internationellt orienterad genusforskning av hög kvalitet.

Anna Jónasdóttir, professor i genusvetenskap, och Christine Roman, professor i sociologi ska tillsammans med fyra professorskollegor från Linköpings universitet bygga upp ett såkallat excellenscentrum för genusforskning. Detta är ett femårigt forskningscentrum som ska vara en mötesplats för framstående genusforskare både från Sverige och från andra länder. Liknande internationella institut för avancerad forskning, där toppforskare har möjlighet att samverka i perioder, har haft stor betydelse för utvecklingen på andra forskningsområden.

Ledande miljö är målet

Forskargruppen bakom ansökan menar att genusforskningens starka expansion världen över såväl som den höga kvalitet som den utvecklat de senaste årtiondena, gör att tiden är mogen för att pröva denna modell också här.
– Vår ambition är att detta centrum ska etablera sig bland de internationellt ledande genusforskningsmiljöerna, säger Anna Jónasdóttir. Idén är att samla nationellt och internationellt välmeriterade professorer och lovande yngre genusforskare från många olika discipliner – både humaniora, samhällsvetenskap, medicin och naturvetenskap.
De första åren kommer följande teman att fokuseras:
1) Vilken roll spelar kön/genus och sexualitet i olika globala förändringsprocesser i en värld där exempelvis sexturism, prostitution, trafficing och AIDS fått en omfattning som aldrig förr?
2) Hur kan kritiska och konkreta analyser av de många olika former som mäns makt antar ge bättre kunskap om både kvinnors och mäns levnadsbetingelser?
3) Hur uppstår makteliter i samspel mellan sociala kategorier som genus, klass och etnicitet?
4) Hur kan nya kroppsförståelser skapas, där könet blir en potential och inte ett problem och belastning?
– Målet är att skapa ny, komplex kunskap av grundforskningskaraktär, säger Anna Jónasdóttir. Denna kunskap kan bli användbar lokalt och globalt för att främja såväl jämställdhet mellan könen som rättvisare villkor för alla människor oavsett etnicitet, ras, sexuell orientering, klass, ålder, nationalitet, funktionshinder.

Centret pilotprojekt

Utöver skapandet av ny kunskap om aktuella genusfrågor är ett annat långsiktigt mål med uppbyggnaden av excellenscentret att skapa en plattform för ett mer permanent europeiskt institut för avancerad genusforskning. Detta bör leda till att den svenska genusforskningens höga kvalitet och stora kunskapsmassa blir mer synlig i det internationella forskningslandskapet. Centret kan därför betraktas som ett slags pilotprojekt för ett sådant framtida institut.


Fotnot: Vetenskapsrådet delade ut sammanlagt 60 miljoner kronor i utlysningen "Centers of Gender Excellence". Den internationella bedömargruppen var imponerad av den svenska forskningen. Det viktigaste kriteriet har varit gruppernas möjlighet att bli internationellt ledande inom fältet. Av sammanlagt tio ansökningar beviljades tre; från Uppsala universitet, Umeå universitet samt den gemensamma från Linköpings och Örebro universitet.

Text: Jörgen Westlin

Uppdaterad: 2010-04-12

Sidansvarig: webbsupport