Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2006

 • 2006-06-13

  Kriterier för starka forskningsmiljöer vid Örebro universitet

  Om nio år ska Örebro universitet ha minst en världsledande forskningsmiljö. Detta enligt universitetets vision. För att nå dit satsar Örebro universitet på starka och potentiellt starka forskningsmiljöer. Läs mer
 • 2006-05-29

  Dubbla känslor för hjälpmedel hos personer med stroke

  Personer som drabbats av stroke upplever en dubbelhet till att använda hjälpmedel för att klara av vardagen. De positiva känslorna överväger, men även negativa känslor finns. Det visar en doktorsavhandling vid Örebro universitet som utgår från användarnas eget perspektiv. Läs mer
 • 2006-05-22

  Svårt för socialtjänsten att följa upp insatser

  Socialtjänsten kritiseras ofta för att inte veta i vilken grad deras insatser verkligen hjälper en människa. För att veta detta måste varje individ följas upp på ett systematiserat sätt. Men att göra sådana uppföljningar är ofta förenat med praktiska svårigheter. Läs mer
 • 2006-05-08

  Tvillingstudier applåderas av patienter och forskarkollegor

  En forskargrupp vid Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) har gång på gång kastat nytt ljus över en grupp sjukdomar som ingen gärna pratar om. Det handlar om inflammatoriska tarmsjukdomar där den som insjuknar kan drabbas av kroniska diarréer. Läs mer
 • 2006-05-07

  Med ögonen på tidigt födda barns föräldrar

  Det är viktigt att föräldrar till för tidigt födda barn har närhet till sitt barn, känner att de är kompetenta som vårdare av barnet och blir bekräftade som mammor och pappor. Det menar Karin Jackson, medicine doktor vid Örebro universitet, som i sin doktorsavhandling undersökt hur föräldrar till för tidigt födda barn upplever föräldraskapet och utvecklar sin identitet som föräldrar. Läs mer
 • 2006-05-02

  Banbrytande forskning om rötters andning

  En svensk tallskog i Västerbotten har blivit smått världsberömd på gamla dar. Örebroforskarnas studier av hur trädens rötter andas och släpper ut koldioxid hör till de mest citerade artiklarna i världen inom sitt område. Detta enligt ISI Web of Knowledge, som är en databas över hur ofta forskningsartiklar citeras internationellt. Läs mer
 • 2006-04-07

  Nöjda studenter i kulturgeografi

  Högskoleverket berömmer lärarna i kulturgeografi vid Örebro universitet för att de har gjort ”en stor insats för att vitalisera undervisningsformerna”. Läs mer
 • 2006-04-05

  Universitetet har bra lärare i statskunskap

  Lärarna i statskunskap vid Örebro universitet får beröm av Högskoleverket. ”Inom ämnet finns ett stort antal lärare med god kompetens”, skriver bedömargruppen i sin utvärdering, och ”det finns en nära kontakt mellan studenter och lärare”. Läs mer
 • 2006-04-03

  Universitetet får fin gästprofessur

  Örebro universitet har fått vetenskapsrådets Kerstin Hesselgren-professur från september 2007 till juni 2008. Universitetet kommer då att gästas av Ruth Wodak, professor i diskursanalys vid Lancaster University i Storbritannien. Läs mer
 • 2006-03-27

  Universitetet delar ut 5,3 miljoner kronor

  5,3 miljoner kronor i årets budget ska användas för att stärka forskningsmiljöerna och internationaliseringen på Örebro universitet. Det beslutade universitetsstyrelsen i december 2005. Bland annat kommer ska 2,5 miljoner kronor att delas ut till starka forskningsmiljöer efter ansökan. Läs mer

Uppdaterad: 2015-01-26

Sidansvarig: webbsupport