Nyhetsarkiv 2006

Dubbla känslor för hjälpmedel hos personer med stroke

2006-05-29

Personer som drabbats av stroke upplever en dubbelhet till att använda hjälpmedel för att klara av vardagen. De positiva känslorna överväger, men även negativa känslor finns. Det visar en doktorsavhandling vid Örebro universitet som utgår från användarnas eget perspektiv.

Ingvor Pettersson är forskare i vårdvetenskap vid Örebro universitet. Hon har undersökt hur olika hjälpmedel till personer med stroke påverkar deras liv.

– Stroke är en vanlig sjukdom som drabbar cirka 30 000 personer årligen i Sverige. För många av dem är användning av hjälpmedel en förutsättning för att klara av sitt dagliga liv i hemmet och i samhället. Olika hjälpmedel såsom bad och hygienhjälpmedel, rollatorer, rullstolar är möjliga åtgärder i ett rehabiliteringsprogram för personer med stroke, berättar Ingvor Pettersson.

Positiva aspekter överväger

Petterssons forskning visar att personer som fått stroke upplever hjälpmedel som en dubbelhet, både positivt och underlättande samtidigt som negativt och hindrande. Men de positiva aspekterna överväger. Hjälpmedlen gör det exempelvis lättare att klara av olika vardagliga aktiviteter, att bli oberoende av andras hjälp, att undvika ytterligare funktionshinder, att bibehålla tidigare vanor, att ha kontroll över tiden och att få en bättre livskvalitet. Hjälpmedlen är ofta en förutsättning för personerna med stroke att kunna bo kvar i nuvarande boende.

Negativa aspekter kan vara att personerna som använder hjälpmedlen upplever det ut-pekande eller pinsamt att använda dem och upplever det obehagligt när andra personer stirrar på dem. Vidare kan hjälpmedlen vara en ständig påminnelse om deras funktionshinder, att de behöver hjälp av andra och att de inte kan utföra olika aktiviteter lika bra som tidigare.

– Sammanfattningsvis framstår hjälpmedlen som produkter som personerna behöver ha, är glada åt att ha fått, som de saknar om de inte finns till hands, men det är också produkter som de egentligen inte vill behöva använda och helst vill lämna tillbaka.

Närstående tar stort ansvar för hjälpmedlen

Hjälpmedlen berör också närstående till personer med stroke då hjälpmedlen finns i deras gemensamma hem. Hjälpmedlen blir en del i relationen till maken/makan med stroke men även i olika relationer till andra personer i samhället. De närstående tar ett stort ansvar för att hjälpmedlen i hemmet fungerar på bästa sätt. De närstående är glada, tacksamma och kan känna sig lugna när maken/makan med stroke använder hjälpmedel. Samtidigt kan känslor av oro och frustration infinna sig då de närstående får ta ett stort ansvar för att hjälpmedlen ska fungera så bra som möjligt. Ibland kan också hjälpmedlen bli otillräckliga och underlättar inte längre för familjen i deras vardag.

Ingvor Petterssons forskning utgår ifrån personerna som använder hjälpmedel och deras eget perspektiv. Detta kan bidra till att förskrivningen av hjälpmedel blir bättre och den kan också tjäna som underlag till olika politiska beslut angående hjälpmedel.

Text: Jörgen Westlin

Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: webbsupport