Nyhetsarkiv 2006

Örebroforskare i VR:s utbildningsvetenskapliga kommitté

2006-12-12

Vetenskapsrådet har utsett ny ordförande och nya ledamöter till utbildningsvetenskapliga kommittén. Två av de elva ledamöterna kommer från Örebro universitet, Tomas Englund och Sangeeta Bagga-Gupta från pedagogiska institutionen.

Utbildningsvetenskapliga kommitténs uppdrag är att främja forskning av hög vetenskaplig kvalitet med relevans för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Det innebär forskning om lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning.

Kommittén består av elva ledamöter, varav sju skall vara forskare. Bland dessa finns företrädare för olika vetenskapliga inriktningar och de är nominerade av forskarsamhället. Forskarna skall verka i nära anslutning till, och ha vetenskapliga meriter med relevans för lärarutbildningen. Ledamöterna är utsedda på en mandatperiod på två år, 2007-2008.

Ny ordförande:
Sigbrit Franke, professor i pedagogik, universitetskansler, Högskoleverket

Omvalda ledamöter:
Donald Broady, professor i pedagogik, Uppsala universitet
Boel Englund, professor i pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm
Tomas Englund, professor i pedagogik, Örebro universitet
Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete, Umeå Universitet,
Per Risberg, egen företagare, styrelseledamot i att antal styrelser (lärande i arbetslivet)

Nyvalda ledamöter:

Mikael Alexandersson, professor i allmän didaktik, Göteborgs universitet
Sangeeta Bagga-Gupta (bilden), docent i pedagogik, Örebro universitet
Erik Mellander, Fil.dr., Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering, IFAU, Uppsala universitet
Marcia Sá Cavalcante Schuback, docent i filosofi, Södertörns högskola
Lena Tibell, docent i Biomedicin och kirurgi, IBV, Linköpings universitet

Källa: Vetenskapsrådet

Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: webbsupport