Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2008

 • 2008-12-19

  Vad gör verkligheten med föräldrars planer på arbetsfördelning?

  Vad är det som avgör vem av de nyblivna föräldrarna som tar hand om det oavlönade hemarbetet? Det har nämligen stor betydelse för deras möjligheter senare på arbetsmarknaden. Nu har forskare i Örebro och Stockholm fått tre miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur blivande föräldrar resonerar och planerar innan barnet kommer – och sedan följa upp hur det verkligen gick. Läs mer
 • 2008-12-18

  Nya utmaningar för lärarutbildningen

  Den 3 december presenterade Lärarutbildningsutredningen sitt förslag till en ny lärarutbildning. Owe Lindberg, dekan för Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap vid Örebro universitet, svarar på frågor om utredningen. Läs mer
 • 2008-12-18

  8,5 miljoner till nytt forskningscentrum om äldres hälsa

  Bättre livskvalitet för äldre människor är målet för ett nytt tvärvetenskapligt forskningscentrum vid Örebro universitet. Som startbidrag har universitetet fått 8.5 miljoner kronor från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Läs mer
 • 2008-12-17

  Örebro universitet samarbetar med forskningscenter i Aten

  Örebro universitet har slutit ett samarbetsavtal med National Hellenic Research Foundation (NHRF) i Aten, Grekland. Det är ett internationellt avtal som ska stimulera forskningssamarbeten. Läs mer
 • 2008-12-16

  Örebroforskare får pris för nyskapande forskning om sömnproblem

  Markus Jansson-Fröjmark vid Örebro universitet har fått Kungliga vetenskapsakademins pris som Sveriges mest framgångsrika yngre forskare i psykologi under 2008. Hans arbete för att ta fram behandlingsmetoder som kan hjälpa människor med sömnproblem beskrivs av akademin som både innovativt och produktivt. Läs mer
 • 2008-12-12

  Forskning om ärftliga vitaminbrister

  Anna Böttiger vid kliniskt kemiska laboratoriet, Universitetssjukhuset Örebro, har studerat gener som bestämmer nedbrytningen av homosystein. Hon lägger nu fram sina resultat i en avhandling för Hälsoakademin vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2008-12-04

  Föräldrar viktigare än man tror för tonåringars psykiska hälsa

  Relationer både till kompisar och föräldrar är viktiga för barns och ungdomars psykiska hälsa, kanske viktigare än vad vuxna ofta tror. Det är en av slutsatserna i den avhandling om ungdomars perspektiv, som Agneta Tinnfält lägger fram vid Hälsoakademin på Örebro universitet. Läs mer
 • 2008-12-04

  10 miljoner till forskning om hur man bäst förebygger olyckor

  Ett forskarlag från universiteten i Örebro och Karlstad samt Statens geotekniska institut (SGI) har fått cirka 10 miljoner kronor av Räddningsverket för en bred femårig studie som ska kartlägga och utvärdera de olika insatser som samhället gör för att rädda liv och förebygga olyckor. Syftet är att ta fram underlag som gör det möjligt att prioritera de åtgärder som ger bäst effekt för pengarna. Läs mer
 • 2008-12-04

  Stort intresse för Örebroforskning om ätbart vaccin mot HIV

  Utvecklandet av ätbara vacciner vid Örebro universitet fick stor uppmärksamhet vid den internationella konferens om HIV/Aids-vacciner som nyligen genomfördes i Kapstaden i Sydafrika. Bland 500 bidrag, lyftes Örebroarnas presentation fram som en av de 20 mest intressanta. Läs mer
 • 2008-11-26

  Ny bättre metod för analys av tjocktarmscancer

  Victoria Hahn Strömberg har utvecklat en metod för dataanalys av tjocktarmstumörer samt studerat tumörernas växtsätt. Hon lägger nu fram sina resultat i en avhandling för Hälsoakademin, Örebro universitet. Läs mer

Uppdaterad: 2015-05-28

Sidansvarig: webbsupport