Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2008

 • 2008-06-09

  En miljon till forskning om etik inom detaljhandeln

  Många butiksanställda är unga med låg utbildning och utan tidigare arbetslivserfarenheter. Ändå är det ofta just de som får stå till svars när kunderna reagerar på avslöjanden om barnarbete, sociala orättvisor och miljöfarliga varor. Läs mer
 • 2008-06-02

  Kartläggning av fysisk aktivitet

  Birgitta Sjöqvist Nätterlund på Habiliteringens forskningscentrum har tilldelats 150 000 kronor ur Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond för att genomföra en studie av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionshinder. Läs mer
 • 2008-05-28

  Prostatacancer opereras ofta i onödan

  Att behandla en patient med lokalt begränsad prostatacancer kan ge en person sämre livskvalitet än om man avstår från behandling. Det säger Ove Andrén, överläkare vid Urologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro, som nyligen lagt fram en avhandling i ämnet vid Hälsoakademin på Örebro universitet. Läs mer
 • 2008-05-28

  Tidig pubertet ingen anledning till oro

  Hittills har man ansett att tidig pubertet hos flickor alltid ökar risken för en rad olika problem som missbruk, kriminalitet och övervikt. Men nu hävdar Örebroforskaren Therése Skoog att den bilden inte stämmer. - De flesta tidigt utvecklade flickor mår bra, och det är bara under särskilda omständigheter som en tidig pubertet verkar få negativa konsekvenser. Läs mer
 • 2008-05-27

  När är man frisk från ätstörning?

  Forskningen om ätstörning måste enas om hur man ska definiera och mäta resultatet av behandling. Det anser Tabita Björk, doktorand vid Hälsoakademin på Örebro universitet, i sin doktorsavhandling om ätstörningsforskningens mät- och metodproblem. Läs mer
 • 2008-05-21

  Tyst tillvaro på sjukhem

  Vad är värdighet när man talar om döende och död? Lise-Lotte Dwyer, doktorand vid Hälsoakademin på Örebro universitet, har tidigare arbetat som sjuksköterska i Örebro kommun och medverkat i ett forskningsprojekt med fokus på cancervård. Hon lägger nu fram en avhandling i ämnet ”Värdighet i livets slutskede – vad innebär det för äldre människor och personal på sjukhem?” Läs mer
 • 2008-05-20

  Livsuppehållande behandling känslig fråga

  När bör livsuppehållande behandling på patienter i livets slutskede övergå till palliativ vård? Vilka perspektiv är avgörande när beslut tas om att till exempel dialys, cellgiftsbehandling, hjärtstärkande behandling ska upphöra och ersättas med symtomlindrande behandling? Läs mer
 • 2008-05-07

  Dagens reklam klarar sig inte utan humor

  Använd orden ”vi” och ”du” och krydda med lite humor. Så skulle ett recept för en lyckad annons kunna se ut om man utgår ifrån den reklam som produceras i dag. Det visar Einar Korpus i sin doktorsavhandling i svenska språket vid Örebro universitet. Han har undersökt över 100 år av svensk reklamhistoria och särskilt de annonser som belönats med reklambranschens pris guldägget sedan 1975. Läs mer
 • 2008-04-29

  Produktiviteten ökar när företag ska läggas ner

  I företag som ska läggas ner ökar produktiviteten under själva nedläggningsperioden. När ledningen är upptagen med annat än att styra den dagliga verksamheten, får de anställda större ansvar för arbetet – och effektiviteten ökar. Enligt företagsekonomen Magnus Hansson vid Örebro universitet visar det att man kan öka produktiviteten avsevärt utan investeringar. Det är också ett argument för längre nedläggningsperioder, vilket skulle gynna både de anställda och företaget. Läs mer
 • 2008-04-23

  Medicinsk forskarutbildning får godkänt

  Forskarutbildningen i medicin vid Örebro universitet uppfyller alla kvalitetskrav för högre utbildning. Det är resultatet av Högskoleverkets nationella utvärdering. Läs mer

Uppdaterad: 2015-05-28

Sidansvarig: webbsupport