Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2008

 • 2008-02-26

  Stöd till forskning i handikappvetenskap

  Professor Berth Danermark får 900 000 kronor av Sparbanksstiftelsen Nya för att forska om vilka möjligheter och svårigheter människor med olika funktionsnedsättningar har i arbetslivet. Målet är att utveckla metoder som inte bara hjälper dem att få ett jobb utan att också behålla det. -Projektet bygger på tanken att alla personer i yrkesaktiv ålder har rätt till ett arbete, berättar han. Läs mer
 • 2008-02-26

  Utländskt ägande inget hot mot sysselsättningen

  Den kraftiga ökningen av utlandsägda industriföretag i Sverige har ofta utmålats som ett hot mot sysselsättningen. Men nationalekonomen Roger Bandicks kartläggning av tillverkningsindustrin i Sverige visar att det inte finns något stöd för den oron. Den tycks snarare ha haft en positiv inverkan, genom att öka efterfrågan på framför allt högutbildad arbetskraft. Läs mer
 • 2008-02-22

  Universitetet skapar jubileumsfond för forskning och framgång

  År 2009 firar Örebro universitet sitt tioårsjubileum. Detta ska bland annat firas med inrättandet av en särskild fond för att ytterligare stärka utvecklingen som forsknings- och innovationsuniversitet - ett universitet som tillsammans med sin omgivning skapar konkret och efterfrågad nytta. Läs mer
 • 2008-02-21

  Kreativ robot förbättrar mätteknik

  Kreativ robot förbättrar mätteknik och skapar datormodeller av föremål Läs mer
 • 2008-02-12

  Hälsofarligt arbete inom träpelletsindustrin

  Arbetarna inom träpelletsindustrin utsätts för hälsorisker. Det visar Örebroforskaren Katja Hagström i sin doktorsavhandling i miljövetenskap. För hög exponering av trädamm kan leda till minskad lungfunktion. Dessutom kan hartssyran från kådan i träet orsaka hudproblem. Läs mer
 • 2008-02-08

  Örebroforskare får i uppdrag att studera ideella organisationer

  Varje år delar Arvsfonden ut cirka 500 miljoner kronor till ideella organisationer som arbetar med barn, unga och funktionshindrade. Statsvetarna Erik Amnå och Pia Brundin vid Örebro universitet har nu fått i uppdrag att studera och jämföra de olika organisationerna, för att se hur de skiljer sig från varandra och hur de förändrats under de senaste åren. Läs mer
 • 2008-02-06

  Skolbarn träffade robotar och zebrafiskar på universitetet

  Robothundar som spelar fotboll och fiskars utveckling från ägg till vuxna stod på programmet när två skolklasser från Hagabackens skola i Guldsmedshyttan besökte Örebro universitet måndag 4 februari. Barnen, som går i klass 2 och 4, fick träffa forskare i biologi och robotik som berättade om sitt arbete. Läs mer
 • 2008-02-04

  Samtal i klassrummet stärker demokratin

  Samtal som bygger på ömsesidighet och respekt ökar elevernas intresse för samhällsfrågor och är därför en viktig del i den demokratiska fostran som skolan har ansvar för. Det visar Kent Larsson i sin avhandling om pedagogik vid Örebro universitet. Därför är han kritisk till att man i skolan ofta inte tar tillvara denna möjlighet att göra eleverna mer delaktiga i undervisningen. Läs mer
 • 2008-02-01

  Forskning om bakterier kan leda till nya läkemedel

  Professor Åke Strid vid Örebro universitet har fått pengar för att undersöka hur bakterier tar in och konsumerar energi. Kunskap om bakteriernas energiomsättning kan göra det möjligt att utveckla nya antibakteriella läkemedel, som helt enkelt slår ut deras möjligheter att reglera sin omsättning av energi. Läs mer
 • 2008-01-30

  Ny forskning kan sänka stråldosen vid röntgen

  Stråldosen vid röntgenundersökningar kan minskas utan att bilderna blir sämre. Det visar Örebroforskaren Eva Norrman i sin doktorsavhandling i fysik. Hon har bland annat funnit att dosen strålning kan minskas med 25 procent vid skallröntgen av barn.- Det är särskilt viktigt att minska strålningen när det gäller små barn, eftersom de tål mindre dos än vuxna, säger hon. Läs mer

Uppdaterad: 2015-05-28

Sidansvarig: webbsupport