Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2008

 • 2008-11-26

  Universitetets robotikforskning får fortsatt stöd av Vetenskapsrådet

  Robotikforskarna vid Örebro universitet har fått 2,3 miljoner i fortsatt stöd från Vetenskapsrådet för att utveckla robotar som kan fungera i olika vardagsmiljöer. Målet är att skapa en teknik som gör det möjligt för robotar, andra intelligenta apparater och människor att prata med varandra och tolka orden på samma sätt. Läs mer
 • 2008-11-21

  Skolans undervisning om hållbar utveckling analyseras av Örebroforskare

  Utbildning för hållbar utveckling anses som en av skolans viktigaste uppgifter. Samtidigt är det ett svårt ämne, eftersom det inte bara handlar om fakta, utan i hög grad även etiska och moraliska frågor. Pedagogikforskaren Johan Öhman vid Örebro universitet har därför fått 2,2 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att studera hur skolan kan hantera ämnet. Läs mer
 • 2008-11-20

  Förväntan påverkar tillfrisknandet efter ryggoperation

  Förväntningar kopplade till återgång i arbete spelar roll för hur diskbråckspatienter tillfrisknar efter operation. Det konstaterar Ann-Christine Johansson i en medicine doktorsavhandling vid Hälsoakademin vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2008-11-19

  Nytt läkemedel mot hudcancer nära kommersialisering

  Ett läkemedel som aktiveras av ljus kan innebära snabb, enkel och billig behandling av tiotusentals patienter med hudcancer enbart i Sverige. Örebroforskaren Leif Erikssons forskargrupp har nu fått ytterligare runt fyra miljoner av statliga Vetenskapsrådet och Vinnova för att vidareutveckla och kommersialisera metoden. Läs mer
 • 2008-11-18

  Forskning om politiska presskonferenser får 3,8 miljoner

  Ett forskningsprojekt som ska undersöka spelet mellan politiker och journalister på presskonferenser har fått närmare 3,8 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Studien genomförs av en forskargrupp inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2008-11-14

  Obalans en risk för MS-patienter

  Patienter med MS har ofta gång- och balansproblem och det är inte ovanligt att man faller. Ylva Nilsagård arbetar som sjukgymnast i MS-teamet vid Universitetssjukhuset Örebro. De många mötena med patienter med multipel skleros har väckt frågor, inte minst om man kan arbeta förebyggande, särskilt när det gäller risken att falla. Hon disputerar nu på en avhandling i ämnet vid Hälsoakademin, Örebro universitet. Läs mer
 • 2008-11-14

  Socialstyrelsen ger 14.7 miljoner till utvärdering av föräldrastöd

  Det finns en rad olika föräldrastödsprogram som syftar till att minska barns psykiska ohälsa. Men ingen vet vilka av dem som fungerar bäst. Därför ger Socialstyrelsen 14,7 miljoner kronor till en forskargrupp som ska undersöka hur effektiva de olika programmen egentligen är. Studien leds av professor Håkan Stattin vid Örebro universitet, Pia Enebrink vid Karolinska institutet och Kjell Hansson på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Läs mer
 • 2008-11-12

  Två miljoner till forskning om hjärt- och kärlsjukdom

  Torbjörn Bengtsson, professor i cellbiologi vid Hälsoakademin på Örebro universitet, har tilldelats 1,2 miljoner av Vetenskapsrådet och 800 000 kronor av Hjärt- och Lungfonden. Han forskar på betydelsen av infektioner för uppkomst av hjärt-kärlsjukdomar. Pengarna fördelas på tre respektive två år. Läs mer
 • 2008-11-10

  Rökare - en hälsofara för omgivningen

  Att vara utsatt för passiv rökning kan skada hälsan på många sätt. Matz Larsson, överläkare vid Lungkliniken, Universitetssjukhuset Örebro har arbetat med rökavvänjning under många år. Nu visar han även på faran med passiv rökning i en avhandling för Hälsoakademin, Örebro universitet. Läs mer
 • 2008-11-05

  Känslighet för besk smak kan öka risken för övervikt och hjärtinfarkt

  Känslighet för besk smak kan leda till lägre värden av det goda kolesterolet HDL och övervikt, vilket är två faktorer som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det visar forskaren Erika Rapp i en ny avhandling i måltidskunskap vid Örebro universitet. Läs mer

Uppdaterad: 2015-05-28

Sidansvarig: webbsupport