Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2008

 • 2008-10-14

  Örebroforskare deltar i europeiskt demokratiexperiment

  Kung Baudouins Stiftelse i Belgien och Riksbankens Jubileumsfond i Sverige har beviljat professor Erik Amnå vid Örebro universitet 1.5 miljoner kronor för att genomföra och utvärdera den svenska delen av det europeiska demokratiexperimentet med medborgarkonsultationer om Europas viktigaste framtidsfrågor, European Citizens Consultations. Läs mer
 • 2008-10-14

  Ny adjungerad professor i pediatrik vid Örebro universitet

  Jan Åman är ny adjungerad professor i pediatrik vid Örebro universitet. Jan Åman är barnläkare vid Universitetssjukhuset Örebro och har en bred internationell forskarbakgrund. Hans forskning handlar framför allt om typ 1-diabetes hos barn och unga vuxna. Läs mer
 • 2008-09-25

  MRSA uppstår och sprids i samhället

  MRSA är stafylokockbakterier som är resistenta mot behandling med våra vanligaste och mest effektiva penicilliner. Dessa bakterier förefaller nu ha etablerat sig hos den ”friska befolkningen” utanför sjukhusen. Det visar Carolina Berglund i en avhandling som i dagarna läggs fram vid Hälsoakademin, Örebro universitet. Läs mer
 • 2008-09-04

  Förmaksflimmer efter hjärtoperation är en varningssignal

  Personer som genomgått hjärtoperation och därefter drabbats av förmaksflimmer löper i det långa loppet en påtagligt ökad risk att dö i hjärtinfarkt eller hjärtsvikt. Det visar en studie som utförts av Anders Ahlsson, överläkare vid thoraxkliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Studien ingår i en avhandling som i dagarna läggs fram vid Hälsoakademin, Örebro universitet. Läs mer
 • 2008-08-28

  Regeringens forskningsbudget presenterad

  Regeringen kommer att föreslå satsningar på forskning och innovation som innebär att det statliga stödet från... Läs mer
 • 2008-08-28

  Robotar kan göra livet tryggare för äldre människor

  När ”Eva” plötsligt svimmar i soffan förstår hennes robot att det är en akutsituation och ringer efter hjälp. Det är ett av många exempel på hur robotar skulle kunna göra det möjligt för äldre att tryggt bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Robotikforskarna vid Örebro universitet är i full fart med att utveckla framtidens hem, och i äldreprojektet har män och kvinnor över 65 själva fått komma till tals och utvärdera olika situationer och hjälpmedel. Läs mer
 • 2008-07-04

  Kulturella skillnader påverkar Internetanvändningen

  Internet har fått en viktig roll för ideella organisationer som vill öka sitt politiska inflytande. Men trots att det handlar om en global och gränsöverskridande teknik, finns det tydliga nationella skillnader i hur Internet används av organisationer i olika länder. Det visar statsvetaren Pia Brundins doktorsavhandling vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2008-06-24

  Forskarutbildningen i rättsvetenskap godkänd

  Högskoleverket (HSV) beslutade i dag att godkänna Örebro universitets forskarutbildning i rättsvetenskap. Till grund för beslutet ligger den förstärkning av utbildningen som universitetet genomfört. Läs mer
 • 2008-06-24

  Starka kommuner samverkar gärna på regional nivå

  Det var framförallt de ekonomiskt starka kommunerna som snabbt tog chansen att öka det regionala samarbetet när de fick möjlighet att bilda nya regionala organ och ta över statliga uppgifter på regional nivå. - De tidigaste regionbildningarna visar att starka regioner strävar efter att stärka sig ytterligare och bli allt mer självständiga från centralstaten, säger statsvetaren Johan Mörck vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2008-06-18

  50 miljoner till forskning om hörselskador och dövhet

  Örebro universitet och Linköpings universitet driver tillsammans Institutet för Handikappvetenskap (IHV). Idag meddelade Vetenskapsrådet att IHV tilldelas 50 miljoner kronor av det så kallade Linnéstödet. Läs mer

Uppdaterad: 2015-05-28

Sidansvarig: webbsupport