Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2008

 • 2008-01-28

  1,3 miljoner till forskning om ungas oro för klimatet

  Hur reagerar dagens barn och unga när klimathotet sätter deras framtid på spel? Maria Ojala, som är doktor i psykologi vid Örebro universitet, har fått 1,3 miljoner kronor från det statliga forskningsrådet Formas för att hitta svaret på den frågan. Läs mer
 • 2008-01-25

  Självgående truckar mål för forskare

  Örebro universitet ska tillsammans med högskolan i Halmstad utveckla en självgående gaffeltruck. KK-stiftelsen bidrar med 3,3 miljoner kronor. och tre företag bidrar med resurser värda cirka fem miljoner kronor. Dessutom kommer personal vid högskolan i Skövde att delta. Läs mer
 • 2008-01-24

  11 miljoner till ny forskarskola om hörsel och dövhet

  Universiteten i Örebro och Linköping startar tillsammans en forskarskola som ska öka samhällets kunskaper om hörselfrågor. Ett bidrag på elva miljoner kronor från Vetenskapsrådet gör det möjligt att knyta världens ledande forskare inom området till den nya forskarskolan. Läs mer
 • 2008-01-22

  Sveriges första doktorsavhandling i idrott

  Henrik Gustafsson vid Örebro universitet är den första svenska forskare som doktorerat i ämnet idrott. Han har undersökt utbrändhet hos elitidrottare, och upptäckt att mellan en och två procent av unga tävlingsidrottare lider av allvarliga former av utbrändhet, och att ännu fler kan befinna sig i farozonen. Läs mer
 • 2008-01-17

  Författaren Åsa Nelvin – missförstådd av sin samtid

  Kvinnliga författares verk kallas ofta kvinnolitteratur, även om de behandlar frågor som berör alla människor – både män och kvinnor. Ett exempel är författaren Åsa Nelvin, som var verksam på 1970-talet. Hennes böcker och dikter uppfattades just som självbiografisk kvinnolitteratur, men litteraturvetaren Marie Öhman vid Örebro universitet gör en helt annan tolkning av Åsa Nelvins texter i sin doktorsavhandling. Läs mer
 • 2008-01-16

  1,2 miljoner till nytt forskningscentrum för bättre folkhälsa

  Professor Charli Eriksson vid Örebro universitet har fått 1,2 miljoner kronor av Sparbanksstiftelsen Nya för att bygga upp ett nationellt centrum som ska utveckla åtgärder som kan främja folkhälsan och förebygga risker och faror. Det nya centrumet samlar forskare från fyra forskargrupper vid universitetet och är knutet till den forskarskola inom promotion och prevention, som startades 2005. Läs mer
 • 2008-01-14

  Framgångsrik forskning om miljögifter får fortsatt stöd

  Den uppmärksammade biologiska forskningen om miljögifter vid Örebro universitet får ytterligare 3,9 miljoner kronor av statliga KK-stiftelsen. Projektet handlar om föroreningar i vatten som kan vara skadliga för människors hälsa. Forskarna ska undersöka hur dessa ämnen påverkar människan, ta reda på hur vanliga de är i våra vattendrag och bedöma hur stora riskerna är. Läs mer
 • 2008-01-11

  4 miljoner till forskning om smärta och sömnlöshet

  Professor Steven Linton vid Örebro universitet har fått drygt fyra miljoner kronor av forskningsrådet FAS för sin forskning om långvarig smärta och om sömnlöshet. I båda fallen handlar det om att utveckla metoder för att identifiera vilka människor som löper störst risk att drabbas, och därmed göra det möjligt att sätta in åtgärder tidigare än man gör i dag. Läs mer
 • 2008-01-08

  Innovation handlar om mer än uppfinningar

  Ekonomen Per Frankelius vid Örebro universitet presenterar en ny innovationsteori på World Entrepreneurship Summit, där 600 forskare, politiker och företagsledare från hela världen möts i London 10-11 januari. Konferensen handlar om hållbar ekonomisk utveckling och entreprenörskap, och Per Frankelius vill introducera ett nytt och annorlunda synsätt på innovation. Läs mer
 • 2008-01-04

  USA i media – internationell fredsmäklare eller globalt hot?

  Åsikterna om supermakten USA varierar beroende på var i världen vi befinner oss. Här spelar medierna en viktig roll genom att forma negativa eller positiva bilder som sedan kan få stort genomslag i samhället. En forskargrupp ledd av Stig Arne Nohrstedt vid Örebro universitet har fått 2,3 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att jämföra hur dagstidningarna i sex europeiska länder skriver om USA. Läs mer

Uppdaterad: 2015-05-28

Sidansvarig: webbsupport