Nyhetsarkiv 2008

”Ett beslut som väcker stor förvåning”

2008-04-15

- Högskoleverket säger nej till andra ansökan om läkarutbildning i Örebro.

Efter Högskoleverkets beslut idag om att avslå Örebro universitets andra ansökan om rätt att utfärda läkarexamen förklarar ledningen för Örebro universitet och Örebro läns landsting att man avser gå vidare.

– Högskoleverkets beslut väcker stor förvåning, eftersom vi lagt ner ett helhjärtat arbete på att åtgärda den tidigare kritiken, säger Janerik Gidlund, rektor för Örebro universitet.

Läkarutbildning med hög kvalitet

– Vi vet att vår ansökan håller hög kvalitet, och att vi också kan erbjuda en läkarutbildning med hög kvalitet, förklarar en samlad universitets- och landstingsledning.

Läkarbrist som slår mot befolkningen

– Beslutet är mycket beklagligt, och allra mest därför att Sverige nu har en läkarbrist som börjar slå mot befolkningen. En läkarutbildning i Örebro skulle bidra till att lösa en svår situation. Det är i detta läge tragiskt att man väljer att avvisa den här möjligheten att utbilda fler läkare, framhåller landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson, s.

Högskoleverkets tidigare synpunkter åtgärdade

– Vi har lagt ner ett stort arbete på att åtgärda Högskoleverkets tidigare synpunkter. Bl a har vi gjort en kraftfull rekrytering i biomedicin, men Högskoleverket anser att det inte räcker, säger Jens Schollin, prorektor och blivande rektor vid Örebro universitet, forskningschef i Örebro läns landsting och också ansvarig för universitetets ansökan.
– Många nya lärartjänster har inrättats och vi har nu en omfattande akademisk massa: 25 professorer, 14 adjungerade professorer, 45 docenter och 15 lektorer. Antal disputerade är 120 och doktorander 170. Därmed har vi nu kraftigt närmat oss omfattningen av andra medicinska fakulteter.
– Det är klart att det känns tungt att uppleva att kritiken s a s trappas upp och ribban höjs, när vi nu gjort kraftfulla insatser för att åtgärda det som kritiserades förra gången, fastslår Jens Schollin.

Vetenskapsområdet medicin står starkt på Örebro universitet

– Vi har byggt upp vetenskapsområdet medicin på Örebro universitet så att det står starkt. På universitetet och på Universitetssjukhuset Örebro ökar antalet fasta lärarresurser, professorer, docenter och forskare inom medicin, framhåller Jens Schollin.

Nytänkande utbildning

– Örebro skulle bli den sjunde läkarutbildningen i landet – och den behövs: Dels är det en nytänkande utbildning, som har fokus på bassjukvården, samtidens ohälsa och klinisk forskning.
Dels råder läkarbrist i landet - Sverige måste idag förlita sig på import av läkare från andra länder. Samtliga instanser som har med frågan att göra anser att fler läkare måste utbildas, påpekar Jens Schollin.

Stark förankring fortsätta utveckla högspecialiserad vård

– Det finns en stark förankring i landstinget och på Universitetssjukhuset Örebro för uppdraget att fortsätta arbetet med att utveckla den högspecialiserade vården, bland annat genom strategiska satsningar på medicinteknisk utrustning och bra lokaler, säger landstingsdirektör Bo Anderson.
– Hög forskningsaktivitet och stort engagemang inom utbildning av all vårdpersonal är även fortsättningsvis starkt prioriterat, och det vore en förlust om all denna kompetens och detta engagemang inte också kan tas tillvara i en läkarutbildning.

”Att få läkarutbildning är en process”

– Vi ger inte upp. Vi ser det som att det är inte ett enskilt beslut som avgör om vi får en läkarutbildning, utan det är en process, säger landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (s).
– Bristen på läkare i Sverige är ett allvarligt problem, som inverkar negativt på landstingens möjligheter att ge invånarna god vård och vård utan väntetider. Fler läkare behöver utbildas, och det har rått en bred politisk enighet mellan samtliga partier i landstinget och i länets kommuner om att få läkarutbildning i Örebro. Ett starkt stöd finns också från landstingen i Värmland och Dalarna. Tillsammans utgör våra tre landsting en region där det under lång tid funnits svårigheter att rekrytera läkare.

För mer information:

Janerik Gidlund, rektor Örebro universitet, 019-30 32 05
Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande, tel 070 – 515 7409
Bo Anderson, landstingsdirektör, tel 019 – 602 74 40
Jens Schollin, prorektor Örebro universitet, landstingets forskningschef, tel 070 – 649 34 40.


Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: webbsupport