Nyhetsarkiv 2008

Örebroforskare får bidrag för att utvärdera byggmetoder

2008-04-03

Dåliga byggmetoder och olämpliga material kan bli både dyrt och skadligt för människors hälsa. Ändå saknas fortfarande kunskaper om hur man ska bygga så energisnåla flerbostadshus som möjligt och samtidigt skapa en god innemiljö. Därför har professor Christer Harrysson vid Örebro universitet fått 300 000 kronor från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, för att kartlägga och utvärdera olika metoder som används vid husbyggen i Sverige.

- Det finns stora möjligheter att förbättra innemiljön och att effektivisera energianvändningen i flerbostadshus. I många fall går det att spara minst 30 procent energi, både i befintliga hus och i nyproduktion, säger Christer Harrysson, som är professor i byggteknik vid Institutionen för teknik.

I brist på rekommendationer för vilka metoder och material som fungerar bäst, används i dag en rad olika lösningar inom byggbranschen, med varierande resultat

Överblick saknas

- Det finns ingen riktig helhetssyn och överblick, och flerbostadshus byggs och byggs om på många olika sätt. Några av dessa måste självklart vara bättre än andra. Därför är det viktigt att rangordna olika lösningar med hänsyn till energianvändning, innemiljö och livscykelkostnad.

- Men eftersom vi har varit dåliga på uppföljningar i Sverige, är det oerhört svårt att få fram modern information som kan ge vägledning åt byggföretagen.

En central fråga i undersökningen är varför energianvändningen i bostadssektorn inte har minskat sedan 1980-talet. Konsumtionen av energi för värme och varmvatten har i stället ökat något sedan dess.

Nationell kunskapsbank

- Det finns stora variationer mellan olika flerbostadshus när det gäller energianvändningen per kvadratmeter, mycket större än i småhus. Och en del nya flerbostadshus har till och med högre energianvändning än äldre hus, både flerbostadshus och småhus, berättar Christer Harrysson.

Dessutom finns det stora skillnader mellan den beräknade energianvändningen och hur mycket energi som sedan faktiskt använts, särskilt i nya byggnader och i hus med stora glasytor, liksom i hus med luft- eller golvvärme. I andra fall har åtgärder som skulle leda till energibesparingar inte gett någon effekt.

Syftet med undersökningen är att upprätta en nationell kunskapsbank som kan ge underlag för rekommendationer för hur flerbostadshus bör utformas. Projektet som leds av Christer Harrysson sker i samarbete med byggföretagen Peab AB och NCC.

Text: Ingrid Lundegårdh

Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: webbsupport