Nyhetsarkiv 2008

Stort intresse för Örebroforskning om ätbart vaccin mot HIV

2008-12-04

Utvecklandet av ätbara vacciner vid Örebro universitet fick stor uppmärksamhet vid den internationella konferens om HIV/Aids-vacciner som nyligen genomfördes i Kapstaden i Sydafrika. Bland 500 bidrag, lyftes Örebroarnas presentation fram som en av de 20 mest intressanta.

Bakgrunden till konferensen, som samlade forskarlag från hela världen, var det bakslag som drabbade kampen mot HIV/Aids i slutet av 2007. Då tvingades man avbryta en stor fältprövning av ett tänkbart HIV-vaccin eftersom det visade sig sakna effekt, eller till och med ge en ökad risk för infektion i vissa grupper.

- På grund av svårigheterna att utveckla konventionella vacciner mot HIV, efterlyser man nu nya och okonventionella grepp och i ljuset av detta var det mycket glädjande att Örebros bidrag fick särskilt uppmärksamhet, säger professor Åke Strid vid Örebro universitet, som leder projektet tillsammans med docent Sören Andersson vid Universitetssjukhuset Örebro och Smittskyddsinstitutet.

Kan odlas lokalt

Projektet handlar om att tänka på ett helt nytt sätt när det gäller vaccinering, att ta fram genmodifierade ätbara grönsaker som innehåller vaccin. Förutom att det skulle vara billigt, finns det också en rad andra fördelar med denna metod. Växterna kan odlas lokalt och i motsats till traditionella vacciner behöver de inte förvaras i en obruten kylkedja från produktion till användning. Och det krävs varken utbildad sjukvårdspersonal eller steril utrustning.

Ett vaccin kan bestå av hela viruset, eller mindre beståndsdelar av det. Men eftersom HIV-viruset muterar snabbt, finns det en mängd olika varianter. Därför har Örebroforskarna valt att arbete med ett protein, p24, som har förblivit oförändrat i flera typer av viruset och dessutom framkallar en tillräckligt stark reaktion i immunförsvaret för att fungera som vaccin.

Möss utvecklade antikroppar

Forskarna har redan kommit ett stort steg på vägen, eftersom möss som matats med genmodifierade växter, som innehåller p24-proteinet, utvecklade antikroppar, som skulle kunna innebära immunitet mot de typer av HIV-virus som innehåller samma protein.

Forskningsprojektet bedrivs inom Centrum för livsvetenskap på Örebro universitet och är ett tydligt exempel på fördelarna med en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

- Det är ett mycket fruktbart och givande samarbete, där våra olika kompetenser kompletterar varandra. Åke Strid bidrar med biokemi och växtgenetik och jag med immunologi, medicin och vaccinologi, säger Sören Andersson.

Text: Ingrid Lundegårdh

Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: webbsupport