Nyhetsarkiv 2008

Ungas vanor viktiga för minskad energiförbrukning

2008-03-05

Unga människor spelar en viktig roll om vi ska lyckas minska vår förbrukning av energi. Därför har Maria Ojala, som forskar i psykologi vid Örebro universitet, fått drygt 900 000 kronor av Göteborgs Energis forskningsstiftelse för att undersöka vanor och attityder som påverkar viljan och förmågan att spara energi.

För att dämpa människans påverkan på klimatet och miljön är det nödvändigt att utsläppen av växthusgaser minskar, men då måste vi börja hushålla med energin. Och eftersom de svenska hushållen står för en stor andel av den totala årliga energiförbrukningen, är det extra intressant att se vilka vanor och beteenden som unga vuxna skapar när de flyttar hemifrån för att starta sitt första egna hushåll - vanor som sedan kan vara mycket svåra att ändra.

Konflikt mellan egenintresse och miljöintresse

- Det är i den här åldersgruppen som det finns störst potential för en mer effektiv energiförbrukning. Trots att unga människor ofta har mer kunskap och hyser mer miljövänliga värderingar än äldre, är de i många fall sämre på att faktiskt bete sig miljövänligt, berättar Maria Ojala.

Ofta finns det en inre konflikt mellan egenintresse och miljöintresse, eftersom nackdelarna, till exempel inskränkningar av den egna livsstilen, blir kännbara direkt, medan de positiva effekterna på miljön inte märks förrän långt senare. Maria Ojala vill nu titta närmare på dessa konflikter, och ta reda på hur unga människor hanterar dem i vardagslivet.

- En viktig del i undersökningen är att studera de individer som faktiskt beter sig energieffektivt för att lära sig av dessa.

Enkäter och intervjuer

Studien är tänkt att omfatta 800 personer mellan 20 och 29 år, som flyttat från sitt barndomshem och har eget boende eller bor tillsammans med någon. Utifrån deras enkätsvar kommer Maria Ojala att välja ut en mindre grupp som hon kommer att intervjua.

- Målet är att samla kunskap som man kan använda exempelvis i informationskampanjer som riktar sig just till unga vuxna.

Maria Ojala forskar även på andra frågor som handlar om unga människor och miljön. I höstas fick hon 1,3 miljoner kronor från det statliga forskningsrådet Formas för att undersöka vilka tankar och känslor som klimathotet skapar hos barn och ungdomar.

Text: Ingrid Lundegårdh

Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: webbsupport