Nyhetsarkiv 2010

83 procent av Örebrostudenterna får arbete – bäst i landet

2010-12-09

83 procent av studenterna som tog examen från Örebro universitet 2006/07 hade arbete 2008. Det gör att Örebro universitet tillsammans med Linköpings universitet har den högsta etableringsgraden bland universitet med breda utbildningsutbud.

Högskoleverket presenterade idag sin rapport ”Etableringen på arbetsmarknaden – examinerade läsåret 2006/07” och där framgår hur många som fått arbete efter studierna.

Högst etablering av alla har Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers som båda är lärosäten med teknisk specialitet. Där ligger etableringsgraden (andel som fått arbete) på 89 procent. Rapporten visar att av lärosäten som har ett bredare utbildningsutbud, som exempelvis universiteten i Lund, Uppsala och Göteborg, hade Örebro och Linköping högst etableringsgrad (83 procent).

- Det är mycket glädjande siffror och en klar signal om att våra utbildningar håller hög kvalitet. Det är också viktig kunskap för alla som tänker börja studera att studier i Örebro gör dig attraktiv på arbetsmarknaden, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Av de till antalet största examensgrupperna på Örebro universitet hade magisterexamen i ekonomi samt sjuksköterskeexamen den högsta etableringsandelen med 93 respektive 88 procent.

Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: webbsupport