Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2010

 • Joel Rasmussen
  Joel Rasmussen
  2010-11-02

  Ansvaret för arbetsmiljön läggs på individen

  Örebroforskaren Joel Rasmussen har undersökt hur företag arbetar med arbetsmiljöfrågor. Hans avhandling i medie- och kommunikationsvetenskap visar att fokus flyttas allt mer från organisationers ansvar att skapa en säker arbetsmiljö till enskilda människors beteende och hur de kan undvika olyckor genom att vara försiktiga. Läs mer
 • Ninni Wahlström
  Ninni Wahlström
  2010-11-01

  Kommunikation är grunden för utbildning

  Pedagogikforskaren Ninni Wahlström vid Örebro universitet skriver i en artikel publicerad i Journal of Curriculum Studies om ett annat sätt att tänka kring lärande. Hon sätter kommunikationen i klassrummet i fokus. Läs mer
 • Berth Danermark
  Berth Danermark
  2010-10-29

  Danermark i dansk styrelse

  Professor Berth Danermark vid Örebro universitet har utnämnts till ledamot av den nio personer starka rådgivande styrelsen (Advisory Board) vid Ida Institute i Naerum norr om Köpenhamn. Ida Institute arbetar med ökad förståelse för människor med nedsatt hörsel. Läs mer
 • 2010-10-28

  Vill lära om vägar till utbildning inom EU

  En grupp immigrerade ungdomar besökte på onsdagen Örebro universitet. Gruppen har fått möjlighet att delta i ett projekt, som ska underlätta för unga immigranter att hitta vägen till högre studier. Läs mer
 • Godfried Roomans
  2010-10-28

  Professor Godfried Roomans hedersdoktor i Riga

  Godfried M. Roomans, professor i biomedicin särskilt anatomi och cellbiologi, vid Örebro universitet, har utsetts till hedersdoktor vid Riga Stradins universitet i Lettland. Läs mer
 • 2010-10-27

  Aulaföreläsningen blev del av Lars Vilks konst

  Ungefär 150 personer hade sökt sig till aulan för att ta del av konstnären Lars Vilks på förhand omskrivna och av polis välbevakade föreläsning. Läs mer
 • 2010-10-27

  Allt större intresse för lärosätenas alumner

  Att hålla kontakten med före detta studenter har blivit en allt viktigare fråga för lärosätena och den årliga Nationella alumnkonferensen är ett sätt att både utbilda och byta erfarenheter om alumnfrågor. Läs mer
 • Alexander Karlsson
  Alexander Karlsson
  2010-10-26

  Enklare metod kan vara bäst

  Ibland är en enklare metod att föredra framför en mer avancerad, det visar Alexander Karlssons doktorsavhandling i datavetenskap vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2010-10-25

  EU-miljoner klarsignal för Business Science Arena

  Tillväxtverket har beviljat närmare 7,5 miljoner kronor till Business Science Arena i Örebro. Läs mer
 • Helene Hillborg
  Helene Hillborg
  2010-10-25

  Ett splittrat system försvårar för arbetslösa med funktionshinder

  Personer med psykiska funktionsnedsättningar vill trots sin problematik ofta arbeta. Men ett splittrat stödsystem gör det svårt för dem att få och behålla ett arbete visar Örebroforskaren Helene Hillborg. Läs mer

Uppdaterad: 2015-01-26

Sidansvarig: webbsupport