Nyhetsarkiv 2010

Brottsoffren centrala för gästprofessorn

2010-12-09

Efter 15 år som åklagare i Norrbotten, tio år som riksdagsledamot (FP), tio år som chef för Brottsoffermyndigheten, ledamot i rader av offentliga utredningar, kommittéer, forskningsråd och andra sammanhang har Britta Bjelle gedigna erfarenheter och ett synnerligen omfattande kontaktnät. Nu kan hon till meritlistan också foga posten som gästprofessor i juridik vid Örebro universitet.

– Jag ser det som en fantastisk möjlighet att få träffa studenter och unga forskare. Jag känner mig som en hygglig samtalspartner, har ingen prestige som gör att jag behöver hävda mig men kan fortfarande ifrågasätta och argumentera emot om det krävs

De formella akademiska meriterna stannar vid en jur kand i Uppsala, men hon har haft omfattande kontakter med forskarvärlden i olika sammanhang, suttit i styrelsen för både universitetet och handelshögskolan i Umeå och varit med om att utvärdera juristutbildningar i Sverige 1999 på uppdrag av Universitets- och högskoleämbetet.

Chef för Brottsoffermyndigheten

För allmänheten blev Britta Bjelle kanske mest känd i samband med att hon blev den då nyinrättade Brottsoffermyndighetens första generaldirektör 1994. Då hade hon tidigare suttit med i Kvinnovåldskommissionen, som bland många andra förslag också ”uppfann” det nya brottet grov kvinnofridskränkning.

– På det här sättet har jag kunnat följa samhällsutvecklingen väl och många av uppdragen ligger också väldigt nära forskningen, säger hon. Det är också brottsofferperspektivet som är centralt för henne i juridiken och hon ser victimologi som ett ämne som borde finnas som en egen kurs.

– Många menar att det ska ingå som en del i kriminologi, men det är inte alltid så lätt att ha både gärningsmannens och offrets perspektiv samtidigt, säger hon.

Undervisning och forskning

På Örebro universitet, där hon började i somras, har hon hunnit undervisa om unga lagöverträdare och unga brottsoffer. Hon har också diskuterat med forskare, som ägnar sig åt områden hon haft kontakt med sedan tidigare.

– En ville titta på laglotten inom arvsrätten. Jag var med i Familjesakkunnigutredningen och diskuterade laglotten i tio år och har en del kontakter sedan dess. En annan ville titta på barnahus och barnkonventionen och då hade jag bra kontakter med Örebro kommuns barnahus.

Lokala kontakter

Britta Bjelle har nämligen, trots bara sex år i Örebro, också ett kommunalt kontaktnät. Hon tog en paus från politiken under åren i Brottsoffermyndigheten, men under den gångna mandatperioden har hon varit vice ordförande i kommunfullmäktige. Kontaktnät och nätverkande är en viktig del av arbetet vid Örebro universitet. Hon är nämligen också i full färd med att bilda en juristförening vid universitetet.

– Jag har letat upp 155 e-postadresser till jurister av olika slag. Det är bara 30 procent av alla juristutbildade som går till rättsväsendet, resten finns på många olika håll i samhället och det är bra för universitetet att ha kontakter där också.

Text: Lars Westberg


Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: webbsupport