Nyhetsarkiv 2010

Danermark i dansk styrelse

2010-10-29

Professor Berth Danermark vid Örebro universitet har utnämnts till ledamot av den nio personer starka rådgivande styrelsen (Advisory Board) vid Ida Institute i Naerum norr om Köpenhamn. Ida Institute arbetar med ökad förståelse för människor med nedsatt hörsel.

– Det är naturligtvis hedrande och en bekräftelse på att forskningen vid vårt institut håller en sådan klass att vi blir tillfrågade, säger Berth Danermark, som är verksam i Institutet för handikappvetenskap, ett samarbete mellan Örebro och Linköpings universitet.

Ida Institute ordnar bland annat möten mellan praktiskt verksamma och forskare inom hörselrehabilitering, vilket är viktigt för att sprida nya kunskaper. I mars kommer Berth Danermark att medverka vid ett seminarium, som handlar om hur modern hörselrehabilitering ökar livskvalité och hälsa hos personer med nedsatt hörsel.

– Min forskning handlar om att väva samman ett beteende- och samhällsvetenskapligt perspektiv med ett tekniskt och medicinskt och uppdraget i styrelsen innebär att medverka i sådana sammanhang och även vid styrelsemöten och att yttra sig som expert i olika frågor.

Text: Lars Westberg

Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: webbsupport