Nyhetsarkiv 2010

Lidskog i SLU-styrelse

2010-12-17

Rolf Lidskog, professor i sociologi vid Örebro universitet, har av regeringen utsetts som ledamot i styrelsen för Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för perioden 2011-13.

Rolf Lidskog är disputerad i sociologi och etik och verksam vid Centrum för urbana och regionala studier vid Örebro universitet. Han har sedan slutet av 1980-talet bedrivit samhällsvetenskaplig miljö forskning och bedriver för närvarande forskning om vetenskapens betydelse i internationella miljöförhandlingar, riskreglering på miljö och hälsoområdet samt om beslutsprocesser kring samhällets intervention i naturliga biologiska system (bekämpning av insekter).

Ny ordförande i SLU:s styrelse är direktör Ingrid Persson, Astra Zeneka, och nya ledamöter utom Rolf Lidskog är ambassadör Lennart Båge, f.d. generaldirektör Bo Jonsson, Fastighetsverket, direktör Johan Lindman, Stora Enso och vetenskapsjournalist Peter Sylwan. Inger Andersson, generaldirektör för Livsmedelsverket och Eva Thörnelöf, avdelningschef på Naturvårdsverket kvarstår sedan föregående mandatperiod

Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: webbsupport