Nyhetsarkiv 2010

Nya medier ger unga nya vägar till politiken?

2010-11-17

Med utgångspunkt från unga människors vardagsliv ska forskare vid Örebro universitet undersöka vilken betydelse olika slags mediekonsumtion har för deras politiska engagemang. Vetenskapsrådet har anslagit närmare fyra miljoner kronor till det treåriga projektet.

– Vi vill undersöka hur ungdomar genom sin mediekonsumtion får möjlighet att agera som medborgare i olika vardagssammanhang, i klassrummet, på internet, framför TV:n och i umgänget med familj och kamrater, säger kommunikationsvetaren Johan Östman. Han leder projektet, där även Mats Ekström, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, kommer att medverka .

Samhället har förändrats och de traditionella formerna för politiskt deltagande är på nedgång särskilt bland yngre. Samtidigt har den tekniska utvecklingen och unga människors medievanor skapat nya möjligheter till alternativa former för politiskt engagemang och det vill forskarna undersöka närmare.

Politiskt aktiva

Genom samarbete med forskarna i YeS-projektet (Youth & Society) vet man mycket om vilka medier ungdomar använder och hur de aktiverar sig politiskt.

– Vi ser att de som håller på med bloggar, You Tube, Wikipedia och andra nya medier också är politiskt aktiva. Nu vill vi djupstudera vilka mekanismer som ligger bakom sådana samband.

De vill undersöka de delar av mediekonsumtionen som inte bara handlar om att hålla sig informerad. Även det som kan sammanfattas som underhållning kan ha betydelse för ett engagemang i olika samhällsfrågor.

– Det finns än så länge inte mycket forskning som utgår från ungdomars vardagsliv och vi vill nu se vad det är i olika typer av medieanvändning som formar unga vuxnas, 17 till 18 år, samhällsengagemang och deltagande i politiken, säger Johan Östman.

Text: Lars Westberg
Foto: Disa Fredriksson

Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: Ingrid Lundegårdh