Nyhetsarkiv 2010

Tre nya hedersdoktorer vid Örebro universitet

2010-12-16

Örebro universitet har utnämnt tre forskare från ämnesområdena medicin, psykologi och biokemi till hedersdoktorer. James McKillop, Allison Harvey och Brian Jordan promoveras vid årshögtiden den 12 februari 2011. De tre är verksamma i Skottland, Kalifornien och Nya Zeeland.

Stöd till läkarutbildningen

Professor James McKillop vid Universitetet i Glasgow har på ett enastående sätt stött Örebro universitet i arbetet med att få rätt att utfärda läkarexamen. Han stod bakom ansökan redan 2005 och har utvecklat det stödet både 2007 och vid den slutliga ansökan 2009.

McKillop har kontinuerligt gett råd och stöd och han har också gentemot sina medarbetare i Glasgow visat att samarbetet med Örebro skulle prioriteras även i tider när man där haft andra frågor att arbeta med. Han har också gett dem som försvarade universitetets ansökan vid Högskoleverkets besök i Örebro goda insikter i hur en modern läkarutbildning ser ut.

James McKillop ingår som en av tolv läkare i ledningen för General Medical Council, som ungefär motsvarar en kombination av Socialstyrelsen och Högskoleverket i Sverige. Han har där huvudansvaret för hur grundutbildningen av läkare genomförs och vilka mål som de medicinska fakulteterna i Storbritannien skall uppnå.

Han upprätthåller Muirhead Chair of Medicine, en speciell professur som inrättades 1911. Professuren har mycket hög status ännu idag och har sedan 1911 innehafts av sex personer varav James McKillop är den senaste.

Han är idag också ställföreträdande programansvarig för läkarutbildningen vid Glasgows universitet där han tidigare varit dekanus och programansvarig.

Världskänd sömnforskare

Professor Allison Harvey är verksam vid Golden Bear Sleep and Mood Research Clinic vid University of California i Berkeley. Sedan hon doktorerade för 12 år sedan har hon blivit internationellt erkänd för sina arbeten dels om sömn, dels om de svåra sinnesstörningar som kallas bipolära sjukdomar. Hon doktorerade i Sydney, flyttade sedan till Oxford och kom till Berkeley 2004

Hennes samarbete med Örebro universitet började 2005 och under 2007 tillbringade hon perioder här som gästforskare. Det blev en viktig upptakt till ett forskningsprogram som fokuserat på sömnlöshet men också hur olika problem med oro, smärta och sömn kan påverka den psykiska hälsan.

Harvey har bidragit till att utveckla livskraftiga forskningsprogram vid CHAMP, Center for Health and Medical Psychology i Örebro. Samarbetet har bland annat lett till en utveckling av teoretiska modeller för kronisk sömnlöshet uppstår till nya behandlingsmetoder mot det. Det har också omfattat studier av hur psykologiska processer inom ett område, till exempel depression, kan spela roll på ett annat, till exempel sömn. Det fortsatta samarbetet med Allison Harvey är en viktig del av den fortsatta utvecklingen av psykologprogrammet vid Örebro universitet.

http://psychology.berkeley.edu/faculty/profiles/aharvey.html

Strålning och vinkvalitet

Professor Brian Jordan vid Lincoln University i Christchurch, Nya Zeeland forskar dels om hur ultraviolett strålning påverkar växter, dels hur olika ämnen i vindruvor och vin påverkar viners kvalitet.

Han samarbetar sedan 20 år med professor Åke Strid på Örebro universitet kring forskning just om hur växter uppfattar och förändrar sitt växtsätt med hänsyn till solens ultravioletta strålar. Jordan arbetar intensivt med integration och utbyte mellan Nya Zeeland och Europa, och särskilt det nätverk inom COST (ett samarbete för att utveckla molekylärt jordbruk) som kallas UV4growth. Molekylärt jordbruk syftar till att få fram växter som ska kunna producera högvärdigt protein.

Jordan arbetar också med forskning om och utveckling av vindruvors kvalitet, vad som går att påverka biologiskt. Han har en ledande position i Nya Zeelands Society for Plant Physiologists och är även gästprofessor vid Bordeauxuniversitetet i Frankrike.

http://www.lincoln.ac.nz/staff-profile?staffid=brian.jordan

Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: webbsupport