Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2011

 • Per Åke Nylander
  Per Åke Nylander
  2011-12-28

  Splittrat fokus inom kriminalvården

  Inom kriminalvården har fokus skiftat mellan rehabilitering och säkerhet och ny forskning visar att förändringarna har lett till stora skillnader mellan olika avdelningar och anstalter. Skillnaderna påverkar hur olika kriminalvårdare bemöter de intagna och hur de förstår sin yrkesroll.– Olikheterna kanske är ofrånkomliga men det är viktigt att det inte leder till för stora motsättningar, säger Per Åke Nylander, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet. Läs mer
 • Ida Flink
  Ida Flink
  2011-12-22

  Negativa tankar gör det svårare att hantera förlossningssmärta

  Ny forskning vid Örebro universitet visar att negativa tankar kring förlossningssmärta är kopplade till ökad upplevd smärta och att det tar längre tid att återhämta sig efteråt. För att hjälpa blivande mödrar måste den förebyggande vården utvecklas. Läs mer
 • Joachim Åström
  Joachim Åström
  2011-12-22

  E-deltagande ställer nya krav på politiken

  Om e-deltagande ska bli den förnyelse av demokratin som många hoppas på, krävs det mer än enbart tekniska lösningar. Medborgarna måste uppleva att de verkligen får ett större inflytande över de politiska besluten. I ett nytt forskningsprojekt vid Örebro universitet ska en grupp statsvetare undersöka hur man bäst skapar medborgerlig delaktighet på nätet. Läs mer
 • Per-Erik Olsson
  Per-Erik Olsson
  2011-12-21

  8 miljoner satsas på ökad kunskap om miljögifters effekter

  En forskargrupp vid Örebro universitet ska utveckla bättre metoder för att mäta de biologiska effekterna av föroreningar i vattendrag, och bedöma vilken påverkan de har på djur och människor. Statliga KK-stiftelsen och tre företag satsar tillsammans åtta miljoner kronor på projektet. Läs mer
 • Ann-Britt Zakrisson
  Ann-Britt Zakrisson
  2011-12-21

  Rehabilitering av patienter med KOL kan bli bättre

  Ett nytt rehabiliteringsprogram för patienter med lungsjukdomen KOL har utvärderats vid Örebro universitet, i samarbete med primärvården i Örebro läns landsting och Landstinget i Värmland, med positivt resultat. Programmet ledde bland annat till färre försämringsperioder och att både patienter och deras närstående kände sig tryggare. Läs mer
 • Silvia Coradeschi
  Silvia Coradeschi
  2011-12-20

  EU satsar 29 miljoner på tekniska hjälpmedel för äldre

  En tryggare och friskare ålderdom är målet för projektet Giraff+ som nu får 29 miljoner kronor av EU för att utveckla avancerade tekniska hjälpmedel för äldre. Det internationella projektet, som leds av Silvia Coradeschi vid Örebro universitet, ska bland annat ta fram tekniska lösningar som gör det möjligt att kontinuerligt övervaka äldres hälsa. Läs mer
 • Johan Larsson
  Johan Larsson
  2011-12-20

  Självgående lastmaskiner gör gruvjobbet säkrare

  Gruvor är farliga arbetsplatser, och därför behövs det tekniska lösningar som gör att fler jobb kan utföras från ett kontrollrum i gruvan eller ovan jord. I ett samarbete mellan Örebro universitet och företaget Atlas Copco, har ingenjören och forskaren Johan Larsson utvecklat ett system som gör det möjligt att fjärrstyra lastmaskiner utan att produktiviteten försämras. Läs mer
 • 2011-12-20

  Innovationsbron satsar miljoner på Inkubera

  Företagsinkubatorn Inkubera i Örebro har kvalificerat sig för att erhålla resultatbaserad finansiering inom Innovationsbrons BIG Sweden SUMMIT, programmet för utveckling av landets främsta inkubatorer. Läs mer
 • Stefan Rimm
  Stefan Rimm
  2011-12-19

  Retorikens roll för att fostra en god man

  Stefan Rimm har studerat undervisningen i retorik i 1700-talets skolor och gymnasier för pojkar. Retorikundervisningen skulle forma eleverna till goda medborgare och fromma kristna män. Läs mer
 • Nikolaus Koutakis
  Nikolaus Koutakis
  2011-12-16

  Utvärdering visar att förebyggande stöd till föräldrar ger resultat

  Nu har forskare vid Örebro universitet utvärderat projektet Det goda föräldraskapet som har visat sig ge föräldrar en större tillit till sig själva och sin kapacitet som förälder. Läs mer
 • Terese Glatz
  Terese Glatz
  2011-12-14

  Maktlösa föräldrar har svårt att hantera sina tonåringars problem

  Örebroforskaren Terese Glatz har undersökt hur föräldrar till tonåringar reagerar när de stöter på svårigheter. Hennes forskning visar att föräldrar verkar ha svårt att hantera problem och att de många gånger backar undan. Läs mer
 • Johan Nilsson
  Johan Nilsson
  2011-12-13

  Ny forskning om satir i amerikansk film

  Johan Nilsson har i sin doktorsavhandling i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet gjort en fallstudie av satir i amerikansk film under 1990-talet och undersökt hur satiren konstrueras och förstås. Läs mer
 • Shane MacDonald
  Shane MacDonald
  2011-12-12

  En ond cirkel av smärta, sömnlöshet och stress

  Är stress, ryggsmärta och sömnproblem tre olika problem eller tre varianter av samma problem? Shane MacDonalds forskning visar att det är orealistiskt att betrakta problemen som oberoende av varandra. Läs mer
 • Joakim Nergelius
  Joakim Nergelius
  2011-12-09

  Juridikprofessor debatterar monarkins ställning

  ”Svenska politiker tycks lida av total beröringsskräck inför monarkin.” Det skriver Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, i en debattartikel i fredagens Svenska Dagbladet. Läs mer
 • Robert Brummer
  Robert Brummer
  2011-12-07

  Forskning om kostfibrer och hälsa får 57 miljoner av EU

  Rätt kost kan stärka immunförsvaret och göra oss friskare. Nu satsar EU närmare 57 miljoner kronor på ett internationellt projekt som ska utforska vilken betydelse olika typer av kostfibrer har för vår hälsa. Läs mer
 • Ylva Uggla, forskare i sociologi vid Örebro universitet
  Ylva Uggla
  2011-12-02

  Miljöpolitiken - de enkla lösningarnas politik

  Ansvaret för miljön har till stor del flyttats från staten till individen men hur mycket kan en enskild människa göra i ett samhälle som är starkt präglat av konsumtion och där rörlighet är ett ideal? Läs mer
 • Rolf Lidskog
  Rolf Lidskog
  2011-12-01

  Internationell studie om globala miljöproblem

  I en nyutkommen bok diskuterar Örebroprofessorn Rolf Lidskog och 21 andra miljöforskare från hela världen samspelet mellan vetenskap och politik i internationella förhandlingar om miljöfrågor. Läs mer
 • Mårten Vidlund
  Mårten Vidlund
  2011-11-30

  Glutamat hjälper hjärtpatienter vid operation

  En omfattande studie vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro visar att ett tillskott av aminosyran glutamat i samband med en hjärtoperation kan minska risken för hjärtsvikt efter ingreppet. Läs mer
 • 2011-11-29

  Örebrostudent får stipendium från SIDA

  Peder Bergenwall har fått ett stipendium från SIDA för att studera Ugandas filmkultur. Han ska undersöka hur landets "video halls", Ugandas motsvarighet till våra biografer, används och hur de skulle kunna utnyttjas för att utveckla filmproduktionen i landet. Läs mer
 • Jessica Johansson
  Jessica Johansson
  2011-11-29

  Ny forskning ökar kunskapen om ADHD

  En ny studie vid Örebro universitet visar att barn med ADHD har nästan 50 procent lägre mängd av ett protein som är viktigt för uppmärksamhet och inlärning. Upptäckten kan innebära att det finns andra biokemiska avvikelser i hjärnan hos personer med ADHD än vad man hittills har trott. Läs mer
 • Jonas Halfvarson
  Jonas Halfvarson
  2011-11-28

  Tvillingstudier ska avslöja orsaker till tarmsjukdomar

  Örebroforskaren och läkaren Jonas Halfvarson får 1,8 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att undersöka orsakerna till svåra tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom.Studien, som baseras på tvillingpar med inflammatorisk tarmsjukdom, ska bland annat visa vilka ärftliga faktorer som ligger bakom sjukdomarna. Läs mer
 • 2011-11-25

  Osakliga bedömningar av forskningsansökningar

  Sakkunniga som granskar forskningsansökningar har inflytande över forskningens utveckling. Trots detta ges inga garantier i beredningsarbetet för att inte granskarna gynnar sina egna forskningsintressen, skriver Dan Tedenljung i sin doktorsavhandling i pedagogik vid Örebro universitet. Läs mer
 • Alf Ekblad
  Alf Ekblad
  2011-11-24

  25 miljoner till forskning om skog och klimateffekter

  Örebroforskaren Alf Ekblad ingår i en svensk forskargrupp som får 25 miljoner kronor av forskningsrådet Formas för att undersöka hur kolets kretslopp i skogen påverkas av växthuseffekten. Läs mer
 • Lina Wahlgren
  Lina Wahlgren
  2011-11-23

  En bra investering att få fler att cykla till jobbet

  Att cykla eller gå till jobbet är ett billigt och tidseffektivt sätt att få motion. Örebroforskaren Lina Wahlgren har undersökt vad som lockar pendlare att cykla och vilka hinder leder till att de istället tar bilen? Läs mer
 • Professor Tomas Englund
  Professor Tomas Englund
  2011-11-15

  Forskning om akademiskt skrivande får stöd från Vetenskapsrådet

  Forskare i pedagogik har fått 6,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att följa lärarstudenters väg fram till en färdig uppsats. Läs mer
 • Jonas Ålander presenterar sitt arbete
  Jonas presenterar sitt arbete
  2011-11-14

  Masterkurs i musik över gränserna

  Under förra veckan var Örebro universitet värd för masterkursen Nordic Network for Music Education (Nordplus). Musikstudenter från Norden och de baltiska staterna kom till Örebro för att utbyta erfarenheter och träffa internationella forskare. Läs mer
 • 2011-11-11

  5,1 miljoner till forskning om naturvetenskap i förskolan

  Forskare vid Örebro universitet har fått 5,1 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur förskolan arbetar för att möta dessa mål och hur man kan gynna och förbättra de naturvetenskapliga aktiviteterna i förskolan. Läs mer
 • Johan Öhman
  Johan Öhman
  2011-11-08

  Temanummer om miljöfrågor i skolundervisningen

  I det nya numret av Utbildning & Demokrati presenterar Johan Öhman, forskare i pedagogik vid Örebro universitet, ny svensk forskning inom utbildning och hållbar utveckling. Läs mer
 • Silvia Coradeschi
  Silvia Coradeschi
  2011-11-07

  Smarta system tar hjälp av Internet

  Genom att själva söka information på webben, skulle intelligenta system snabbt kunna lära sig vad ett ord betyder. En grupp robotikforskare vid Örebro universitet har fått 2,4 miljoner kronor i bidrag från Vetenskapsrådet, för att undersöka hur intelligenta hem ska bli bättre på att förstå vad vi säger. Läs mer
 • Professor Erik Amnå
  Professor Erik Amnå
  2011-11-03

  Erik Amnå utreder statliga stödet till folkbildningen

  Erik Amnå, professor vid Örebro universitet, har utsetts till utredare för Utvärdering av det statliga stödet till folkbildningen av biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni. Läs mer
 • Margaret Kerr
  Margaret Kerr
  2011-11-03

  Bidrag till forskning om ungdomars utveckling och kriminalitet

  Psykologiforskare vid Örebro universitet har fått 3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur personlighetsdrag som ofta leder till kriminalitet utvecklas i tonåren. Läs mer
 • Maria Westvall
  Maria Westvall
  2011-11-02

  Forskning om militärmusikernas historia får stöd från VR

  Örebroforskaren Maria Westvall har fått 760 000 kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur militärmusikernas livslånga musikintresse växte fram. Läs mer
 • Göran Eriksson
  Göran Eriksson
  2011-11-01

  4,5 miljoner till forskning om svensk tv-historia

  Forskare vid Örebro universitet har fått 4,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur vanliga människors medverkan i TV har sett ut genom historien. Läs mer
 • 2011-10-31

  Första spadtaget till universitetets nya hus vid USÖ

  Måndagen den 31 oktober påbörjades byggnationen av universitetets nya utbildnings- och forskningshus, som byggs i direkt anslutning till universitetssjukhuset. Huset ska inhysa universitetets läkarstudenter. Läs mer
 • Jonas Halfvarson
  Jonas Halfvarson
  2011-10-27

  Läkaren och forskaren Jonas Halfvarsson utnämnd till ”Rising Star in Europe”

  Jonas Halfvarsson, forskare vid Örebro universitet och överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro, har tilldelats utmärkelsen "Rising Star in European Gastroenterology" av organisationen European Gastroenterology Association. Läs mer
 • Lennart Eriksson, ordförande i Kumlas kommunstyrelse inviger forskningsstationen.
  2011-10-24

  Ny forskningsstation för miljöforskning

  En ny forskningsstation vid Kvarntorp i Kumla ger universitetets miljöforskare möjligheter att utveckla nya metoder för behandling av förorenad mark och ta reda på vad som kommer att hända med Kvarntorpshögen i framtiden. Stationen är ett samarbete med projektet Bergskraft 11.13 i Kopparberg, forskningscentrumet MTM vid Örebro universitet och Kumla kommun. Läs mer
 • Catharina Calleman
  Catharina Calleman
  2011-10-24

  FAS ger stöd till forskning om arbetskraftsinvandring

  Catharina Calleman, forskare i rättsvetenskap vid Örebro universitet, har fått 1,8 miljoner kronor från Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, FAS. Hon ska undersöka hur de svenska reglerna om arbetskraftsinvandring fungerar i praktiken. Läs mer
 • Professor Liisa Husu
  Professor Liisa Husu
  2011-10-21

  Organisationer under genuslupp på internationell forskarkonferens

  Ett femtiotal forskare från Norden, Europa, Australien och Nordamerika är samlade i Örebro i dag för att diskutera genusfrågor i relation till universitet och vetenskapliga organisationer på GEXcelkonferens. Läs mer
 • 2011-10-20

  ”Maten ger oss mycket mer än bara näring”

  Richard Tellström, lektor i måltidskunskap vid Restaurang- och hotellhögskolan, skriver i Svenska Dagbladet om vikten att se gastronomin som en egen kulturyttring bland andra. Läs mer
 • Sangeeta Bagga-Gupta
  Sangeeta Bagga-Gupta
  2011-10-20

  Ett samhälle för alla – det tjänar alla på

  Forskare från fem olika länder inom bland annat pedagogik, musik- och språkvetenskap samlades i Örebro i början av veckan för att under tre dagar diskutera marginaliseringsprocesser från olika perspektiv och fält. Läs mer
 • Professor Anna Jónasdóttir
  Professor Anna Jónasdóttir
  2011-10-19

  VR:s excellenssatsningar på genusforskning en succé

  Vetenskapsrådets utvärdering av de tre excellenta genusforskningsmiljöerna i Linköping/Örebro, Umeå, och Uppsala visar att satsningen mer än väl har gett utslag. Den vetenskapliga kvaliteten rankas som "very good to outstanding" och miljöerna beröms för att ha skapat ny och internationellt erkänd genusforskning. Läs mer
 • 2011-10-19

  Balansgång mellan gemenskap och mångfald

  Örebroforskaren Joachim Rosenquist har undersökt skolans roll i ett demokratiskt samhälle och visar på en spänning mellan behovet av gemenskap och utrymmet för mångfald. Denna spänning präglar såväl det konkreta undervisningsinnehållet som utformandet av ett skolvalssystem där barn och föräldrar ges möjligheten att välja vilken skola barnet ska gå i. Läs mer
 • Anna-Karin Frih
  Anna-Karin Frih
  2011-10-18

  Bergmangårdarna bjuder in flickforskare

  Örebroforskaren Anna-Karin Frih är en av Bergmangårdarnas stipendiater som just nu spenderar tid på Fårö för att forska. Hon tillhör nätverket FlickForsk – International Network for Girlhood Studies, som med stöd av Riksbankens Jubileumsfond bedriver forskning med flickor i fokus. Läs mer
 • Nejra van Zalk
  Nejra van Zalk
  2011-10-17

  4,6 miljoner kronor till ung lovande forskare

  Nejra van Zalk, forskare i psykologi vid Örebro universitet, är en av sju som fick bidrag från Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, FAS, i deras satsning på unga lovande forskare. Hon har fått 4,6 miljoner kronor, för att undersöka hur internet påverkar ungdomar med social ångest. Läs mer
 • 2011-10-14

  Marginalisering i fokus vid internationell konferens

  Under tre dagar samlas forskare från olika delar av världen och skilda forskningsfält för att diskutera marginalisering. Konferensen, som stöds av Vetenskapsrådet, anordnas av forskningsmiljön Kommunikation, Kultur och Mångfald - Deaf Studies, KKOM-DS, vid Örebro universitet och kommer att behandla utsatthet i relation till skola, sjukvård och funktionshinder. Läs mer
 • 2011-10-14

  Musikstudenter i Melodifestivalen 2012

  Musikhögskolans studenter Jozsef Nemeth, Jazz- och rockprogrammet och Elin Jakobsson, Lärarprogrammet inriktning musik deltar med två bidrag i årets Webbjoker inför Melodifestivalen 2012. Det är Jozsef som har skrivit båda bidragen och Elin som framför låtarna. Första bidraget ”I’m Yours” är med i omröstningen på måndag 17 oktober mellan kl 12-13. Det andra bidraget, ”I Didn't Wanna Say Goodbye” tävlar måndagen därpå den 24 oktober. För mer information och för att rösta gå in på Melodifestivalens hemsida, http://svt.se/melodifestivalen. Läs mer
 • Silvia Coradeschi
  Silvia Coradeschi
  2011-10-14

  Nyskapande medicinsk teknik på väg mot kommersialisering

  Nya landvinningar på teknikområdet kan leda till ökad livskvalitet och snabbare diagnoser.  Tre lovande projekt inom medicinsk teknik vid Örebro universitet får tillsammans 800 000 kronor av NovaMedTech för att gå vidare mot kommersialisering. Läs mer
 • Rolf Lidskog
  Rolf Lidskog
  2011-10-13

  Nya perspektiv på miljöfrågan

  Miljöfrågor är samhällsfrågor eftersom problemen har sina rötter i samhällets utformning, och hur människor använder naturen. Därför måste även samhällsvetare, vid sidan av naturvetarna, ta en aktiv roll genom att skapa kunskap om miljöfrågor och delta i debatten. Det anser Örebroforskaren Rolf Lidskog, som därför skrivit boken Miljösociologi tillsammans med forskarkollegan Göran Sundqvist, professor vid Universitetet i Oslo. Läs mer
 • Eva Swartz Grimaldi
  2011-10-12

  Över 250 på alumndagen

  Rektor Jens Schollin såg mycket förtjust ut när den första alumndagen på Örebro universitet genomfördes den 4 oktober. Anledningen var att inspirationsföreläsare Eva Swartz Grimaldi lovordat lärosätet och förklarat att hon visst kan tänka sig någon form av uppdrag i framtiden. Läs mer
 • Jonas Halfvarson
  Jonas Halfvarson
  2011-10-12

  Ny genforskning kartlägger orsakerna till Crohns sjukdom

  Ett internationellt forskarlag, där forskare från Örebro Universitet och Universitetssjukhuset Örebro ingår, har identifierat flera mycket ovanliga förändringar i arvsanlagen, som kan kopplas till inflammatorisk tarmsjukdom, det vill säga Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Studien, som publiceras i den högt rankade vetenskapstidskriften Nature Genetics, ger ökad insikt i de mekanismer som orsakar sjukdomarna. Läs mer
 • Tomas Englund
  Tomas Englund
  2011-10-12

  Utbildningsvetenskap fick 68 miljoner de senaste fem åren

  Vetenskapsrådets översikt av utbildningsvetenskap visar att Örebro universitet sammanlagt fick 68 miljoner kronor i bidrag mellan 2005-2010. Därmed placerar sig Örebro universitet i nivå med Umeå universitet. Läs mer
 • Ivan Kalaykov
  Ivan Kalaykov
  2011-10-12

  Örebroforskare utvecklar framtidens elbilar

  Elektriska vägar kan bidra till att lösa framtidens miljö- och energiproblem. I samarbete med Volvo utvecklar en grupp robotikforskare vid Örebro universitet den teknik som gör det möjligt att ansluta ett fordon till en markbaserad elledning, så att det drivs av elektrisk energi i stället för fossila bränslen. Projektet finansieras av Energimyndigheten. Läs mer
 • Bert van Bavel
  Bert van Bavel
  2011-10-11

  Samband mellan miljögifter och åderförkalkning

  Miljögifter som dioxiner, PCB och bekämpningsmedel kan utgöra en risk för hjärtkärlsjukdom. För första gången har ett samband mellan ökande halter av långlivade organiska miljögifter i blodet och åderförkalkning kunnat visas. Läs mer
 • Christine Roman
  Christine Roman
  2011-10-11

  Forskning om ensamma mammor får stöd av Vetenskapsrådet

  Trots att var femte svensk familj har en ensamstående mamma, saknas det kunskap om hur de jämkar ihop arbete och föräldraskap. Christine Roman, professor i sociologi vid Örebro universitet, har fått 3,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att studera de krav och förväntningar som ensamma mammor möter på arbetet och i hemmet. Läs mer
 • Anna Rotander
  Anna Rotander
  2011-10-10

  Havens däggdjur avslöjar spridning av miljögifter

  Många av de kemikalier som vi producerar och använder bryts inte ner i naturen utan sprider sig förr eller senare till jordens mest avlägsna platser. Biologen Anna Rotander vid Örebro universitet har undersökt havslevande däggdjur i Arktis och norra Atlanten, och hennes resultat visar en alarmerande ökning av en grupp fluorämnen med stor benägenhet att lagras i kroppen. Läs mer
 • Johan Swahn
  Johan Swahn
  2011-10-07

  Marknadsföring med fokus på smak

  Ofta marknadsförs matvaror slentrianmässigt som fräscha eller goda men nu visar ny forskning att en bra beskrivning av smak och andra kvaliteter spelar en avgörande roll för konsumenters val. Läs mer
 • Ann-Catrin Andersson
  Ann-Catrin Andersson
  2011-10-06

  Stadsplanering som politik – fallet Jerusalem

  Olika idéer om Jerusalems framtid ställs mot varandra, vilket påverkar den fysiska utformningen av staden, liksom möjligheterna att hitta lösningar på Israel/Palestina-konflikten. Läs mer
 • 2011-10-05

  Retorikkonferens om alternativ till våld

  Oroade över våld, mord och krig både här hemma och i resten av världen anordnar retorikämnet vid Örebro universitet fredag 7 oktober konferensen Our Best Alternative To Violence: A Global Rhetoric (Vårt bästa alternativ till våld – Global retorik) till minne av kollegan Eva Magnusson. Läs mer
 • Ingrid Ericson Jogsten
  Ingrid Ericson Jogsten
  2011-10-04

  Miljögifter når oss genom maten

  Fluorämnen är kemikalier som i dag finns i de flesta människors blod över hela världen. Miljökemisten Ingrid Ericson Jogsten vid Örebro universitet ville därför tar reda på hur de tar sig in i människokroppen. Hennes studie visar att även om fluorämnen finns överallt runt omkring oss, är det framför allt genom maten som vi exponeras för dessa miljögifter. Läs mer
 • 2011-10-03

  Örebrostudent pristagare för uppsats om mediers användning av ordet ”man”

  Johanna Nordin, studerande vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet får ett hedersomnämnande och ett stipendium på 5000 kronor för sin C-uppsats ”Man får det intrycket av dig." Läs mer
 • 2011-09-30

  Utrikespolitiska föreningen bjuder in till nya debatter

  På tisdag startar Utrikespolitiska föreningens höstprogram med en föreläsning på temat ”Makt åt kvinnor i fredsprocesser”. Under de kommande månaderna tar föreningen emot besök från bland annat biståndsministern Gunilla Carlsson, Johan von Schreeb från Läkare utan gränser och författaren Fredrik Segerfeldt. Läs mer
 • 2011-09-30

  Lyssna på ForskarFredagpanelen

  ForskarFredag Örebro avslutades med en paneldebatt på temat hälsa. På plats på Stortorget fanns Tobias Axelsson, genusvetenskap, Agneta Blom, statskunskap, Matz Larsson, medicin, och Maria Tilllfors, psykologi, i panelen och diskussionen leddes av Rickard Olsson. Klicka här för att lyssna på paneldebatten Läs mer
 • Silvia Coradeschi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet, och Giraffroboten
  2011-09-30

  Robotikforskare vann förstapris i EU-tävling

  Forskningsprojektet ExCITE, som leds av Örebro universitet, har utsetts till det mest lovande av nära 80 EU-projekt inom samma område. Det handlar om att ge äldre människor bättre livskvalitet med hjälp av modern teknik. En mobil robot med webbkamera, mikrofon och bildskärm ska motverka social isolering och ge ökad trygghet i hemmet. Läs mer
 • Erik Stigell
  Erik Stigell
  2011-09-26

  Aktiv pendling - en effektiv motionsform

  Att gå eller cykla till jobbet är ofta det enklaste sättet att bygga in motion i vardagen. Och det kan räcka för att uppnå goda hälsoeffekter, konstaterar idrottsforskaren Erik Stigell. Läs mer
 • Mejrema Agusi och Sara Mohammed dansar med giraffroboten
  Mejrema Agusi och Sara Mohammed dansar med giraffroboten
  2011-09-26

  ForskarFredag i bilder

  Den 23 september firades ForskarFredag på 28 orter i Sverige – och samtidigt i 32 länder runt om i Europa. I Örebro var temat hälsa och dagen bjöd på robotdans, filmvisning, frågesport med Rickard Olsson och en paneldebatt. På Stortorget möttes forskare, skolelever och andra nyfikna och diskuterade sömn, tobak, den hälsosamma staden och framtidens robotar. Läs mer
 • Eva Swartz Grimaldi
  Eva Swartz Grimaldi
  2011-09-23

  Återvänder till Örebro med glädje och inspiration

  Eva Swartz Grimaldi, vd för bokförlaget Natur och Kultur, är inte rädd för att sticka ut eller för att ifrågasätta det vedertagna. På Alumndagen 4 oktober kommer hon till Örebro universitet för att berätta om karriären, Örebro förr och nu och synen på utbildning. Läs mer
 • Fredrik Holländare
  Fredrik Holländare
  2011-09-21

  Terapi på Internet ger goda resultat

  Behandling på Internet gör att många fler patienter kan få effektiv hjälp mot sin depression. Det visar en studie av effekterna av Internetbaserad KBT både mot pågående depression och för att förebygga återfall. Läs mer
 • ForskarFredag vill skapa möten mellan forskare och allmänhet. Här genomför forskaren Karl Asp ett musikexperiment med skolbarn från Brotorpsskolan i Lindesberg under ForskarFredag 2010.
  2011-09-19

  Örebro del av Europas största vetenskapsfest!

  Den 23 september firas ForskarFredag på 28 orter i Sverige – och samtidigt i 32 länder runt om i Europa. I Örebro kan alla som vill träffa forskare från Örebro universitet på Stortorget för att diskutera såväl deras forskning som deras karriärväg och vardag. Dessutom bjuder dagen på robotdans, filmvisning, frågesport med Rickard Olsson och en paneldebatt på temat hälsa. Läs mer
 • Hillevi Engström
  Hillevi Engström
  2011-09-15

  Arbetsmarknadsministern presenterar budgetpropositionen

  Arbetsmarknadsministern presenterar budgetpropositionen Läs mer
 • Helena Nilsson
  Helena Nilsson
  2011-09-14

  Internationellt pris till miljöforskare

  Miljökemisten Helena Nilsson har fått Otto Hutzinger-priset för sin presentation vid en internationell miljökonferens i Bryssel. Hennes forskning visar för första gången att människokroppen kan omvandla kemikalien FTOH till det giftiga fluorämnet PFOA. Läs mer
 • 2011-09-08

  Internationellt robotikmöte i Örebro

  Runt 80 robotikforskare från hela Europa träffas under tre dagar på Örebro universitet för att utbyta de senaste forskningsrönen inom området. Läs mer
 • Jens Schollin
  Jens Schollin
  2011-09-07

  Örebro universitet får bilda holdingbolag

  Regeringen har beviljat Örebro universitets ansökan om att få bilda ett holdingbolag. Tio större företag och offentlig sektor står bakom bolaget, som kommer att innebära ett effektivare arbetssätt mellan universitetet och näringslivet. Läs mer
 • 2011-09-02

  Universitetet bjuder in tidigare studenter till alumndag

  Örebro universitet har utvecklats från en regional högskola till ett nationellt etablerat universitet med 18 000 studenter. Nu bjuder universitetet in tidigare studenter som varit en del av framgångsresan till en alumndag. Läs mer
 • 2011-09-01

  150 miljoner satsas på den bästa forskningen

  Örebro universitet satsar 150 miljoner under tre år på att ytterligare stärka forskningen. Satsningen ska inte bara stärka kvaliteten utan även öka produktiviteten i forskningen. Läs mer
 • 2011-07-27

  Ny studie visar samband mellan kost och skolbetyg

  Ungdomar som äter mat med mycket folat lyckas bättre i skolan. Det visar en studie som publicerats i den ansedda tidskriften Pediatrics. Läs mer
 • Gun Hedlund och Mona Hedfeldt
  Gun Hedlund och Mona Hedfeldt
  2011-07-07

  Samhället lägger hinder i vägen för företagande kvinnor

  I dag råder en bred politisk enighet om att Sverige behöver fler företagare, framför allt fler kvinnor. Men den nya boken ”Kvinnors företagande - mål eller medel?” visar att strukturer inom såväl familjer som samhället lägger hinder i vägen. – Det visar sig i att tjugo års politik för att gynna kvinnors företagande inte har lett till de eftersträvade resultaten, säger Gun Hedlund, forskare i statskunskap vid Örebro universitet. Läs mer
 • Åsa Källström Cater
  Åsa Källström Cater
  2011-06-30

  Barn som bevittnat våld mot mamma behöver särskilda insatser

  De barn som bevittnat våld mot mamma behöver hjälp, eftersom risken annars är stor att de drabbas av psykisk traumatisering. Ny forskning visar att barnen kan må bättre om våldet upphör och om de får särskilda stödinsatser riktade mot barn. Läs mer
 • 2011-06-28

  Örebroprofessorer: Unga svenskars stöd för demokrati är grundmurat

  I dagens DN Debatt skriver bland annat Erik Amnå, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet, och... Läs mer
 • Anna Victoria Hallberg
  Anna Victoria Hallberg
  2011-06-23

  I Iris Murdochs romaner står egoismen i vägen för det goda

  – Iris Murdochs moralfilosofiska intentioner kommer till sin rätt i romanens form eftersom romanerna inte är regelstyrda utan kan spegla livets ofullständighet, säger Anna Victoria Hallberg, som skrivit en avhandling i litteraturvetenskap. Läs mer
 • Händer och robot
  2011-06-22

  Robotverkstad för tjejer på universitetet

  Att bygga och programmera en robot var en del av natur- och tekniklägret för tjejer - en gemensam satsning av Tullängsskolan, Komtek, Risbergska skolan och Örebro universitet. Läs mer
 • 2011-06-22

  20 miljoner till forskning för säkrare diagnoser inom psykiatrin

  Göteborgs universitet har i samarbete med forskare vid Örebro universitet och Karolinska Institutet fått 20 miljoner kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning för att identifiera så kallade biomarkörer för psykiska sjukdomar. Läs mer
 • 2011-06-21

  Örebro universitet får fortsätta utbilda ämneslärare

  Örebro universitet får fortsätta att utbilda ämneslärare inom matematik, svenska, engelska och musik. På tisdagen beslöt Högskoleverket att bevilja alla universitetets ansökningar om examinationsrätt. Läs mer
 • Lena Kollén
  Lena Kollén
  2011-06-20

  Många äldre lider av yrsel i onödan

  Mer än var tredje 75-åring lider av yrsel och balansproblem, med ökad risk för fallolyckor. Och andelen drabbade ökar med stigande ålder. Men trots att orsaken till yrseln kan vara lätt att diagnostisera och bota, får de flesta inte den hjälp de behöver. Läs mer
 • Mikael Quennerstedt
  Mikael Quennerstedt
  2011-06-17

  Storsatsning på forskarutbildning för lärare inom idrott och hälsa

  Örebro universitet har tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och Malmö högskola fått 5,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att kunna erbjuda 15 yrkesverksamma lärare en tvåårig forskarutbildning. Läs mer
 • 2011-06-16

  Örebrodoktorand ny elitidrottschef på Riksidrottsförbundet

  Peter Mattsson, doktorand i idrott vid Örebro universitet, blir ny elitidrottschef på Riksidrottsförbundet. Läs mer
 • Karin Fröding
  Karin Fröding
  2011-06-15

  Ny forskning om kommuners satsning på hälsosam stad

  Ojämlikheter i hälsa blir tydliga när man jämför olika bostadsområden. Folkhälsoforskaren Karin Fröding vid Örebro universitet har undersökt fyra kommuners försök att utveckla hela bostadsområden för att förbättra människors hälsa. Läs mer
 • Robert Brummer
  Robert Brummer
  2011-06-14

  EU-satsning på ökad livskvalitet hos äldre

  Örebro universitet deltar i ett stort europeiskt forskningsprojekt om äldres hälsa. Syftet är att undersöka hur maten påverkar hälsan och utforma nya kostråd som kan motverka eller lindra många av de sjukdomar och hälsoproblem som förknippas med åldrande. Läs mer
 • 2011-06-10

  Örebroforskare kartlägger forskning kring säkra IT-tjänster

  Informationssäkerhet är en förutsättning för att IT-tjänster ska fungera. Forskare vid Örebro universitet har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gjort en översikt av informationssäkerhetsforskningen i Sverige. Läs mer
 • Karin Hedström
  Karin Hedström
  2011-06-09

  Örebroforskare utvald i satsning på lovande kvinnliga forskare

  IT-forskaren Karin Hedström vid Örebro universitet har fått 1,8 miljoner kronor av statliga Vinnova inom programmet Vinnmer. Målet med programmet är att skapa bättre karriärmöjligheter för lovande kvinnliga forskare. Läs mer
 • 2011-06-09

  Högskoleverket godkänner socionomutbildningen

  Högskoleverket anser att socionomutbildningen vid Örebro universitet håller hög kvalitet och universitetet får behålla tillståndet för socionomexamen. Läs mer
 • Maria Tarasova och Angela Chambers Jenkins
  2011-06-01

  Global Journalism ser på Örebro

  Den persiska bokhandeln, som blev afro-frisersalong, hur det är att vara född i Sverige av arabiska föräldrar, varför tidningsbudet inte vill vara med på bild. Det är bara tre axplock ur innehållet i de två webbsidor som studenterna på Global Journalism-programmet vid Örebro universitet producerat och som det var examination på häromdagen. Läs mer
 • Nejra van Zalk
  Nejra van Zalk
  2011-06-01

  Blyghet ett skydd under tonåren

  Att nå puberteten tidigt är kopplat till en rad problem med till exempel alkohol, rökning och kriminalitet. Men forskning visar att tidigt utvecklade ungdomar som är blyga sällan gör saker de kan komma att ångra senare. Läs mer
 • 2011-05-31

  Klartecken för fortsatt utbildning av förskollärare

  Örebro universitet får fortsätta att utbilda förskollärare och nya studenter kan börja på utbildningen redan till hösten. På tisdagen beslöt Högskoleverket att bevilja universitetet examinationsrätt. Läs mer
 • 2011-05-31

  Utmaning för primärvården hitta rätt vård för ryggont

  För att kunna hjälpa en patient med ryggont är det viktigt att börja behandlingen tidigt. Att ta hänsyn till psykologiska faktorer som påverkar smärtan kan ha stor betydelse för hur framgångsrik behandlingen blir. Det här diskuteras i en temadel av det senaste numret av Physical Therapy där forskare från CHAMP vid Örebro universitet medverkar med flera artiklar. Läs mer
 • 2011-05-30

  Örebroprofessor expert i utredning om främlingsfientlighet

  Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet, har utsetts till expert i en statlig utredning om hur arbetet mot främlingsfientlighet ska kunna förbättras. Utredningen leds av tidigare folkpartiledaren och Röda Kors-chefen Bengt Westerberg och ska vara färdig i oktober 2012. Läs mer
 • Amy Loutfi, Merit israelsson, Marie-Louise Forsberg Fransson ocg Rasmus Persson
  2011-05-26

  Forskningslägenhet invigd

  – Forskningen utvecklar idéer, men vi behöver också användare, företag, politiker och en rad andra människor för att förverkliga idéerna, sade Federico Pecora, när han talade vid invingningen av forskningslägenheten på Ängen. Läs mer
 • 2011-05-23

  Obehandlad depression ökar risken för kroniska ryggproblem

  Människor med smärta i nacke och rygg lider ofta också av depression. Trots detta får de sällan en behandling som ser till helheten. Läs mer
 • Claes Gunnarsson
  Claes Gunnarsson.
  2011-05-20

  Lojalitet och affärer

  Att studera misslyckade affärer kan berätta mycket om vad som har betydelse för att lyckas. Claes Gunnarsson har i sin doktorsavhandling i företagsekonomi vid Örebro universitet studerat hur lojaliteten påverkar när förväntningarna kommer på skam. Läs mer
 • Martin Eriksson Crommert
  Martin Eriksson Crommert
  2011-05-19

  Ny kunskap om muskler leder till bättre ryggträning

  Sjukgymnasten Martin Eriksson Crommert började forska i medicinsk vetenskap för att förbättra behandlingen av sina ryggpatienter. Nu kan hans resultat användas för att effektivisera rehabiliteringen vid ryggproblem. Läs mer
 • Jan Björklund på Musikhögskolan
  2011-05-16

  Björklund imponerad av framtidsenergin

  Utbildningsminister Jan Björklund (FP) fick en snabb och effektiv genomgång av delar av Örebro universitets verksamhet när han gästade Örebro fredagen den 13 maj. Han gillade vad han såg och var imponerad av den framtidsenergi han mötte. Läs mer
 • Professor Tomas Englund
  Professor Tomas Englund
  2011-05-16

  Rätten till utbildning – barnens eller föräldrarnas rätt?

  Skyddet av individens rätt till utbildning via olika konventioner efter andra världskriget har lett till ett alltför stort inflytande för föräldrar över barnens rätt till en allsidig utbildning, som kan ge dem redskap till ett kritiskt tänkande och egna ställningstaganden. Läs mer
 • Ute Walter
  Ute Walter
  2011-05-13

  Serveringspersonalen ger restaurangbesöket guldkant

  Ute Walters avhandling i måltidskunskap är ännu ett bevis för hur viktig restaurangpersonalen är. Läs mer
 • Bengt Hellmark
  Bengt Hellmark
  2011-05-12

  Sjukhusbakterier orsakar infekterade proteser

  Infekterade ledproteser orsakar stort lidande, och är dyra att behandla. Hittills har man trott att bakterierna kommer från patienterna själva, men nu visar forskaren Bengt Hellmark att infektionerna med stor sannolikhet har sitt ursprung i sjukhusmiljön. Läs mer
 • Annika Andersson
  Annika Andersson
  2011-05-11

  Örebroforskning prisas

  Annika Andersson visar i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet hur informations- och kommunikationsteknik kan användas för att uppmuntra studenter att lära sig tänka kritiskt. Nu tilldelas hon Börje Langforspriset. Läs mer
 • Charli Eriksson
  Professor Charli Eriksson
  2011-05-09

  En vecka med fokus på mat och motion

  I dag startar uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige. Barn och ungdomar står i fokus och forskare ger skolan tips om hur de kan väva in goda matvanor och fysisk aktivitet i undervisningen. Läs mer
 • USA:s ambassadör Matthew Barzun.
  2011-05-06

  USA:s ambassadör besökte universitetet

  Torsdagen den 5 maj besökte USA:s ambassadör Matthew Barzun universitetet. Under besöket diskuterades bland annat kommersialisering av forskning med representanter från universitetets forskargrupper, samt utrikespolitik och klimatfrågor med studenterna. Läs mer
 • Claes Hultman
  Claes Hultman
  2011-05-04

  10 miljoner till affärsutveckling av miljövänlig teknik

  Ett internationellt forskningsprojekt vid Örebro universitet fått tio miljoner kronor av EU för att undersöka hur företag inom miljöteknikbranschen ska bli bättre på att marknadsföra sina produkter och därmed bidra till en bättre miljö. Läs mer
 • 2011-05-03

  Miljöpartiet besökte Örebro universitet

  Miljöpartiets språkrörskandidat Åsa Romsom och det lokala kommunalrådet Ia Malmqvist besökte i går forskningsmiljön Människa-Teknik-Miljö, MTM, vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2011-04-26

  På plats i de sociala medierna

  De sociala medierna tar stor plats i det offentliga rummet. För folk i norra Afrika och Mellanöstern har de självklart en helt annan betydelse än för oss som redan tidigare har kunnat kommunicera ganska fritt. Men även för Örebro universitet är det viktigt att finnas med på Facebook, Twitter och YouTube och det är allt fler som tar den vägen in till mera information om universitetet. Läs mer
 • 2011-04-26

  Platser kvar i Machofabriken

  – Jag tycker att Machofabriken borde presenteras i Örebro och glädjande nog blir det så också tack vare stöd från Örebro universitet, Landstinget och NA. Det säger Tomas Wetterberg, ordförande i Män för jämställdhet, en av de organisationer som står bakom Machofabriken, ett utbildningsmaterial om jämställdhet. Läs mer
 • Michaela Eriksson
  Michaela Eriksson.
  2011-04-19

  Stipendiebelönad byggstudent

  Michaela Eriksson, blivande byggingenjör vid Örebro universitet, har belönats med ett stipendium för inlämningsuppgifter inom byggstatikområdet. Läs mer
 • 2011-04-18

  Rekordsiffror: 17 procent fler ansökningar till Örebro universitet

  Söktrycket till Örebro universitet fortsätter att öka. Till höstterminen 2011 har drygt 31 500 studenter sökt till Örebro universitet vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2010. Ökningen i riket totalt är knappt 3 procent. Läs mer
 • Håkan Stattin presenterar projektet Sju skolors slutsatser.
  Håkan Stattin presenterar projektet Sju skolors slutsatser.
  2011-04-15

  Skolan blir en trygg hamn i utsatta områden

  Ny forskning visar att en demokratisk skola i utsatta områden gör att elever känner sig trygga, respekterade och till och med längtar efter att få gå dit.Skolan blir en trygg plats i en annars orolig tillvaro. Läs mer
 • 2011-04-15

  Skolan som mötesplats

  I dag presenterar Tomas Englund och Ninni Wahlström två nya artiklar för forskare vid Teachers College, Columbia University i New York. Läs mer
 • Cherie Blair och Märta Johansson
  Märta Johansson tackade Cherie Blair med ett glasfat.
  2011-04-14

  Blair fascinerade fullsatt Konserthus

  – Det är fascinerande att hon kan ha så många bollar i luften, man undrar var hon får engagemang och drivkraft ifrån. Jag tycker det var spännande att få möta henne och visade på ett tydligt sätt att kvinnor alltid har det sämre, även i länder med hög välfärd. Läs mer
 • Leonor Camauër
  Leonor Camauër
  2011-04-12

  Arabiska tv-kanaler står inte i vägen för integration

  Nytt EU-projekt visar att arabisktalande i EU jämför kritiskt de arabiska medierna med medierna i landet där de bor och de funderar mycket över vad deras nya medborgarskap innebär. Läs mer
 • Karin Schollin
  Karin Schollin.
  2011-04-08

  Digitala medier ger ökad konsumentmakt

  – Du måste vara god, bra och ärlig. Den nya konsumentmakten ställer nya krav på varumärkena, det går inte längre att dölja något utan bli avslöjad. Det sa Karin Schollin från Prime PR i sitt anförande på Kommunikatör 2020, ett arrangemang av Örebro universitet i samarbete med Sveriges informationsförenings Mellersta krets. Läs mer
 • 2011-04-06

  Vill diskutera tillväxt och innovation på nytt sätt

  Forskare vid Örebro universitet vill få igång samtal om tillväxt och innovation. Vid centrum för urbana och regionala studier har Gun Hedlund och Katarina Larsson funnit att olika satsningar från samhället på utbildning och jobb kan innebära målkonflikter som inte lyfts fram i ljuset. Nu vill forskarna bidra till att samtal förs som utmanar synsättet att tillväxt och innovation bara handlar om ekonomi. Läs mer
 • Professor Cathy Enz
  Professor Cathy Enz, Cornell University.
  2011-04-05

  Grythyttan firade med stjärnorna i sikte

  Röda mattan låg utrullad på Konserthustrappan i Stockholm när Grythytte Akademi vid Örebro universitet firade sina första 20 år med ett framtidsseminarium och åtföljande mingel. Ad Astra, mot stjärnorna, var temat, närmare 400 personer mötte upp från näringsliv och akademi. Läs mer
 • 2011-04-05

  Enklare kombinera studier och elitidrott

  Örebro universitet satsar nu på att underlätta för elitidrottare att kombinera sitt idrottande med studier. Det handlar inte om att skapa någon gräddfil utan att det ska finnas möjligheter att på ett organiserat sätt klara av både studier och idrott. Läs mer
 • 2011-04-01

  Örebro universitet genomgår en svår tid

  2011 har för Örebro universitet varit en tid som präglats av tragiska händelser. I går, torsdag 31 mars, avled en ung kvinna efter att ha knivhuggits av en studiekamrat och runt nyår mördades en av våra medarbetare. För universitetet gäller det nu att ta hand om medarbetare och studenter. Här finns 18 000 studenter och 1 200 lärare, forskare och medarbetare som alla har ett viktigt arbete att göra. Läs mer
 • 2011-03-29

  Årets alumn fick sitt pris

  Nu har årets alumn vid Örebro universitet, Rickard Olsson, fått ta emot sin utmärkelse. Prorektor Gunilla Lindström överlämnade diplom och blommor i samband med att Rickard höll en föreläsning under rubriken Det lönar sig att veta mest i universitetets aula. Läs mer
 • 2011-03-28

  Musik på CD i Konserthuset

  Mats Norrefalk, den mångsidige gitarrläraren vid Musikhögskolan på Örebro universitet, står i centrum för Svenska kammarorkesterns konsert på lördagseftermiddagen i Konserthuset den 9 april. Konserten har fått namnet Once upon a time efter den CD-skiva som släpps i anslutning till konserten. Läs mer
 • 2011-03-25

  Örebrotrio bakom rankingen

  En rutinerad trio med stark anknytning till Örebro universitet ligger bakom den ranking av högre lärosäten, som nyligen fick stort genomslag i olika medier. Läs mer
 • 2011-03-24

  Först med utbildning för ideella sektorn

  Hösten 2011 blir Handelshögskolan vid Örebro Universitet det första akademiska lärosäte som erbjuder en utbildning för dem som arbetar eller kommer att arbeta i organisationer inom den ideella sektorn. Detta är något som länge har efterfrågats av de ideella organisationerna själva. Läs mer
 • Anders Trumberg
  Anders Trumberg
  2011-03-23

  Skolvalet ökar segregationen

  Ny forskning visar att elevers möjlighet att välja skola ökar segregationen.
  – Det gör att eleverna inte har samma chans att lyckas senare i livet, säger Anders Trumberg, som skrivit en avhandling i kulturgeografi vid Örebro universitet. Läs mer
 • Reza Kormi-Nouri
  Reza Kormi-Nouri
  2011-03-22

  Tvåspråkighet – hjälp eller stjälp?

  Örebroforskaren Reza Kormi-Nouris senaste studie visar att tvåspråkiga barn ligger på samma nivå eller till och med på en något högre språklig nivå när de börjar skolan men att de hamnar efter högre upp i årskurserna. Läs mer
 • Walid Al-Saqaf
  Walid Al-Saqaf.
  2011-03-22

  Dramatiken i Jemen

  Walid Al-Sakaf, forskare och lärare vid akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Humus, vid Örebro universitet, berättade på tisdagsmorgonen i Nyhetsmorgon i Sveriges radios P1 om utvecklingen i hemlandet Jemen. Läs mer
 • Eleonor Kristoffersson
  Eleonor Kristoffersson
  2011-03-22

  4,2 miljoner till skatterättslig forskning

  Örebro universitet får tillsammans med Wirtschaftsuniversität Wien i Österrike 4,2 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond för att forska om offentlighet och sekretess inom skatteförvaltningen. Läs mer
 • 2011-03-21

  Tio större företag stöttar Örebro universitets ansökan om holdingbolag

  I slutet av mars lämnar Örebro universitet in sin ansökan om att få bilda ett Holdingbolag till regeringen. Det regionala näringslivet sluter upp bakom universitetets satsning. Tio större företag har skrivit på avsiktsförklaringar till stöd för ansökan om holdingbolag. Läs mer
 • 2011-03-21

  Mediernas rapportering av risker och hot bör diskuteras!

  Mediernas sätt att rapportera risker och hot kan öka rädslan och såväl starta som förvärra konflikter mellan olika kulturer, grupper och individer. Stig Arne Nohrstedt hoppas att boken Communicating Risks ska få journalister att tänka efter. Läs mer
 • Gunilla Carlsson och Walid AlSaqaf
  Gunilla Carlsson och Walid AlSaqaf.
  2011-03-18

  Diskuterade bistånd till anti-censurprogram

  Walid Al-Saqaf, doktorand vid Örebro universitet, var nyligen på ett möte hos biståndsminister Gunilla Carlsson (M) om hur svenskt bistånd ska kunna användas till informations- och kommunikationsteknologi för att stärka frihet och demokrati i utvecklingsl Läs mer
 • 2011-03-15

  Två Örebrostudenter i Japan

  De två studenter från Örebro universitet, som är på utbytestermin i Japan mår bra. De läser vid Kansai Gaidai University i Osaka, som ligger cirka 40 mil väster om Tokyo. Även de tre japanska studenter som studerar vid Örebro universitet kommer från det här området, som inte direkt berörts av de dramatiska händelserna. Läs mer
 • Maria Karlefeldt och Minna Husa talar med studentamassadören Alinda Sinabulya
  Maria Karlefeldt, till vänster, och Minna Husa har frågor till studentamassadören Alinda Sinabulya.
  2011-03-10

  Öppet hus för blivande studenter

  Flera skolor i Örebro hade gett eleverna ledigt och de kom och lät sig guidas av många entusiastiska studentambassadörer VID Örebro universitets traditionella Öppet hus, som ordnas när det börjar bli dags att söka till höstens utbildningar. Läs mer
 • Karin Loiske
  Karin Loiske
  2011-03-10

  Ny hjärtforskning leder till säkrare diagnoser

  Den högra hjärtkammaren har hamnat i skymundan inom hjärtforskningen, trots att den spelar en viktig roll vid många hjärtsjukdomar. Enligt Örebroforskaren Karin Loiske beror det på att dess placering och form gör den svårare att undersöka med ultraljud än vänsterkammaren. I sin doktorsavhandling visar hon vilka undersökningsmetoder som ger bäst underlag för en säkrare diagnostik. Läs mer
 • Drottning Silvia
  Drottning Silvia avslutade.
  2011-03-09

  Drottningen och rekordmånga andra på Barnrättsdagar

  Barnrättsdagarna 2011, som avslutades med ett tala av drottning Silvia, blev en stor framgång för Örebro universitets Barnrättsakademi och de båda medarrangörerna Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Läs mer
 • 2011-03-09

  Från Tahirtorget till semla på Slottet

  Mahitab Ezz El Din, doktorand vid akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap på Örebro universitet, är tillbaka i Örebro efter några omtumlande veckor i hemstaden Kairo. Där nere var hon till hjälp för journalister, som skildrade händelserna, något som landshövding Rose-Marie Frebran uppmärksammade i sitt tal på årets akademiska festhögtid i februari. Läs mer
 • Tomas Englund
  Tomas Englund
  2011-03-07

  Från förtroende till kontroll

  Lärare, sjuksköterskor och läkare har ett socialt och moraliskt ansvar, som länge har varit förknippat med ett förtroende och tillit till deras förmåga. Men nu efterfrågas också öppenhet och framför allt resultat som kan redovisas. Läs mer
 • 2011-03-03

  Ätandets design – en matfilosofi

  Marije Vogelzang höll en inspirerande förelsäning om "Ätandets design" när hon gästade Gastronomiska teatern på Örebro universitets campus i Grythyttan. Läs mer
 • Erik Amnå
  Erik Amnå
  2011-03-02

  Örebroforskare invald i europeiskt forskarråd

  Erik Amnå, professor i statskunskap vid Youth & Society (YeS) på Örebro universitet, har valts in i EU:s och Europarådets nybildade "European Pool of Youth Researchers". De 25 utvalda forskarna från olika europeiska länder ska tillsammans öka kunskapen om Läs mer
 • Studenter på besök i Washington
  Under fältstudieveckorna i USA och i Sverige får studenterna en inblick i historia såväl som kultur.
  2011-02-28

  Transatlantisk kurs väcker nya frågor

  En interkulturell kurs som Musikhögskolan arrangerar tillsammans med University of Delaware i USA har visat sig få musikstudenter att fundera över saker de tidigare tagit för givet. Läs mer
 • Anna G. Jónasdóttir
  Anna G. Jónasdóttir
  2011-02-24

  Genusforskning blev till antologi

  Med den här boken vill vi bidra till att problematisera användningen av ”sexualitet”, ”genus” och ”makt” i den internationella teoridiskussionen, säger Anna G. Jónasdóttir. Läs mer
 • 2011-02-22

  Global journalistik – se världen som en plats

  Media bör sträva efter att visa samband – inte isolera händelser och rycka dem ur sitt sammanhang, anser Peter Berglez och Ulrika Olausson, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Läs mer
 • Folk köar för att lyssna på Jimmie Åkesson
  Kö för att bli medlem i UF.
  2011-02-16

  Åkesson lockade storpublik

  Utrikespolitiska föreningen fick nyligen Örebro universitets demokratipris och gästföreläsningen med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson fyllde nästan hela aulan, som rymmer 400 personer, och föreningen fick många nya medlemmar. Läs mer
 • 2011-02-14

  Studenter serverade Det goda livet

  ”Det goda livet” var temat för årets festhögtid. Örebro universitet har sällsynt goda förutsättningar att skapa ett rikt innehåll i ett sådant tema tack vare Musikhögskolan och Restaurang- och hotellhögskolan, vilket bevisades en gnistrande kall februarih Läs mer
 • Maria Westvall, Catharina Christophersen och Eva Georgii Hemming
  Maria Westvall till vänster, Catharina Christophersen till höger och Eva Georgii Hemming längst fram.
  2011-02-14

  Nordiskt utbyte för Musikhögskolan

  – Jag har haft ett fantastiskt program här och jag tror att ett nordiskt utbyte är särskilt viktigt för oss, som verkar i ett ämne som inte är så stort i varje land. Det säger Catharina Christophersen från Högskolan i Bergen, som besökt Musikhögskolan vid Örebro universitet under en vecka. Läs mer
 • 2011-02-14

  Forskare berättar

  Framtidens batterier, Nobelpris belönade materialet grafen och vad unga gör på nätet är några av de ämnen som finns med på vårterminens offentliga föreläsningar i aulan vid Örebro universitet. Det här är ett utmärkt tillfälle att helt gratis få veta mer om forskning i aktuella ämnen och det är öppet för alla. Läs mer
 • Bild på Henrik Andershed
  Henrik Andershed.
  2011-02-11

  Vill ha akademisk polisutbildning

  – Gör polisutbildningen till en treårig universitetsutbildning i linje med vad som föreslås i utredningen ”Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39)”. Det skriver Henrik Andershed, docent i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet och Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet i en replik till en debattartikel av rikspolischefen Bengt Svenson. Läs mer
 • 2011-02-10

  Demokratipristagare med uppmärksammade gäster

  Örebro universitets demokratipris går i år till Utrikespolitiska föreningen för att de möjliggör möten mellan kulturer, religioner och ideologier. Juryn uppmärksammar att föreningen främjat syftet att sprida kunskap och väcka debatt kring utrikespolitiska, internationella och globala frågor genom ambitiösa och spännande gästföredrag och samarbeten med andra föreningar och genom ett stort och expanderande nätverk av kontakter. Läs mer
 • Stefan Backius
  Stefan Backius
  2011-02-10

  Vad är kulturens roll i samhället?

  På 60- och 70-talet lade man grunderna till dagens kulturpolitik. Det är viktigt att förstå den tiden för att få perspektiv på debatten som förs i dag om kulturens roll i samhället, säger historieforskaren Stefan Backius. Läs mer
 • Sandra Zenginel, Mouhammed Diab och Åsa Wedolm-Olsson
  Studentambassadören Sandra Zenginel, eleven Mouhammed Diab och projektledaren Åsa Wedholm-Ohlsson
  2011-02-09

  Samarbetspris till Linje 14

  Regionförbundet och Örebro universitet delar för andra året ut ett stipendium på 10 000 kronor till den person eller grupp på universitetet, som på ett innovativt sätt utvecklat samarbete med andra aktörer i Örebroregionen. Stipendiekommittén har beslutat att årets Samverkanspris ska gå till Linje 14, samarbetet mellan universitetet och Örebro kommun i form av två grundskolor, Vivalla och Mikael. Läs mer
 • Hans Hedén och Karin Engström.
  Pristagarna Hans Hedén och Karin Engström.
  2011-02-09

  Pedagogiska pristagare med entusiasm och engagemang

  Hans Hedén, statistik, och Karin Engström, pedagogik, heter årets mottagare av Örebro universitets pedagogiska pris. Pristagarna utnämns av Studentkåren och får ta emot sina belöningar vid den akademiska högtiden den 12 februari. Läs mer
 • Karin Franzén
  Karin Franzén
  2011-02-09

  Inkontinens leder ofta till sämre hälsa

  Ny forskning visar att många människor med urininkontinens också drabbas av olika psykosomatiska besvär, som trötthet, sömnsvårigheter och muskelsmärtor. Läs mer
 • Åke Grönlund
  Åke Grönlund
  2011-02-08

  Nationellt samarbete för bättre IT-använding

  Professor Åke Grönlund vid Örebro universitet har blivit vald till ordförande för den nya Svenska InformationsSystemAkademin, SISA. Läs mer
 • 2011-02-04

  Meriterade lärare för bättre pedagogik

  Förra året utnämndes tre lärare vid Örebro universitet till Särskilt meriterad lärare, en titel man kan få efter ansökan och sakkunniggranskning. För universitetsledningen är det här ett sätt att lyfta den pedagogiska delen av verksamheten och ge möjligheter för undervisande lärare att meritera sig på motsvarande sätt som när en forskare utnämns till docent. Läs mer
 • 5 Gyres segelbåt är väl utrustad för att klara utmaningarna
  2011-02-04

  Vad händer när haven fylls med plast?

  Anna Kärrman och Anna Rotander ska följa med 5 Gyres-båten för att testa såväl fisk som havsvatten för miljögifter. Under resans gång kommer forskarna att blogga om sina upplevelser. Läs mer
 • 2011-02-02

  Inga mobbningsprogram bör användas i sin helhet

  Skolverkets rapport om program mot mobbning har fått stor uppmärksamhet i media. – Utvärderingen visar att mobbning är ett komplext problem som inte går att motverka med en generell metod, säger Odd Lindberg. Läs mer
 • 2011-02-02

  Ministersamtal om hur forskning blir företag

  Att omsätta kunskaper och forskning i företagande och sysselsättning är viktig uppgift för ett universitet. När näringsminister Maud Olofsson (C) besökte Örebro universitet i anslutning till Hindersmässan deltog hon i ett rundabordssamtal med nya företagare som på olika sätt har anknytning till universitetet. Läs mer
 • 2011-02-01

  Många kontaktmöten på mässan

  – Företagen säger att vi kommer ut i rätt tid och det låter ju väldigt bra. Joakim Andel och Carl Wiberg, studenter på byggingenjörsprogrammet som blir klara i vår, var ett par av många studenter som besökte årets Campusmässa första tisdagen i februari. Bland många företag hade de fastnat hos konsultföretaget Sweco. Läs mer
 • 2011-01-28

  Örebroprofessor diskuterade jämställdhet på FN:s expertmöte

  FN-organisationen för handel och utveckling, UNCTAD, arbetar för att öka den ekonomiska utvecklingen, särskilt i u-länderna. Liisa Husu, professor i genusvetenskap vid Örebro universitet, delade med sig av europeiska och nordiska erfarenheter av jämställdhetsarbete inom vetenskapliga och tekniska organisationer vid UNCTAD:s expertmöte i Genève i mitten av januari. Läs mer
 • Achim Lilienthal
  Achim Lilienthal
  2011-01-27

  Forskningsmiljoner ska lära robot lasta ur containrar

  Forskare vid Örebro universitet har tillsammans med andra universitet och företag beviljats cirka 50 miljoner kronor från EU-kommissionen till ett fyraårigt projekt kallat RobLog. Läs mer
 • 2011-01-26

  Nya tag för lärarexamen

  Även om Örebro universitet fick examensrätt för alla tre inriktningar av den nya grundlärarexamen, var beskeden från Högskoleverket i huvudsak en besvikelse. Det blev avslag både för förskollärarutbildningen och för de flesta ämneslärarutbildningarna. Arbetet med att skicka in nya ansökningar började omedelbart. Läs mer
 • 2011-01-26

  EU-pengar ska lära robotar samarbeta

  Laboratoriet Mobila robotar vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem vid Örebro universitet har tillsammans med andra europeiska universitet beviljats pengar från sjunde ramprogrammet inom EU. Det handlar om ett projekt för att få intelligenta delsystem att samarbeta. Projektet, som kallas Rubicon, löper i tre år, har fått totalt 2,5 miljoner euro från EU varav 330 000 går till den del Örebro universitet svarar för. Läs mer
 • 2011-01-20

  Rickard Olsson Årets alumn

  Årets alumn vid Örebro universitet kommer säkert att synas i många svenska hem den närmaste tiden. Det är nämligen TV-profilen Rickard Olsson som fått utmärkelsen. Han fanns på dåvarande Högskolan i Örebro i början av 1990-talet. Läs mer
 • Björn Sund
  Björn Sund
  2011-01-18

  Lyckad satsning på hjärtstartare i brandbilar

  Örebroforskaren Björn Sund har undersökt en satsning på defibrillatorer i brandbilar och resultatet är tydligt. Det gav samhället 36 gånger pengarna tillbaka. Läs mer
 • 2011-01-18

  Högskoleverkets besked om ämneslärarexamen

  Idag meddelade Högskoleverket (HSV) vilka ämneslärarexamina som beviljats. Örebro universitet får godkänt på tre av sina ansökningar. HSV beviljar Örebro universitet examensrättigheter för historia, idrott och hälsa samt samhällskunskap. Läs mer
 • 2011-01-17

  Nu har läkarutbildningen startat

  Så var då äntligen den första kullen läkarstudenter på plats på Örebro universitet. Första dagen handlade mycket om information, men det fanns också utrymme för ett välkomstmingel, där politiker och tjänstemän från Örebro kommun och landstinget också fick vara med och hälsa denna historiska grupp studenter välkomna. Läs mer
 • Maria Nilsson
  Maria Nilsson
  2011-01-17

  CASADEMA fångar informationsflödet

  Hur ska vi gå till väga för att kartlägga hur människor interagerar med datorsystem? Vi kan använda CASADEMA-metoden, ett arbetssätt utvecklat av Maria Nilsson, som är kognitionsvetare och har skrivit en doktorsavhandling vid Örebro universitet. Läs mer
 • Ingemar Engström
  Ingemar Engström
  2011-01-14

  Örebroprofessor prisad debattör

  Ingemar Engström, professor vid Örebro universitet, får Dagens Medicins stora debattpris för att han enligt juryn på ”ett pedagogiskt vis satt ned foten i etiska spörsmål och pekat på frågor som behöver diskuteras vidare”. Läs mer
 • Kim Larsen
  2011-01-14

  Alumn nummer 4000 vill ha större kontaktnät

  – Jag hoppas att kunna få ett större nätverk, att få kontakter både med arbetsgivare och med andra studenter genom alumnnätverket, säger Kim Jensen, alumn nummer 4000. Läs mer
 • Gabriella Eliason
  Gabriella Eliason
  2011-01-13

  Motion kan hjälpa KOL-patienter

  Den kroniska lungsjukdomen KOL leder till förändringar i kroppens muskler, och därmed en sämre arbetskapacitet. Örebroforskaren Gabriella Eliason tror att ökad fysisk aktivitet kan bromsa dessa förändringar, och ge KOL-patienter en bättre livskvalitet. Läs mer
 • 2011-01-12

  Universitetet har sorg

  Vår medarbetare Eva Magnusson har under tragiska omständigheter hittats död. Läs mer
 • Owe Lindberg
  Owe Lindberg
  2010-12-22

  Ny chans till förskollärarexamen

  Högskoleverket (HSV) har beslutat genomföra en extra bedömning om tillstånd att utfärda lärarexamen. Örebro universitet kommer på nytt att söka rätt att examinera förskollärare. Läs mer

Uppdaterad: 2015-05-28

Sidansvarig: webbsupport