Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2011

 • Per Åke Nylander
  Per Åke Nylander
  2011-12-28

  Splittrat fokus inom kriminalvården

  Inom kriminalvården har fokus skiftat mellan rehabilitering och säkerhet och ny forskning visar att förändringarna har lett till stora skillnader mellan olika avdelningar och anstalter. Skillnaderna påverkar hur olika kriminalvårdare bemöter de intagna och hur de förstår sin yrkesroll.– Olikheterna kanske är ofrånkomliga men det är viktigt att det inte leder till för stora motsättningar, säger Per Åke Nylander, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet. Läs mer
 • Ida Flink
  Ida Flink
  2011-12-22

  Negativa tankar gör det svårare att hantera förlossningssmärta

  Ny forskning vid Örebro universitet visar att negativa tankar kring förlossningssmärta är kopplade till ökad upplevd smärta och att det tar längre tid att återhämta sig efteråt. För att hjälpa blivande mödrar måste den förebyggande vården utvecklas. Läs mer
 • Joachim Åström
  Joachim Åström
  2011-12-22

  E-deltagande ställer nya krav på politiken

  Om e-deltagande ska bli den förnyelse av demokratin som många hoppas på, krävs det mer än enbart tekniska lösningar. Medborgarna måste uppleva att de verkligen får ett större inflytande över de politiska besluten. I ett nytt forskningsprojekt vid Örebro universitet ska en grupp statsvetare undersöka hur man bäst skapar medborgerlig delaktighet på nätet. Läs mer
 • Per-Erik Olsson
  Per-Erik Olsson
  2011-12-21

  8 miljoner satsas på ökad kunskap om miljögifters effekter

  En forskargrupp vid Örebro universitet ska utveckla bättre metoder för att mäta de biologiska effekterna av föroreningar i vattendrag, och bedöma vilken påverkan de har på djur och människor. Statliga KK-stiftelsen och tre företag satsar tillsammans åtta miljoner kronor på projektet. Läs mer
 • Ann-Britt Zakrisson
  Ann-Britt Zakrisson
  2011-12-21

  Rehabilitering av patienter med KOL kan bli bättre

  Ett nytt rehabiliteringsprogram för patienter med lungsjukdomen KOL har utvärderats vid Örebro universitet, i samarbete med primärvården i Örebro läns landsting och Landstinget i Värmland, med positivt resultat. Programmet ledde bland annat till färre försämringsperioder och att både patienter och deras närstående kände sig tryggare. Läs mer
 • Silvia Coradeschi
  Silvia Coradeschi
  2011-12-20

  EU satsar 29 miljoner på tekniska hjälpmedel för äldre

  En tryggare och friskare ålderdom är målet för projektet Giraff+ som nu får 29 miljoner kronor av EU för att utveckla avancerade tekniska hjälpmedel för äldre. Det internationella projektet, som leds av Silvia Coradeschi vid Örebro universitet, ska bland annat ta fram tekniska lösningar som gör det möjligt att kontinuerligt övervaka äldres hälsa. Läs mer
 • Johan Larsson
  Johan Larsson
  2011-12-20

  Självgående lastmaskiner gör gruvjobbet säkrare

  Gruvor är farliga arbetsplatser, och därför behövs det tekniska lösningar som gör att fler jobb kan utföras från ett kontrollrum i gruvan eller ovan jord. I ett samarbete mellan Örebro universitet och företaget Atlas Copco, har ingenjören och forskaren Johan Larsson utvecklat ett system som gör det möjligt att fjärrstyra lastmaskiner utan att produktiviteten försämras. Läs mer
 • 2011-12-20

  Innovationsbron satsar miljoner på Inkubera

  Företagsinkubatorn Inkubera i Örebro har kvalificerat sig för att erhålla resultatbaserad finansiering inom Innovationsbrons BIG Sweden SUMMIT, programmet för utveckling av landets främsta inkubatorer. Läs mer
 • Stefan Rimm
  Stefan Rimm
  2011-12-19

  Retorikens roll för att fostra en god man

  Stefan Rimm har studerat undervisningen i retorik i 1700-talets skolor och gymnasier för pojkar. Retorikundervisningen skulle forma eleverna till goda medborgare och fromma kristna män. Läs mer
 • Nikolaus Koutakis
  Nikolaus Koutakis
  2011-12-16

  Utvärdering visar att förebyggande stöd till föräldrar ger resultat

  Nu har forskare vid Örebro universitet utvärderat projektet Det goda föräldraskapet som har visat sig ge föräldrar en större tillit till sig själva och sin kapacitet som förälder. Läs mer

Uppdaterad: 2015-05-28

Sidansvarig: webbsupport