Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2011

 • Tomas Englund
  Tomas Englund
  2011-10-12

  Utbildningsvetenskap fick 68 miljoner de senaste fem åren

  Vetenskapsrådets översikt av utbildningsvetenskap visar att Örebro universitet sammanlagt fick 68 miljoner kronor i bidrag mellan 2005-2010. Därmed placerar sig Örebro universitet i nivå med Umeå universitet. Läs mer
 • Ivan Kalaykov
  Ivan Kalaykov
  2011-10-12

  Örebroforskare utvecklar framtidens elbilar

  Elektriska vägar kan bidra till att lösa framtidens miljö- och energiproblem. I samarbete med Volvo utvecklar en grupp robotikforskare vid Örebro universitet den teknik som gör det möjligt att ansluta ett fordon till en markbaserad elledning, så att det drivs av elektrisk energi i stället för fossila bränslen. Projektet finansieras av Energimyndigheten. Läs mer
 • Bert van Bavel
  Bert van Bavel
  2011-10-11

  Samband mellan miljögifter och åderförkalkning

  Miljögifter som dioxiner, PCB och bekämpningsmedel kan utgöra en risk för hjärtkärlsjukdom. För första gången har ett samband mellan ökande halter av långlivade organiska miljögifter i blodet och åderförkalkning kunnat visas. Läs mer
 • Christine Roman
  Christine Roman
  2011-10-11

  Forskning om ensamma mammor får stöd av Vetenskapsrådet

  Trots att var femte svensk familj har en ensamstående mamma, saknas det kunskap om hur de jämkar ihop arbete och föräldraskap. Christine Roman, professor i sociologi vid Örebro universitet, har fått 3,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att studera de krav och förväntningar som ensamma mammor möter på arbetet och i hemmet. Läs mer
 • Anna Rotander
  Anna Rotander
  2011-10-10

  Havens däggdjur avslöjar spridning av miljögifter

  Många av de kemikalier som vi producerar och använder bryts inte ner i naturen utan sprider sig förr eller senare till jordens mest avlägsna platser. Biologen Anna Rotander vid Örebro universitet har undersökt havslevande däggdjur i Arktis och norra Atlanten, och hennes resultat visar en alarmerande ökning av en grupp fluorämnen med stor benägenhet att lagras i kroppen. Läs mer
 • Johan Swahn
  Johan Swahn
  2011-10-07

  Marknadsföring med fokus på smak

  Ofta marknadsförs matvaror slentrianmässigt som fräscha eller goda men nu visar ny forskning att en bra beskrivning av smak och andra kvaliteter spelar en avgörande roll för konsumenters val. Läs mer
 • Ann-Catrin Andersson
  Ann-Catrin Andersson
  2011-10-06

  Stadsplanering som politik – fallet Jerusalem

  Olika idéer om Jerusalems framtid ställs mot varandra, vilket påverkar den fysiska utformningen av staden, liksom möjligheterna att hitta lösningar på Israel/Palestina-konflikten. Läs mer
 • 2011-10-05

  Retorikkonferens om alternativ till våld

  Oroade över våld, mord och krig både här hemma och i resten av världen anordnar retorikämnet vid Örebro universitet fredag 7 oktober konferensen Our Best Alternative To Violence: A Global Rhetoric (Vårt bästa alternativ till våld – Global retorik) till minne av kollegan Eva Magnusson. Läs mer
 • Ingrid Ericson Jogsten
  Ingrid Ericson Jogsten
  2011-10-04

  Miljögifter når oss genom maten

  Fluorämnen är kemikalier som i dag finns i de flesta människors blod över hela världen. Miljökemisten Ingrid Ericson Jogsten vid Örebro universitet ville därför tar reda på hur de tar sig in i människokroppen. Hennes studie visar att även om fluorämnen finns överallt runt omkring oss, är det framför allt genom maten som vi exponeras för dessa miljögifter. Läs mer
 • 2011-10-03

  Örebrostudent pristagare för uppsats om mediers användning av ordet ”man”

  Johanna Nordin, studerande vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet får ett hedersomnämnande och ett stipendium på 5000 kronor för sin C-uppsats ”Man får det intrycket av dig." Läs mer

Uppdaterad: 2015-05-28

Sidansvarig: webbsupport