Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2012

 • 2012-12-20

  Hög kvalitet för kandidatexamen i engelska

  Högskoleverket har publicerat resultaten från sina kvalitetsutvärderingar för utbildningar i engelska. Högskoleverket bedömer att kandidatexamen i engelska vid Örebro universitet har hög kvalitet. Läs mer
 • Achim Lilienthal
  2012-12-20

  EU-satsning på robotar

  EU-kommissionen satsar 36 miljoner kronor på att utveckla robotar som känner igen olika sociala situationer, kan interagera med människor och därför kan användas på platser med många människor. Forskare vid Örebro universitet får 2,8 miljoner kronor för att göra det möjligt för robotarna att röra sig trots att det finns hinder i vägen och människor i rörelse. Läs mer
 • Anna Rotander
  Anna Rotander
  2012-12-19

  Ny forskning om plastskräp i världshaven – ett växande miljöhot

  Örebroforskaren Anna Rotander får 2,6 miljoner kronor för att undersöka sambandet mellan långlivade organiska miljögifter och plastskräp i världshaven. Under en forskningsexpedition samlade hon in vatten- och plastprover och nu ska hon analysera dessa. Läs mer
 • 2012-12-18

  Internetbehandling av social ångest och kronisk smärta

  Personer, som lider av kronisk smärta, drabbas också ofta av social ångest. Varför det är så ska Örebroforskarna Maria Tillfors, Örebro universitet, och Fredrik Holländare, Örebro läns landsting undersöka. De ska också utveckla och prova en ny behandling Läs mer
 • Inger M Jonsson
  Inger M Jonsson
  2012-12-17

  Hur blir man framgångsrik inom hotell- och restaurangbranschen?

  Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet har fått 1 miljon kronor från Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, för att undersöka branschens villkor och utvecklingsmöjligheter Läs mer
 • Susanna Larsson
  Susanna Larsson
  2012-12-17

  Identiteten i hårdrockssubkulturen

  Örebroforskaren Susanna Larsson har i sin doktorsavhandling i sociologi forskat om hur unga vuxna konstruerar sin identitet i hårdrockssubkulturen. Läs mer
 • Gabriella Wennblom
  Gabriella Wennblom
  2012-12-14

  Hårda ekonomisystem mår bra av mjuka värden

  Att föra in mjuka värden som förtroende, goda relationer och öppenhet bland traditionellt hårda ekonomiska styrmekanismer kan få organisationer och människor att växa och utvecklas. Läs mer
 • Ivan Kalaykov
  Ivan Kalaykov
  2012-12-13

  Hedersprofessor i Sofia

  Den 11 december utnämndes professor Ivan Kalaykov vid Örebro universitet till Honorary Professor of Technical University i Sofia, Bulgarien. Ivan Kalaykov är professor i datateknik med inriktning mot reglerteknik sedan 2004 i Örebro. Läs mer
 • Anders Gustavsson
  Anders Gustavsson
  2012-12-13

  Ballongvidgning kan ersätta operation vid Crohns sjukdom

  I en avhandling vid Örebro universitet visar Anders Gustavsson att ballongvidgning i många fall kan ersätta operation vid Crohns sjukdom, en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Han har också visat att rökare löper avsevärt större risk att tvingas till ny behandling eller operation. Läs mer
 • 2012-12-13

  God arbetsmarknad ökar trycket på systemvetenskap

  Antalet sökande till systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet har fördubblats på ett år. Totalt sökte 444 personer programmet till vårterminen 2013 vilket kan jämföras med 239 vårterminen 2012. 186 personer sökte programmet i första hand mot 93 förra året. Läs mer
 • 2012-12-12

  Örebro kommun satsar 8,5 miljoner på forskningssamarbete med Örebro universitet

  Örebro kommun har beslutat om en ny strategi för forskning, innovation och utveckling och avsätter 8,5 miljoner kronor för att utveckla kommunens verksamheter och samarbeta med Örebro universitet under 2013-14. Läs mer
 • 2012-12-12

  1 miljon till forskning

  Inger M Jonsson docent i Måltidskunskap och doktorand Lotte Wellton har tilldelats 1 miljon kronor från Besöksnäringens utvecklingsfond, BFUF för projektet: Måltidsföretagare -från kalaskokerskor till gourmetkrögare, dagens villkor i historisk belysning. Läs mer
 • Professor Alessandro Saffiotti
  Professor Alessandro Saffiotti
  2012-12-12

  Nytt försök att föra samman AI- och robotikforskning

  I morgon träffas världsledande forskare inom artificiell intelligens och robotik i Örebro för att hitta bättre samarbetsformer mellan de två forskningsfälten. Robotikforskningscentrumet AASS vid Örebro universitet har tagit initiativet till detta för att det ska bli lättare att utveckla en idé till ett komplett robotsystem. Läs mer
 • 2012-12-12

  Många utställare på växande Juristmässan

  Närmare 40 utställare fanns på plats när studenterna på Örebro universitet bjöds in till årets juristmässa. - Mässan har vuxit för varje år. Aldrig har vi haft så många företag på plats, säger projektledare Johanna Pålsson. Läs mer
 • 2012-12-11

  Smakforskning publicerad i ansedd tidskrift

  När konsumenterna får sensoriska beskrivningar av matvarors smak har de en benägenhet att ändra sitt köpbeteende. Det visar forskaren Johan Swahn, som helt nyligen blivit publicerad i den ansedda tidskriften European Journal of Marketing. Läs mer
 • Professor Sangeeta Bagga-Gupta
  Professor Sangeeta Bagga-Gupta
  2012-12-11

  Skolan – en mötesplats för alla?

  Trots att den svenska skolan ska vara en mötesplats för alla används beteckningar på såväl språk som sociala grupper för att dra gränser och kategorisera. Det skriver Sangeeta Bagga-Gupta, professor i pedagogik vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2012-12-11

  Temadag i Nobels anda

  Den 10 december anordnade Institutionen för hälsovetenskap och medicin Nobel Day Festivities, en temadag i Alfred Nobels anda där syftet är att uppmärksamma medicinsk forskning vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2012-12-10

  Pengar till forskning om tjänstemän med stort inflytande

  Varför är vissa kommuner mer framgångsrika än andra i arbetet med hållbar utveckling och kan kommuner lära av varandra? Hur kan kreativa tjänstemän driva fram hållbarhetsfrågor i en kommun? För att undersöka detta har Jan Olsson och Erik Hysing, statskunskap vid Örebro universitet, fått 3,2 miljoner i anslag från forskningsrådet Formas. Läs mer
 • Marcus Herz
  Marcus Herz
  2012-12-10

  Neutralitet svårfångat mål för socialsekreterare

  Trots att socialsekreterare strävar efter att behandla alla som individer oavsett kön och etniskt ursprung lyckas inte det, visar forskning vid Örebro universitet. Arbetet präglas både av kön och etnicitet och det finns också inbyggt i vissa av de verktyg socialsekreterarna använder. Läs mer
 • 2012-12-06

  Örebro universitet ny ägare till Inkubera AB

  Örebro universitet blir helägare av företagsinkubatorn Inkubera. Regionförbundet Örebro säljer samtliga sina aktier till universitetets nybildade holdingbolag. Det innebär att lärosätet får en tydligare roll i att stödja regionala entreprenörer och lovande affärsidéer. Läs mer
 • 2012-12-05

  Äktenskap och sociala relationer är bra för minnet

  Minnen av händelser är bättre hos gifta personer än hos ensamstående och de här minnena bleknar också saktare hos personer som är gifta än hos ensamstående. Det är visar en doktorsavhandling i psykologi vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2012-12-05

  Stöd till forskning som följer upp den nya läroplanen

  Örebroforskaren Ninni Wahlström får 1,6 miljoner kronor från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, för att undersöka hur såväl internationella som nationella utbildningsreformer påverkar lärare och elever i praktiken. Fokus är på den senaste läroplanen, Lgr 11. Läs mer
 • 2012-12-05

  Örebroforskare på tredje plats i Forskar Grand Prix

  Tävlingen Forskar Grand Prix är en ny satsning med syftet att sprida kunskap och samverka med det omgivande samhället. Martin Eriksson Crommert, som vann deltävlingen i Örebro med sitt lugn och sin lök, hamnade på tredje plats i den nationella finalen inför ett fullsatt Debaser Medis i Stockholm. Läs mer
 • Peter Berglez och Ulrika Olausson
  Peter Berglez och Ulrika Olausson
  2012-12-03

  Mediernas roll i klimatfrågan

  En ny undersökning visar att svenskar inte längre tvivlar på klimatförändringen men att vi ändå inte blir engagerade. Det skriver Örebroforskarna Ulrika Olausson och Peter Berglez i tidskriften Capitalism Nature Socialism. Läs mer
 • 2012-11-30

  Patientens förväntningar viktiga vid anorexibehandling

  Patientens förväntningar har stor betydelse för en lyckad behandling av anorexia nervosa. Det visar ny forskning vid Örebro universitet. Frågor om patientens motivation, självbild, kroppsuppfattning och sociala relationer ska hållas levande för att nå ett positivt samarbete och viktökning. Läs mer
 • 2012-11-30

  Geir Lippestad tror på öppnare debattklimat

  - Det förs en öppnare debatt om rasism och extremism i Norge efter Breivikrättegången. Det sa Geir Lippestad, Anders Behring Breviks försvarsadvokat, när han på torsdagen föreläste på Örebro universitet. - Jag tror att större öppenhet och debatt minskar risken för att händelser som de som skedde den 22 juli händer igen. Läs mer
 • Professor Brigitte Mral
  Professor Brigitte Mral
  2012-11-29

  Nytt centrum för kriskommunikation

  Nu startar forskare vid Örebro universitet ett centrum för kriskommunikation. Målet är att samla och stärka kriskommunikationsforskningen såväl nationellt som internationellt för att göra det möjligt att sprida kunskap och öka samhällets säkerhet. Läs mer
 • Amy Loutfi
  Amy Loutfi
  2012-11-27

  Modern teknik löser vardagens problem för äldre

  Vinnova ger 850 000 kronor till EU-projektet Saapho, som är ett samarbete mellan forskare vid Örebro universitet och forskare i Spanien, Tyskland och Slovenien. Läs mer
 • Kerstin Neander
  Kerstin Neander
  2012-11-26

  Två miljoner till forskning som kan erbjuda barn i riskmiljöer stöd

  Örebroforskaren Kerstin Neander har fått två miljoner kronor från Statens folkhälsoinstitut för att introducera och utvärdera ett amerikanskt föräldrastöd i Sverige. Läs mer
 • 2012-11-26

  Temadag om mäns våld mot kvinnor

  "Mäns våld mot kvinnor" anordnades den 23 november av Örebro universitet i samarbete med Länsstyrelsen Örebro län och Kvinnohuset Örebro. En temadag med föreläsning och panelsamtal för att belysa ett stort samhällsproblemen. Läs mer
 • 2012-11-26

  NCFF läggs ner

  Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, NCFF, kommer att läggas ner vid årsskiftet. NCFF har haft sin placering vid Örebro universitet och instiftades 2004 på uppdrag av den dåvarande regeringen. Till pressmeddelande från NCFF   Läs mer
 • 2012-11-22

  Bra resultat leder till extrasatsning på Linje 14

  Linje 14 startades 2003 med målet att skapa intresse och motivation för högre studier hos ungdomar från studieovana miljöer. Nu syns resultaten – andelen ungdomar från Vivallaskolan, som sökt till högre studier, har ökat och i stort sett alla skolans elever känner att de skulle klara av högskolestudier. Samtidigt satsar Örebro kommun 1,5 miljoner kronor extra för att projektet ska kunna utvecklas ytterligare. Läs mer
 • 2012-11-21

  Tolv studenter får Örebro kommuns uppsatsstipendium

  Tolv studenter vid Örebro universitet har tilldelats Örebro kommuns uppsatsstipendium. Totalt delar kommunen ut 41 000 kronor till stipendiaterna som kommer att få ta emot sin belöning vid en särskild ceremoni i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i januari. Läs mer
 • 2012-11-19

  Industrifonden söker investeringsprojekt i Örebro

  Statliga Industrifonden vill öka samarbetet med företag och entreprenörer i Örebroregionen. Av den anledningen fick fondens vd, Claes de Neergaard, en rundvisning på Örebro universitet. Läs mer
 • 2012-11-16

  Rekordmånga utställare till kommande Campusmässa

  Den 5 februari nästa år är det dags för den 14:e Campusmässan på Örebro universitet. Redan nu är intresset rekordstort. Förra mässan hade 72 utställare, hittills är över 80 klara att delta. Läs mer
 • Joakim Ahlberg
  Joakim Ahlberg
  2012-11-14

  Sluten budgivning leder till högre auktionspriser

  Ny forskning visar att det är stor skillnad mellan auktioner med öppen respektive sluten budgivning. De slutna buden leder till väsentligt högre priser, kanske för höga i vissa typer av auktioner. Läs mer
 • Øivind Varkøy
  Øivind Varkøy
  2012-11-14

  Ny bok om de estetiska ämnenas värde

  ”Om nytte og onytte” är en essäsamling som tar upp de estetiska ämnenas värde i skolan och i samhället. För de flesta utbildningar är det i dag ett krav att verksamheten ska kunna beskrivas och redovisas i mätbara resultat. Läs mer
 • Åsa Källström Cater
  Åsa Källström Cater
  2012-11-13

  Socialstyrelsen stödjer forskning om barn som bevittnat våld

  Socialstyrelsen har beviljat forskare vid Örebro, Karlstads och Göteborgs universitet 8 miljoner kronor för att utvärdera olika former av stöd för barn som sett sin mamma utsättas för våld. Läs mer
 • Gun Hedlund och Mona Hedfeldt
  Gun Hedlund och Mona Hedfeldt
  2012-11-09

  Ny bok om genus och innovation

  I dag lanserar Vinnova en bok för internationell spridning Promoting Innovation - en antologi med temat innovation och genus. Örebroforskarna Mona Hedfeldt och Gun Hedlund har skrivit ett kapitel i boken. Läs mer
 • 2012-11-09

  50-årsjubileum för röntgenutbildning

  Den första röntgensjuksköterskeutbildningen i Sverige startades i Örebro för 50 år sedan. På torsdagen firades det i samband med internationella röntgensjuksköterskedagen. Läs mer
 • 2012-11-08

  Barns lärande i fokus på konferens

  Den ökande mobiliteten medför att allt fler barn i svensk skola har andra språkliga kunskaper och erfarenheter än den enspråkigt svenska som många gånger förutsätts. Läs mer
 • 2012-11-08

  Universitetet på UAF-mässan i Örebro

  Årets UAF-mässa på Conventum Arena i Örebro lockade många. Gymnasieelever, studerande på Komvux och andra besökte mässan som på tisdagen anordnades för 13:e året i rad. Läs mer
 • Professor Maria Tillfors
  Professor Maria Tillfors
  2012-11-07

  Vetenskapsrådet ger stöd till ny forskning om social ångest

  I de tidiga tonåren sker flera förändringar – för många ungdomar är ökad social ångst en av dem. Psykologiforskare vid Örebro universitet har fått 2,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur social ångest utvecklas under tonåren. Läs mer
 • Professor Steven Linton
  Professor Steven Linton
  2012-11-06

  2,4 miljoner till smärtforskning

  Forskningsmiljön Center for Health and Medical Psychology, CHAMP, vid Örebro universitet har fått 2,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur katastroftankar påverkar smärtpatienter och deras behandling. Läs mer
 • 2012-11-05

  Startskott för stor innovationstävling med öppna data

  Tävlingen Öppna Örebro län uppmuntrar allmänheten att ta del av öppna data för att skapa nya innovativa idéer och tjänster. I Örebro län bidrar samtliga kommuner med öppna datakällor där vi nu gör offentlig information tillgänglig för de tävlande. Läs mer
 • 2012-11-05

  Ny forskning om Philip Roths författarskap

  Örebroforskaren Roger Edholm visar hur Philip Roth i sina böcker inte suddar ut gränsen mellan fakta och fiktion, utan tvärtom är beroende av att läsaren kan se skillnaderna och förstå texten utifrån givna regler och förväntningar för fiktion och icke-fiktion. Läs mer
 • Jessica Carlsson
  Jessica Carlsson
  2012-11-01

  MikroRNA-analys kan bli ett vapen i kampen mot prostatacancer

  En doktorsavhandling av Jessica Carlsson från Örebro universitet och Högskolan i Skövde  visar att mikroRNA-analys kan bli ett verktyg i kampen mot prostatacancer. Metoden skulle kunna användas för att komplettera dagens PSA-prov. Läs mer
 • 2012-11-01

  Ny plattform för forskning om dryck och vin?

  Forskningen om dryck och vin behöver stärkas. Det hävdar Åsa Öström vid Restaurang och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. Nu har Restaurang- och hotellhögskolan tagit första steget för att bygga en forskningsplattform i ämnet. Läs mer
 • 2012-10-31

  Nytt stipendium för välgjort uppsatsarbete

  Lena Blomstrand och Magdalena Johansson, studerande vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin (IHM) på Örebro universitet, har fått Örebro läns landstings stipendium för välgjort uppsatsarbete. Det nyinrättade stipendiet delas ut för att belöna välgjorda uppsatser vars resultat kan vara till nytta inom sjukvården. Läs mer
 • Lia Ahonen
  Lia Ahonen
  2012-10-31

  Ny forskning visar på brister inom ungdomsvården

  Inom institutionsvården måste alla veckans timmar ha ett terapeutiskt syfte. Det räcker inte att ge ungdomar behandling tre timmar i veckan i en verksamhet som pågår dygnet runt. Det skriver Lia Ahonen, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet, i sin doktorsavhandling. Läs mer
 • 2012-10-30

  Forensik lockar många studenter

  I höst startade den nya utbildningen inom kemi med inriktning mot forensik, och den blev en succé. Närmare 120 personer sökte till programmet och på första kursen började 30 personer. – Det forensiska lockade mest, säger studenterna Cecilia Hagberg och Melli Sejfic som går programmet. Läs mer
 • 2012-10-26

  Yttrandefriheten ger människor rätten att utmana religiösa idéer

  Ny forskning visar att den internationella rätten inte tillåter några begränsningar av yttrandefriheten för att förhindra att religioner utsätts för kränkningar och fungerar därför som en garanti för religionsfrihet. Läs mer
 • 2012-10-25

  Örebro universitet får nytt Center of Innovation

  På onsdagen invigdes ett nytt Waters Center of Innovation på Örebro universitet. - Som ledande tillverkare av avancerade analytiska instrument vill vi samarbeta med de laboratorier och forskare som är de erkänt bästa inom sitt område. Vi vill  förse dem med spjutspetsteknik så att de kan besvara grundläggande och viktiga forskningsfrågor, säger John Gebler, chef för Waters Centers of Innovation Program. Läs mer
 • 2012-10-23

  Ledande miljökemister samlas i Örebro

  24-25 oktober samlas forskare och experter inom miljökemi på Örebro universitet för att diskutera nuläget, utmaningar och hur de analytiska metoderna kan förbättras. Läs mer
 • Jeanette Åkerström
  Jeanette Åkerström
  2012-10-19

  Doktorsavhandling får Stenbeckstipendium

  Jeanette Åkerström, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet, har belönats med ett stipendium på 50 000 kronor från Stenbecks stiftelse för att hon på ett banbrytande sätt har bjudit in unga att delta i sin forskning om barns delaktighet. Läs mer
 • Miles Davies
  Miles Davies
  2012-10-18

  Från Karolinska Institutet till Örebro universitet

  Miles Davies är ny verksamhetschef för Grants Office vid Örebro universitet. Han kommer direkt från Enheten för forskarstöd vid Karolinska institutet, där han har varit enhetschef i sex år. Läs mer
 • 2012-10-18

  En utmaning att hitta rätt mix

  Ny teknik har gett företag tillgång till många nya kanaler för marknadsföring och försäljning. Forskare vid Örebro universitet har fått 1,5 miljoner kronor från Handelns Utvecklingsråd för att analysera hur företag på bästa sätt kan kombinera det traditionella med det nya. Läs mer
 • 2012-10-17

  Barnrättsakademin i Sveriges riksdag

  Barnrättsfrågorna stod i centrum när Barnrättsakademin vid Örebro universitet höll ett seminarium i riksdagshuset under onsdagen. Läs mer
 • 2012-10-17

  Bristande kvalitet för arbetsterapeutprogrammet

  Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet får omdömet bristande kvalitet. Det visar Högskoleverket i sin kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen på universitet och högskolor i landet. Läs mer
 • Elisabeth Skeppner
  Elisabeth Skeppner
  2012-10-17

  Många män med peniscancer får tillbaka sexlivet efter cancerbehandling

  Män som drabbats av peniscancer får ofta tillbaka sin sexuella förmåga efter laserbehandling. Det visar en undersökning som gjorts av Örebroforskaren Elisabeth Skeppner. Hon arbetar som kurator på Urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och presenterar nu sina resultat i en doktorsavhandling i medicin vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2012-10-16

  Örebro universitets utbildningar till läkare och psykolog bland de mest sökta i landet

  Örebro universitet har två av de 20 mest sökta utbildningarna i landet. Det visar ansökningsstatistiken till vårens kurser och program som Verket för högskoleservice redovisar. Totalt är antalet sökande till Örebro universitet 22 250 vilket är en ökning med 19 procent (3 500 sökande) i jämförelse med vårterminen 2012. Det kan jämföras med en ökning med 13 procent på nationell nivå. Läs mer
 • Achim Lilienthal
  Achim Lilienthal
  2012-10-16

  Framgång för universitetets robotikforskare

  Örebro universitet är ett av tio universitet från hela världen som får tillgång till en avancerad robotplattform från det kanadensiska företaget Clearpath Robotics. Fler än 150 universitet sökte till samarbetsprogrammet PartnerBot, som syftar till att stödja framstående robotikforskning. Läs mer
 • Professor Berth Danermark
  Professor Berth Danermark
  2012-10-15

  Nytt samarbete med Indien inom hörselvetenskap

  Örebroforskare har fått 400 000 kronor från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, för att i samarbete med forskare i Indien planera gemensamma forskningsprojekt inom audiologi. Läs mer
 • 2012-10-11

  Mer forskningspengar till Örebro universitet

  Örebro universitets årliga forskningsanslag utökas med 11 miljoner kronor under perioden 2013-2016. Det presenterade regeringen i sin forsknings- och innovationsproposition som offentliggjordes på torsdagen. Läs mer
 • Ylva Svensson
  Ylva Svensson
  2012-10-11

  Ekonomi och bostadsområde avgörande för ungdomars framtid

  Örebroforskaren Ylva Svensson har undersökt invandrarungdomars anpassning till samhället. Resultaten visar att invandrarbakgrunden spelar en mindre roll för ungdomarnas framtid - det är familjens ekonomi och bostadsområdet som är de avgörande faktorerna. Läs mer
 • Susanna Geidne
  Susanna Geidne
  2012-10-10

  Forskning om alkoholförebyggande arbete i frivilligorganisationer

  Forskning om alkoholförebyggande arbete i frivilligorganisationer. Örebroforskaren Susanna Geidne har studerat det hälsofrämjande arbete som olika organisationer gör. Läs mer
 • 2012-10-10

  Sociala medier allt viktigare i kriskommunikation

  Närmare 160 personer kom till tisdagens heldagsseminarium om sociala mediers betydelse vid olika former av händelser och kriser. Seminariet anordnades av Länsstyrelsen Örebro län i samarbete med Örebro universitet. Läs mer
 • Anna Ehrlin
  Anna Ehrlin
  2012-10-08

  Musikens viktiga roll i förskolan tas inte på allvar

  Örebroforskaren Anna Ehrlin har undersökt musikens roll i förskolan. Hennes forskning visar att musik kan användas som ett redskap för så väl språkstimulans som social träning. Läs mer
 • 2012-10-05

  Många kom till universitetets alumndag

  Närmare 300 personer kom till årets alumndag på Örebro universitet. Där väntade ett program med inspirerande föreläsare, givande möten, mingel och smakupplevelser signerat Restaurang- och hotellhögskolan. Läs mer
 • Fredrik Lundström
  Fredrik Lundström
  2012-10-05

  Klassrum under lupp

  Fredrik Lundström, forskare i svenska vid Örebro universitet, har undersökt spänningar och motstånd på en gymnasieskolas elprogram – både i klassrummet och under praktik på byggarbetsplatser. Läs mer
 • Linus Andersson
  Linus Andersson
  2012-10-04

  Alternativ television uppmanar till kritiskt tänkande

  Linus Andersson, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola och Örebro universitet, har i sin avhandling undersökt tre exempel på alternativ television från åren 2004-2008. Läs mer
 • 2012-10-04

  Matilda belönad i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling

  Matilda Bromarker, tidigare studerande vid Örebro universitet, har belönats med en andraplacering i Brottsoffermyndighetens nationella uppsatstävling. Priset fick hon för sin examensuppsats om straffbarhetsålderns påverkan på ersättningsmöjligheter för brottsoffer. Läs mer
 • 2012-10-04

  Inflammation påverkar könet hos fiskar

  Inflammation under ett visst skede av yngeltiden kan påverka vilket kön fiskar får. En forskargrupp vid Livsvetenskapligt Centrum på Örebro Universitet har upptäckt att aktivering av immunsystemet hos zebrafiskar leder till att fler fiskar blir honor.  Det innebär också att förändringar i fiskarnas miljö kan rubba den naturliga könsbalansen i en population. Resultaten har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Biological Chemistry. Läs mer
 • 2012-10-03

  Ny bok om musik och upphovsrätten

  Ulrik Volgsten, forskare i musikvetenskap vid Örebro universitet, visar i sin bok "Musiken, medierna och lagarna" hur den moderna västerländska synen på musikverket kunnat växa fram hand i hand med upphovsrätterna. Läs mer
 • 2012-10-02

  Robot spårar farliga gaser

  Roboten Gasbot spårar och kartlägger metangasläckor på avfallsanläggningar och industrianläggningar. Just nu utvecklas tekniken av forskare vid Örebro universitet. På tisdagen bjöds press och andra intressenter in till en visning genom kommersialiseringsaktören Robotdalen. Läs mer
 • 2012-09-28

  Martin vann Forskar Grand Prix i Örebro

  Martin Eriksson Crommert, sjukgymnast och forskare i medicin vid Örebro universitet, kommer att representera Örebroregionen i Sverigefinalen av Forskar Grand Prix i december. På fredagskvällen vann han deltävlingen i Örebro inför ett närmast fullsatt konserthus. Läs mer
 • 2012-09-28

  Musik – inte bara fint och bra

  Musik kan användas för att hantera olika känslor och sinnesstämningar, men i samtal om musik synliggörs också normer och sociala konventioner som är giltiga för samhället i stort. Det menar Annika Danielsson, som i sin doktorsavhandling Musik oss emellan, utforskat förhållandet mellan identitet och ungdomars musikanvändning. Läs mer
 • 2012-09-28

  Ny enhet stärker utbildning för blivande audionomer

  Audiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro startar tillsammans med Örebro universitet en ny utbildningsenhet för studenter. Det är universitets audionomprogram som från och med i höst förlägger den verksamhetsförlagda delen av utbildningen där. Läs mer
 • Helena Nilsson
  Helena Nilsson
  2012-09-27

  Vanlig kemikalie omvandlas till miljögift i kroppen

  Ett kemiskt ämne som finns i många impregneringsmedel omvandlas i människokroppen till det skadliga fluorämnet PFOA - ett miljögift som är på väg att förbjudas i många länder. Det visar nu för första gången miljökemisten Helena Nilsson vid Örebro universitet, som har gjort omfattande blodanalyser av personer som utsätts för höga halter fluorämnen i sin arbetsmiljö. Läs mer
 • Reidun Stenberg
  Reidun Stenberg
  2012-09-26

  Ökad känslighet för gluten vanligt hos barn med CP

  Barn med CP (cerebral pares) växer ofta dåligt och riskerar undernäring. När medicinforskaren Reidun Stenberg vid Örebro universitet undersökte vad som låg bakom, upptäckte hon att många av dessa barn har antikroppar mot gluten, trots att de inte har den tarmskada som ses vid glutenintolerans, celiaki. En förklaring kan vara att de har en tarmpåverkan som gör att ofullständigt bearbetade födoämnen tar sig ut i blodet och aktiverar kroppens immunsystem. Läs mer
 • 2012-09-25

  Stort intresse för prostatacancerforskning

  Lördagen den 15 september bjöd universitetet på forskningsinformation. Denna gång handlade det om prostatacancerforskning, vilket lockade 200 personer till Scandic Grand. Läs mer
 • Annika Norell-Clarke
  Annika Norell-Clarke
  2012-09-25

  Forskare söker deltagare till ny studie

  Det har länge varit känt att sömnproblem och depression oftare förekommer tillsammans än var för sig. Trots detta är det sällan deprimerade patienter får behandling för sina sömnproblem. Läs mer
 • 2012-09-24

  ForskarFredag Europas största vetenskapsfest

  Nu på fredag är det dags för ForskarFredag, vetenskapsfesten som firas på 28 orter över hela landet, däribland i Örebro – och samtidigt i ett trettiotal länder runtom i Europa. I Örebro har startskottet redan gått och Örebro universitet lånar ut forskare till högstadie- och gymnasieskolor under hela veckan. På fredag avslutas ForskarFredag med tävlingen Forskar Grand Prix. Läs mer
 • 2012-09-21

  Sports Camp med universitetsidrott i fokus

  Det var full fart på Örebro universitet när studentidrottsföreningarna Pars FC och Black Jacks anordnade idrottseftermiddag. Bland annat stod fotboll och amerikansk fotboll på programmet. Läs mer
 • 2012-09-20

  10,4 extra miljoner till Örebro universitet

  Örebro universitet får totalt 10,4 miljoner kronor i extra utbildningsmedel nästa år. Det berättade civil- och bostadsminister Stefan Attefall (Kd) när han på torsdagen presenterade regeringens budgetproposition på Örebro universitet. Läs mer
 • Stina Thorstensson
  Stina Thorstensson
  2012-09-19

  Professionellt stöd stärker mammor i sin relation till barnet

  Om vårdpersonal får extra träning i att erbjuda professionellt stöd, stärks mammor som genomgått kejsarsnitt i sin relation till barnet. Det här indikerar ny forskning från Högskolan i Skövde och Örebro universitet. Läs mer
 • 2012-09-18

  Student games bring flavour to Örebro’s town centre

  There were high spirits all around Stortorget, the main square, in Örebro on Friday when County Governor Rose-Marie Frebran opened the Örebro Day. The event gathered several hundred new students from Örebro University, lending flavour to the town centre with fun-filled games and action-packed competitions. Läs mer
 • 2012-09-14

  Fartfyllda studentlekar kryddade Örebros centrum

  Det var fest på Stortorget i Örebro när landshövdingen Rose-Marie Frebran på fredagen invigde Örebrodagen. Evenemanget lockade flera hundra nya studenter vid Örebro universitet, som kryddade stadskärnan med tävlingar och fartfyllda lekar. Läs mer
 • 2012-09-07

  Vem är den goda läraren?

  I den nya boken Föreställningar om den goda läraren presenterar Örebroforskare historiska och aktuella perspektiv på frågor kring dagens skola. Varför är vår bild av skola, lärare och lärarutbildning så negativ? Ges lärare det förtroende som deras utbildning berättigar dem till? Läs mer
 • 2012-09-05

  Toppbetyg för rättsvetenskap på Örebro universitet

  Örebro universitets rättsvetenskapliga utbildning på masternivå tillhör Sveriges toppskikt. Det visar den kvalitetsutvärdering som Högskoleverket presenterar. Universitetets juristprogram får omdömet hög kvalitet. Läs mer
 • Magnus Lodefalk
  Magnus Lodefalk
  2012-09-04

  Utlandsfödda bra för internationell handel

  En ny studie, som presenteras i Ekonomisk Debatt i dag, visar att företag kan öka sin internationella handel och konkurrenskraft genom att anställa invandrare. Läs mer
 • 2012-09-03

  Åtta av tio nybörjarstudenter är inflyttade

  I dag påbörjar cirka 3 000 nya studenter sin utbildning vid Örebro universitet. Av dem är närmare åtta av tio inflyttade från andra delar av landet. Samtidigt har antalet sökande till universitetets program nära nog fördubblats (99 procent) under de senaste fyra åren. Läs mer
 • 2012-08-31

  Seminarium projektavstamp för en öppnare idrott

  När Örebro Pride anordnades under tre dagar i månadsskiftet augusti-september var Örebro universitet med. På torsdagen arrangerade universitetet tillsammans med studentföreningarna en "mini-Pride" på campus. På fredagen genomfördes en halv dags idrottsseminarium på universitetet med HBTQ-frågor i fokus. Läs mer
 • 2012-08-29

  Hög kvalitet för audionomutbildning vid Örebro universitet

  I dag publicerar Högskoleverket resultaten från sina kvalitetsutvärderingar i audionomexamen och hörselvetenskap. Högskoleverket bedömer att audionomprogrammet vid Örebro universitet har hög kvalitet. Likaså är utbildningen inom hörselvetenskap (huvudämne för audionomprogrammet) av hög kvalitet. Läs mer
 • De tävlande Örebroforskarna
  De tävlande Örebroforskarna
  2012-08-27

  Ny tävling i konsten att tala om forskning

  Vem är bäst i Sverige på att presentera sin forskning? Det avgörs i den nya tävlingen Forskar Grand Prix! Forskarna får bara tre minuter på sig att berätta om sin forskning. Läs mer
 • 2012-08-17

  Forskare och skola i nära samarbete för att hjälpa ungdomar

  Psykologiforskare vid Örebro universitet arbetar sida vid sida med personalen på Lindeskolan för att förebygga och åtgärda mobbning, frånvaro och stress bland skolans elever. En ny forskningsrapport inom ramen för samarbetet visar att ungdomars sömn och motion hänger samman med hur de trivs i skolan. Läs mer
 • 2012-07-12

  Drygt 17 000 antagna till höstens program och kurser

  I dag fick de som sökt till program och kurser på landets universitet och högskolor sina antagningsbesked från Verket för högskoleservice (VHS). Totalt har drygt 17 000 sökande antagits till Örebro universitetet. Läs mer
 • 2012-07-05

  Fem miljoner kronor till prisbelönt teckenspråkstjänst

  Örebro universitet och Europeiskt teckenspråkscenter har fått över fem miljoner kronor från EU-kommissionen för att fortsätta utveckla Spreadthesign.com. Läs mer
 • Rúna í Baianstovu
  Rúna í Baianstovu
  2012-06-29

  Socialarbetares handlingsutrymme krymper medan problemen ökar

  Örebroforskaren Rúna í Baianstovu har undersökt socialtjänstens utredningsarbete och hon anser att ramarna är för snäva och hårt styrda för att de ska kunna lösa problemen. Läs mer
 • Terese Glatz
  Terese Glatz
  2012-06-28

  Tre miljoner till internationell postdok

  Terese Glatz, forskare i psykologi vid Örebro universitet, får 3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka samspelet mellan tonåringar och deras föräldrar och hur det är kopplat till föräldrars tilltro till sig själva. Läs mer
 • 2012-06-27

  HSV ger Örebro universitets utbildning i folkhälsovetenskap omdömet hög kvalitet

  I dag publicerar Högskoleverket resultaten från kvalitetsutvärderingar i folkhälsovetenskap på universitet och högskolor runt om i landet. Kandidatutbildningen vid Örebro universitet får omdömet hög kvalitet. Läs mer
 • Sara Frödén
  Sara Frödén
  2012-06-25

  En förskola som undviker könsstereotypa mönster

  Örebroforskaren Sara Frödén har undersökt de rosa, omslutande rummen på en waldorfförskola. Hennes doktorsavhandling i pedagogik visar hur förskolan, som vid en första anblick verkar vara en kvinnlig arena, i själva verket inte lägger någon vikt vid kön utan fokuserar på andlighet. Läs mer
 • 2012-06-21

  Ungdomar som idrottar trivs bättre i skolan

  Ny forskning visar att idrotten skyddar ungdomar från depression och ökar självkänslan. Idrottande ungdomar trivs bättre i skolan, dricker mindre alkohol och begår färre brott än jämnåriga som inte är engagerade i föreningar eller som slutar med idrotten.– Våra resultat visar hur viktigt det är att uppmuntra barn och ungdomar att idrotta, säger Metin Özdemir, forskare vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2012-06-20

  HSV-kritik mot utbildningar i statskunskap

  I dag publicerar Högskoleverket (HSV) resultaten från kvalitetsutvärderingar i statskunskap och statsvetenskap på universitet och högskolor runt om i landet. Högskoleverket bedömer att Örebro universitets utbildningar i statskunskap på kandidat- och magisternivå har brister. Läs mer
 • Anne Kaun
  Anne Kaun
  2012-06-20

  Ungas intresse för politik hittar nya lekfulla former

  Unga människor engagerar sig inte i partipolitiska institutioner men det betyder inte att de är ointresserade av politik. De väljer nya forum för att diskutera samhällsfrågor. Läs mer
 • 2012-06-19

  Måste man vara svensk för att vara jämställd?

  – Inom utbildningen Svenska för invandrare, Sfi, framställs jämställdhet som något svenskt. Det leder till åtgärder för att rädda invandrarkvinnor, samtidigt som det tystar alternativa förståelser av jämställdhet, säger Jenny Rosén, forskare vid Örebro universitet, som presenterade sin forskning på en internationell konferens i Örebro. Läs mer
 • Henrik Almroth
  2012-06-19

  Ny studie av vanlig hjärtsjukdom

  Förmaksflimmer är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar, och så många som 320 000 människor kan vara drabbade – med eller utan symtom. Hjärtläkaren och forskaren Henrik Almroth presenterar nu en doktorsavhandling i medicin vid Örebro universitet som reser frågetecken runt dagens behandling av patienter med sjukdomen. Läs mer
 • 2012-06-18

  Nationell konferens om ANDT-förebyggande arbete

  Närmare 130 personer kom till den konferens om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete som Örebro universitet (FUFAD och NCFF) arrangerade i samarbete med Statens folkhälsoinstitut den 13-14 juni. Läs mer
 • 2012-06-18

  Löfven besökte Ängens forsknings- och innovationslägenhet

  Framtidens teknik för äldres hemmamiljö stod på programmet när en grupp socialdemokrater tillsammans med partiordförande Stefan Löfven besökte Örebro Science Park och Ängens forsknings- och innovationslägenhet i Örebro i fredags (15 juni). Läs mer
 • Professor Rolf Lidskog
  Professor Rolf Lidskog
  2012-06-15

  När miljön ställs mot människors hälsa och välmående

  Forskare vid Örebro universitet har undersökt hur människor resonerar när den mänskliga välfärden ska värderas i förhållande till den biologiska mångfalden. Läs mer
 • 2012-06-13

  HSV ger Örebroutbildningar godkänt

  I dag publicerar Högskoleverket resultatet från kvalitetsutvärderingar i informatik, biomedicinsk laboratorievetenskap och biomedicinsk analytikerexamen på universitet och högskolor runtom i landet. Högskoleverket bedömer att utbildningarna vid Örebro universitet är av hög kvalitet. Läs mer
 • 2012-06-13

  Konkurrensverket ger 2,8 miljoner till Örebroforskare

  Två Örebroforskare får tillsammans cirka 2,8 miljoner kronor av Konkurrensverket. Nationalekonomen Anders Lunander ska genomföra en tvåårig undersökning av offentlig upphandling, medan rättsvetaren Vladimir Bastidas under tre år ska studera EU:s konkurrensregler. Läs mer
 • 2012-06-12

  Örebro universitet får avslag på examensrätter

  Örebro universitet har fått avslag på sin ansökan till Högskoleverket angående examensrätt för lärarutbildning i religionskunskap för årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Även på ansökan om examensrätt i matematik för lärarutbildning i gymnasieskolan har universitetet fått avslag. Läs mer
 • Mattias Karlsson
  Mattias Karlsson
  2012-06-11

  ”Goda” bakterier påverkar immunförsvaret

  Under senare år har forskningen visat att vissa probiotiska, eller hälsofrämjande, bakterier kan skydda oss mot en rad infektioner. Men det krävs mer forskning för att ta reda på vilken nytta olika bakterier gör och vilka mekanismer som egentligen ligger bakom. I en ny doktorsavhandling i biologi visar Örebroforskaren Mattias Karlsson att mjölksyrabakterier, laktobaciller, kan förändra immunförsvarets reaktioner hos urinvägsceller. Läs mer
 • Anders Eriksson
  Anders Eriksson
  2012-06-05

  Internationellt samarbete väcker intresse

  Örebro universitets samarbete inom retorik med universitet i Ryssland och USA har fått stor uppmärksamhet. Läs mer
 • 2012-06-04

  Framtidens utbildningssystem diskussionsämne för expertpanel

  De pågående reformerna inom västvärldens utbildningssystem kan skapa problem. Under ett symposium på Örebro universitet föreläste och diskuterade internationella experter framtidens universitet och utbildningar. Läs mer
 • 2012-06-04

  Förskolebarn får upp ögonen för naturvetenskap och teknik

  Örebro universitet planerar samarbete med förskolan i Karlskoga. Det handlar om att ge små barn möjlighet till att experimentera och få upp ögonen för naturvetenskap och teknik. Läs mer
 • 2012-05-31

  Konferens avslutade vårterminen för studenter i företagsekonomi

  Som avslutning för vårterminen hölls en konferens för alla studenter som läser företagsekonomi B på Örebro universitet. Konferensen pågick under två dagar där studenterna själva fick framföra presentationer och delta i diskussioner. Läs mer
 • Henrik Karlsson
  Henrik Karlsson
  2012-05-31

  Ett historiskt perspektiv på välfärdspolitiken

  Örebroforskaren Henrik Karlsson har undersökt hur specialistvården för reumatiker växte fram under början av 1900-talet då det svenska välfärdssystemet var i sin linda. Den så kallade arbetslinjen var aktuell redan då och debatten hade en tydlig samhällsekonomisk prägel. Läs mer
 • 2012-05-30

  Hög kvalitet på Örebro universitets sociologiutbildningar

  Högskoleverket ger Örebro universitets kandidat- och magisterutbildningar i sociologi omdömet "hög kvalitet". Läs mer
 • 2012-05-29

  Stipendier till blivande byggingenjörer

  Mattias Stråhle och Adrian Larsson Holck, studerande på byggingenjörsprogrammet vid Örebro universitet, tilldelades måndagen den 28 maj varsitt stipendium. Bakom stipendierna står Örebro Byggstatik AB och Structor Örebro AB. Läs mer
 • Maria Hälleberg Nyman
  2012-05-28

  Urinvägsinfektion vanligt efter höftoperation

  Urinvägsinfektion är en vanlig komplikation efter höftkirurgi och patienter med diabetes löper extra stor risk att drabbas. Orsaken är ofta att urinkateter används som en del i behandlingen. Det visar medicinforskaren Maria Hälleberg Nyman i en ny doktorsavhandling vid Örebro universitet. Hon har undersökt hur man kan minska risken för urinvägsinfektion och hur patienterna så snabbt som möjligt ska kunna återfå förmågan att kissa själva. Läs mer
 • Misa Sjöberg
  2012-05-25

  Ledarskapet avgörande i kritiskt räddningsarbete

  I situationer som handlar om liv och död är det avgörande att ledarskapet fungerar. – Det har visat sig vara viktigt att ledaren ser på händelsen som en utmaning och letar efter möjligheter och inte problem. Ett bra arbetsklimat inom organisationen är också nödvändigt för att kunna utföra lyckade räddningsoperationer, säger Örebroforskaren Misa Sjöberg. Läs mer
 • 2012-05-24

  800 administratörer fick nya kunskaper i Örebro

  Den 22-24 maj arrangerades den nationella administratörskongressen i Örebro. Drygt 800 personer från 26 universitet och högskolor kom för att delta i det tre dagar långa programmet. - Det har varit bra dagar med intressanta ämnen, säger Anne Moe, som var en av deltagarna. Läs mer
 • Karl Mårild
  Karl Mårild
  2012-05-24

  Ny forskning ökar kunskapen om celiaki

  Tidigare studier har visat en ökad risk för glutenintolerans (celiaki) hos barn födda med kejsarsnitt. Men en färsk Örebrostudie visar att sambandet är mycket svagt. Däremot löper personer med Downs syndrom en sex gånger högre risk att drabbas av celiaki. Läs mer
 • 2012-05-23

  Örebro universitet får konstnärliga examensrätter

  Musikhögskolan vid Örebro universitet har fått rätt att utfärda konstnärlig högskoleexamen och konstnärlig kandidatexamen. Högskoleverket fattade beslutet under tisdagen. Det innebär att Musikhögskolan nu har stärkt sin position på det konstnärliga området. Utbildningarna med konstnärlig examen riktar sig framför allt till dem som siktar på en professionell musikerkarriär. Läs mer
 • 2012-05-23

  Kommuninvest finansierar professur på Örebro universitet

  Kommuninvest stärker samarbetet med Örebro universitet genom att finansiera en professur på Handelshögskolan. Fram till och med år 2017 kommer Kommuninvest att satsa sammanlagt 10 miljoner kronor. Läs mer
 • Alessandro Saffiotti
  Alessandro Saffiotti
  2012-05-23

  Start för nytt EU-projekt om robottjänster för äldre

  Robot-Era är det senaste tillskottet till universitetets forskning om tekniska hjälpmedel för äldre personer. Projektet finansieras av EU, som under de fyra kommande åren satsar sammanlagt 80 miljoner kronor på utvecklingen av kompletta system av robottjänster för äldre. Läs mer
 • Anette Henriksson
  Anette Henriksson
  2012-05-22

  Lyckat stödprogram för närstående i palliativ vård

  Närstående har ofta en viktig roll i vårdandet av svårt sjuka personer. Men det kan samtidigt vara en krävande uppgift som leder till problem som utmattning, depression och allmänt nedsatt hälsa. Örebroforskaren och specialistsjuksköterskan Anette Henriksson har undersökt ett stödprogram för närstående och i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap visar hon att programmet gav de närstående en större känsla av trygghet. Läs mer
 • 2012-05-21

  Linje 14 öppnar dörren till universitetet

  Under två veckor har högstadieelever från Vivallaskolan och Mikaelskolan besökt universitetet. Besöken arrangerades av Linje 14, ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun, som arbetar för att skapa intresse och motivation för högre studier hos ungdomar från studieovana miljöer. När högstadieungdomarna själva beskriver Linje 14 står projektet för engagemang och omtanke. Läs mer
 • 2012-05-18

  Örebrostudenter tog pris i juridiska mästerskap

  Ida Karlsson och Petra Enmalm, juridikstuderande vid Örebro universitet, vann priset som bästa svarandelag när Svenska Juridiska Mästerskapen avgjordes i Högsta domstolen i Stockholm. Läs mer
 • Ryttare på häst
  Ryttare med dövblindhet
  2012-05-18

  Smarta telefoner kan hjälpa dövblinda – med hjälp av vibrationer

  Nya applikationer kan göra mobiltelefonen till ett avancerat hjälpmedel för personer med dövblindhet. Forskare i Örebro och Karlskoga har nu fått 2,7 miljoner kronor av Post- och telestyrelsen (PTS) för att utveckla tekniska lösningar som gör det möjligt att kommunicera med hjälp av vibrationer. Läs mer
 • 2012-05-16

  Företagsekonomin vid Örebro universitet håller hög kvalitet

  I Högskoleverkets löpande kvalitetsgranskning av utbildningar på universitet och högskolor har nu ämnet företagsekonomi utvärderats. Örebro universitet utfärdar tre examina i företagsekonomi; kandidat, magister och master. Samtliga får betyget hög kvalitet. Läs mer
 • Per Essving
  Per Essving
  2012-05-16

  Bättre smärtlindring efter knäprotesoperation

  Smärtan efter en knäprotesoperation är ofta svår. Därför har flera olika försök gjorts under senare år för att minska smärtan och därmed underlätta rehabiliteringen efter ingreppet.  Nu har medicinforskaren och ortopedkirurgen Per Essving utvärderat olika metoder och presenterar resultaten i en doktorsavhandling i medicin vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2012-05-15

  Ett teoretiskt ramverk kan demokratisera nätverkandet

  Årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research 2012, professor Kathleen Eisenhardt, besökte på tisdagen Handelshögskolan vid Örebro universitet. Läs mer
 • M. Sirajul Islam
  M. Sirajul Islam
  2012-05-15

  Avhandling i informatik prisas

  Örebroforskaren M. Sirajul Islam har tilldelats Börje Langeforspriset för sin doktorsavhandling i informatik. Priset delades ut på Svenska informationssystem akademins, SISA, årliga konferens i Linköping i fredags. Läs mer
 • 2012-05-15

  Nytt kemiprogram lockar rekordmånga studenter

  Kemiutbildningarna vid landets lärosäten har under flera år kämpat i motvind med låga söksiffror. Men ett nytt kemiprogram vid Örebro universitet har lyckats vända trenden. Inför hösten 2012 har totalt 118 studenter sökt det analysvetenskapliga programmet i kemi med inriktning mot forensik, varav 30 har programmet som sitt förstahandsval. Därmed är universitetets kemiprogram ett av de mest sökta i landet. Läs mer
 • Mats Ewertzon
  Mats Ewertzon
  2012-05-14

  Närstående i behov av stöd

  Förändringen från en varaktig och totalt omhändertagande vård på institutioner till dagens till stor del öppna vård har inneburit ett ökat ansvar för familj och närstående. Trots detta visar Örebroforskning att närstående inte känner sig sedda av vården. Läs mer
 • Ulrika Knape-Lindberg och Joakim Alkman
  2012-05-11

  OS-medaljör och företagsentreprenör blev årets Alumnspristagare

  Årets alumn blev två. Priset går den här gången till förbundskaptenen och OS-medaljören Ulrika Knape-Lindberg och företagsentreprenören Joakim Alkman. Priset kommer att delas ut under Alumndagen fredagen den 5 oktober. Läs mer
 • studenter
  2012-05-10

  Vill inspirera fler att arbeta eller studera utomlands

  – Vi arbetar med att bygga upp ett kontaktnät för att göra det lättare för såväl personal som studenter att åka utomlands för att arbeta eller studera, säger proprefekt Annika Gardhorn. Läs mer
 • Angela Chambers
  2012-05-09

  Global Swede-diplom till Örebrostudent

  Angela Chambers från USA, studerande vid Örebro universitet, har fått utmärkelsen Global Swede. I måndags tog hon emot diplomet av handelsminister Ewa Björling vid en ceremoni i Stockholm. Läs mer
 • Professor Brigitte Mral
  Professor Brigitte Mral
  2012-05-09

  Bättre kommunikation i kriser

  Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur myndigheter bättre kan hantera kriser. Läs mer
 • 2012-05-08

  Saab Dynamics, Karlskoga kommun och Örebro universitet i gemensam satsning på företagande, forskning och innovation

  Saab Dynamics, Karlskoga kommun och Örebro universitet gör en gemensam satsning på företagande, forskning och innovation. Tisdagen den 8 maj undertecknade de tre parterna en avsiktsförklaring som är starten på ett omfattande utvecklingsarbete. Läs mer
 • 2012-05-03

  Forskning i världsklass inom ekonomistyrning

  Örebro universitet placerar sig bland de främsta i världen i en internationell ranking av forskning inom redovisningsområdet. Läs mer
 • Birgitta Wallerstedt
  Birgitta Wallerstedt
  2012-04-27

  Olämpligt att vårda akut sjuka och döende människor tillsammans

  I dag vårdas patienter i livets slutskede ofta inte på palliativa specialenheter utan på sjukhus, vårdboenden och hemma, där vårdpersonalen ibland inte har rätt kompetens eller får det stöd och de resurser som behövs.– Till exempel kan dessa patienter vårdas tillsammans med akut sjuka. Det är olämpligt men faktorer som var du bor, diagnos och ålder påverkar möjligheten att få palliativ vård, säger Örebroforskaren Birgitta Wallerstedt. Läs mer
 • 2012-04-26

  Välbesökt när Microsoft TechDays besökte campus

  Onsdagen den 25 april anordnade Microsoft tillsammans med Örebro universitet Microsoft Techdays@campus 2012 - en dag fylld av föreläsningar om teknik, design och förväntningar. Läs mer
 • Margaret Kerr
  Margaret Kerr
  2012-04-25

  30 miljoner till forskning om ungdomars psykiska hälsa

  Örebroforskare har fått 30 miljoner kronor för att undersöka hur man på ett mer effektivt sätt kan motverka att ungdomar utvecklar psykiska problem. Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA finansierar studien Läs mer
 • 2012-04-25

  Ny HSV-utvärdering om universitetets utbildningar

  Högskoleverket ger landets lärosäten både plus och minus i sin nya kvalitetsutvärdering av utbildningar på universitet och högskolor. Örebro universitet får högsta betyg för sitt psykologprogram. De utvärderade programmen inom medie- och kommunikationsvetenskap och kulturgeografi får omdömet hög kvalitet. Utbildningen i nationalekonomi på kandidatnivå är ensam om att få omdömet bristande kvalitet. Läs mer
 • Christina Carlsson Wetterberg
  2012-04-20

  Frida Stéenhoffs liv blir film

  Örebroprofessorn Christina Carlsson Wetterbergs bok om Frida Stéenhoff – dramatikern och feministen som utmanade den borgerliga dubbelmoralen – ligger till grund för en kommande dokumentärfilm om hennes liv i Sundsvall i slutet av 1800-talet. Läs mer
 • 2012-04-19

  Allt fler vill utbilda sig vid Örebro universitet

  Det blir allt populärare att studera vid Örebro universitet. Drygt 37 000 personer har sökt till höstens utbildningar. Samtidigt har förstahandsansökningarna till universitetets programutbildningar ökat i jämförelse med förra året. Läs mer
 • Gérard Basset
  2012-04-13

  Många kom för att höra vinvärldsmästare i Grythyttan

  - Det blir inget mer tävlande för mig i världsmästerskapen i sommellerie.Det avslöjade Gérard Basset, en av världens mest meriterade vinkännare, under sitt föreläsningsbesök på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Därmed ställer han inte upp för att försvara sin titel när tävlingen anordnas för 14:e gången nästa år. Läs mer
 • Katja Fall
  Katja Fall
  2012-04-10

  Ökad risk för självmord och hjärtinfarkt direkt efter cancerbesked

  Personer som diagnostiserats med cancer löper en kraftigt ökad risk för självmord och död i hjärtkärlsjukdom direkt efter att de fått sjukdomsbeskedet. Det visar en ny studie gjord av forskare från Karolinska Institutet, Örebro universitet och Islands universitet, som publicerats i den ansedda vetenskapstidskriften New England Journal of Medicine. Läs mer
 • 2012-04-10

  Ökad risk för självmord och hjärtinfarkt direkt efter cancerbesked

  Personer som diagnostiserats med cancer löper en kraftigt ökad risk för självmord och död i hjärtkärlsjukdom direkt efter att de fått sjukdomsbeskedet. Det visar en ny studie gjord av forskare från Karolinska Institutet, Örebro universitet och Islands universitet, som publicerats i den ansedda vetenskapstidskriften New England Journal of Medicine. Läs mer
 • Robert Brummer
  2012-04-10

  Höga betyg för Örebro universitets vårdforskning

  Vårdforskningen vid Örebro universitet får höga betyg i den kartläggning som Vetenskapsrådet gjort på uppdrag av regeringen. Forskningen bedöms som internationellt erkänd och excellent och får betyget fyra på en femgradig skala. Läs mer
 • Marie Thuresson
  Marie Thuresson
  2012-04-02

  Fler likheter än skillnader mellan mäns och kvinnors symptom vid hjärtinfarkt

  Det finns inga stora skillnader mellan könen när det gäller symptom vid hjärtinfarkt, och symptomen varierar hos både män och kvinnor. Av de fler än 1900 hjärtpatienter från hela landet som deltog i en forskningsstudie vid Örebro universitet hade färre än hälften insjuknat plötsligt med svår bröstsmärta och illamående eller kallsvett, den ”klassiska” bilden av en hjärtinfarkt. Läs mer
 • Johan Östman
  Johan Östman
  2012-03-30

  Sociala medier väcker intresset för politik hos ungdomar

  Ungdomar som är aktiva på internet är ofta också politiskt engagerade. Det är det egna skapandet av till exempel film och bloggar som väcker ungdomars politiska intresse. Läs mer
 • Isabella Kongstad
  2012-03-29

  Isabella Kongstad ny riksordförande för MSF

  Isabella Kongstad, inne på sin tredje termin på läkarutbildningen i Örebro, är ny riksordförande för Medicine studerandes förbund (MSF). Läs mer
 • 2012-03-27

  Örebro har tredje bästa psykologutbildningen

  Örebro universitet har tredje bästa psykologutbildningen i landet när Urank rankar de svenska psykologprogrammen. Universitetet som helhet kommer på tolfte plats i jämförelse med landets övriga lärosäten. Läs mer
 • Stefan Fölster
  2012-03-23

  Jobb och konjunktur i fokus när Fölster mötte studenterna

  Närhet och samverkan med näringslivet är den viktigaste framgångsfaktorn för att studenter ska få jobb. Det menade Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster när han mötte studenterna på Örebro universitet. Läs mer
 • Emma Arneback
  Emma Arneback
  2012-03-22

  Svårare att bemöta främlingsfientliga uttryck i skolan

  Ny Örebroforskning visar att skolans möjligheter att motverka främlingsfientlighet i samhället har försvårats. Läs mer
 • 2012-03-22

  Mardin vann för bästa affärsidén

  Mardin Taheri, studerande vid Örebro universitet, vann helgens innovationsrace på Kistamässan. Det var Kinnevik-koncernen och stiftelsen Playing for change som tillsammans med Ung Företagsamhet arrangerade tävlingen. Läs mer
 • Daniel Johansson
  Daniel Johansson
  2012-03-21

  Världsberömt golv sätter personen i centrum

  The Omnidirectional floor skapades för att träna militärer. Brittiskt TV har gjort produkten världsberömd. ”Golvet” är ett resultat av svensk forskning, utförd av Daniel Johansson vid Högskolan i Skövde, Örebro universitet och företaget MSE Weibull. Läs mer
 • Peter Jakobsson
  Peter Jakobsson
  2012-03-15

  Upphovsrätten – hinder eller skydd?

  Örebroforskaren Peter Jakobsson har undersökt om inte upphovsrätten snarare är ett hinder för medieindustrin. Skulle en ökad öppenhet utveckla medieföretagen och skapa ekonomisk tillväxt? Läs mer
 • Frida Olsson och Maja Rudolphson
  2012-03-09

  Boostday peppade studenter inför karriären

  På internationella kvinnodagen den 8 mars anordnade Örebro universitet Boostday tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro och Örebro läns Kvinnolobby. Genom inspirationsföreläsningar i Kårhuset på universitetet fick kvinnor som är studenter bland annat tips om hur de stärker sina karriärvägar. Läs mer
 • Josefine Karlsson
  2012-03-08

  Nätverk ska främja kvinnors teknikintresse

  Det finns för få kvinnor som intresserar sig för teknikyrken och för många som inte fullgör sina tekniska utbildningar utan hoppar av. Det gäller inte minst inom IT-området. Det vill Josefine Karlsson och hennes studiekamrater i informatikgruppen på Örebro universitet ändra på. Läs mer
 • Safin, Rezhan och Johanna
  2012-03-07

  Populära universitetsdagar lockade länets gymnasieungdomar

  Många elever från länets gymnasieskolor tog chansen att komma när Örebro universitet hade öppet hus. Läs mer
 • Åsa Kroon Lundell
  2012-03-07

  Fokus på utseende när företagarkvinnor beskrivs i media

  Trots att företagarkvinnor får alltmer utrymme i fack- och nyhetspress blir framställningarna ofta stöpta i samma mönster. Det visar en medieanalys som medieprofessor Åsa Kroon Lundell vid Örebro universitet har gjort på uppdrag av Tillväxtverket. Läs mer
 • Rickard Olsson
  2012-03-07

  Nominera "Årets alumn" före 31 mars

  Förra året blev TV-programledaren Rickard Olsson utsedd till Årets alumn vid Örebro universitet. Vem ska få priset i år? Nu har du chansen att nominera. Läs mer
 • 2012-03-07

  Värdefulla råvaror kan utvinnas ur gruvavfall

  Forskare vid Örebro universitet undersöker nu olika miljövänliga metoder för att utvinna värdefulla metaller och andra råvaror ur avfallsdeponier. Läs mer
 • 2012-03-05

  HSV-kritik mot Örebro universitet

  Högskoleverket (HSV) riktar kritik mot Örebro universitet för att inte ha följt examinationsreglerna för två kurser i automatiseringsingenjörsprogrammet under vintern 2010-2011. Läs mer
 • Ahmed El Gody
  Ahmed El Gody
  2012-03-02

  Mediatekniken som banade väg för revolution - fallet Egypten

  Örebroforskning visar hur media och teknik, som används på rätt sätt, kan kringgå censur och kontroll. Ahmed El Gody har i sin doktorsavhandling följt utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin i Egypten. Läs mer
 • Sven Landh, prefekt
  2012-03-01

  2,8 miljoner till fortsatt musikutbyte med Brasilien

  Musikhögskolan på Örebro universitet har fått 2,8 miljoner kronor för fortsatta lärar- och studentutbyten med två universitet i Brasilien. Det innebär att den framgångsrika utbytesverksamheten inom musikområdet kan fortsätta åtminstone fram till och med vårterminen 2014. Läs mer
 • Anna Ragén, Örebro universitet.
  2012-03-01

  Innovationsprogram för större samhällsnytta

  Samhälle och näringsliv ska få mer utväxling av den forskning och de idéer som utvecklas på Örebro universitet. Därför driver universitetet just nu ett internt utvecklingsprogram för att ge lärosätets innovatörer bättre förutsättningar för att förverkliga och föra ut sina idéer så att de kommer samhället till nytta. Läs mer
 • John Hellström
  John Hellström disputerade 22 februari
  2012-02-24

  Golfspelare finslipar formen med hjälp av forskning

  Ny forskning har undersökt förhållandet mellan fysik, teknik, psykologi och tävlingsresultat i golf. Resultaten kan användas för att göra krav- och kapacitetsprofiler och dessa används för att sätta mål och skapa effektivare träningsprogram. Läs mer
 • Fredrik Holländare
  Fredrik Holländare
  2012-02-22

  Internetbehandling för patienter med depression

  Örebroforskare får 2,2 miljoner kronor från REHSAM för att undersöka om terapi på Internet kan hjälpa patienter som har restsymptom efter att ha behandlats för depression med antidepressiv medicin. Målet är att minska patienternas risk för återfall och undvika framtida sjukskrivningar. Läs mer
 • 2012-02-20

  Meriterade studenter spelar egen jazz på nationalscen

  På torsdag den 23 februari ställer sig kompositionsstudenter från Kungliga Musikhögskolan, Stockholm, och Musikhögskolan vid Örebro universitet på Jazz Club Nefertitis scen i Göteborg. Konserten består av nyskriven musik av studenterna själva och framförs av Bohuslän Big Band. Läs mer
 • 2012-02-17

  Musikhögskolan och Opera på Skäret startar gemensam operautbildning

  Musikhögskolan i Örebro och Opera på Skäret gör en utbildningssatsning på det musikdramatiska området – Operaakademi 2012. Satsningen riktar sig till flera av operakonstens utövare – sångsolister, körsångare, musiker och kompositörer. Läs mer
 • Erik Amnå
  2012-02-16

  Erik Amnå leder granskningskommission efter mutskandaler i Göteborg

  Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet, är ordförande i den granskningskommission som ska se över korruptionshärvan i Göteborg. Målet med utredningen är att förklara varför en korruptionskultur breder ut sig och att föreslå motåtgärder. Läs mer
 • Helena Fadl
  Helena Fadl
  2012-02-13

  Ny forskning ökar kunskapen om graviditetsdiabetes

  Graviditetsdiabetes ökar risken för senare hjärt- och kärlsjuklighet framför allt hos överviktiga kvinnor med ett BMI över 25. Det visar en ny undersökning vid Örebro universitet. - Bland normalviktiga kvinnor såg vi ingen riskökning, säger överläkaren Helena Fadl, som skrivit en doktorsavhandling om olika aspekter på graviditetsdiabetes hos kvinnor i Sverige. Läs mer
 • 2012-02-09

  Stärkta byggplaner på nya forskar- och studentbostäder

  Nya student- och forskarbostäder ska stärka Örebro som studentstad. Örebros kommunala fastighetsbolag Örebrobostäder (ÖBO), har tagit ett engagemangsbeslut kring tre nya byggprojekt som innebär att bolaget påtar sig ett större ansvar för att färdigställa dem. Läs mer
 • Åsa Källström Cater
  2012-02-09

  Åsa Källström Cater ny ledamot i Rådet för Brottsofferfonden

  Åsa Källström Cater, universitetslektor på Örebro universitet, är ny ledamot i Rådet för Brottsofferfonden. Läs mer
 • Lena Andersson
  Lena Andersson
  2012-02-08

  Höga halter av kvartsdamm en hälsorisk vid gjuterier

  Arbetare vid järngjuterier utsätts fortfarande för höga halter av mineralämnet kvarts vid vissa arbetsmoment. Det visar en ny doktorsavhandling i miljövetenskap vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2012-02-07

  Över 70 rekryterande företag på växande campusmässa

  Campusmässan på Örebro universitet växer. När rekryteringsdagen anordnades för 13:e gången i ordningen fanns över 70 företag på plats. Aldrig tidigare har mässan lockat så många. Läs mer
 • 2012-02-07

  Örebro billig studentstad

  Örebro är Sveriges näst billigaste studentstad. Det visar färska siffror från Svensk Fastighetsförmedling som i sitt nya Studentbostadsindex redovisar boende- och levnadskostnaderna i studentstäderna. Läs mer
 • Inger Nordin Olsson
  Inger Nordin Olsson
  2012-02-07

  Onödig och olämplig medicinering vanligt bland äldre

  Omfattande läkemedelsbehandling är vanligt bland äldre. Nu visar forskning vid Örebro universitet att denna multimedicinering ofta inte är medicinskt motiverad, utan tvärtom kan leda till negativa hälsoeffekter och sämre livskvalitet – helt i onödan. Undersökningen har genomförts av läkaren och forskaren Inger Nordin Olsson, numera tillsynsläkare vid Socialstyrelsen. Läs mer
 • 2012-02-06

  Ministerberöm när universitetet hedrade nya doktorer och professorer

  Utbildningsminister Jan Björklund berömde Örebro universitet för framgångrikt utvecklingsarbete under sitt besök i Örebro i helgen. Läs mer
 • 2012-02-06

  Björklund berömde universitetet för framgångsrikt utvecklingsarbete

  Vid Örebro universitets doktorspromotion och professorsinstallation gratulerade utbildningsminister Jan Björklund universitetet för den positiva utvecklingen. Läs mer
 • 2012-02-06

  Rektor Jens Schollin ser fram mot nya satsningar

  Rektor Jens Schollin målade upp många framtidsmöjligheter och utmaningar i sitt tal i samband med helgens doktorspromotion och professorsinstallation. Läs mer
 • Catharina Calleman
  Catharina Calleman
  2012-02-02

  Svaga turordningsregler ger arbetsgivaren större spelrum

  Turordningsreglerna har debatterats länge och Svenskt Näringsliv, som kallar reglerna stelbenta, vill att principen ”sist in, först ut” ska tas bort. – Men debatten, som utgår från antaganden om ”stelbenta” regler, stämmer inte överens med verkligheten. Min forskning visar att turordningsreglerna för länge sedan har försvagats och att arbetsgivaren får ett allt större spelrum, säger Catharina Calleman, forskare i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Läs mer
 • Eleonor Kristoffersson
  2012-01-30

  Eleonor Kristoffersson i regeringens Regelråd

  Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt vid Örebro universitet, har av näringsminister Annie Lööf utsetts till ny medlem i regeringens Regelråd. Läs mer
 • Melker Schörling
  Melker Schörling
  2012-01-27

  Melker Schörling ny ordförande för Entreprenörskapsforum

  En av Sveriges mest kända näringslivsprofiler, Melker Schörling, blir ny styrelseordförande för Entreprenörskapsforum som har sitt säte på Örebro universitet. Läs mer
 • Marianne Skoog
  Marianne Skoog
  2012-01-25

  Ett lekfullt lärande för att stimulera barns läsande och skrivande

  Ny forskning vid Örebro universitet lyfter fram lekens och de egna erfarenheternas betydelse för att stimulera elevernas intresse och motivation för läsande och skrivande. Läs mer
 • Lena Hedin
  Lena Hedin
  2012-01-20

  Humor bryter isen i fosterfamiljer

  Skämt, skojande och skratt är viktigt för att fosterbarn ska känna sig hemma i sina nya familjer visar ny forskning vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2012-01-17

  Lätt att övertyga med "bildbevis" - Ny bok om visuell retorik

  Med bilder uppmanas vi att ta ställning och de styr våra uppfattningar. Fotografier ger sken av stor trovärdighet trots att de bara ger oss ett urklipp av verkligheten. Det skriver Örebroforskaren Brigitte Mral i boken Bildens retorik i journalistiken. Läs mer
 • 2012-01-13

  Forskning och skolpolitik har gått skilda vägar

  Många forskare betonar vikten av skolan som en mötesplats mellan elever med olika bakgrund för att gynna lärandet. Det skriver Örebroforskaren Tomas Englund i boken Utbildningsvetenskapens kärna utgiven av Lärarnas riksförbund. Läs mer
 • Jana Jass
  Jana Jass
  2012-01-12

  Avloppsslam – ofarlig gödsel eller hälsorisk?

  Forskare från Örebro universitet har fått 9,2 miljoner kronor från statliga KK-stiftelsen och fem företag inom miljöbranschen för att undersöka riskerna med avloppsslam. Målet är att komma fram till det bästa och säkraste sättet att hantera slammet. Läs mer
 • Johan Östman
  Johan Östman
  2012-01-11

  Örebroforskare bjuder in till samarbete kring unik databas

  Som en del i ett sjuårigt projekt bjuder Örebroforskarna in kollegor från hela världen till samarbete för att fler ska kunna utnyttja deras databas, som är unik. Samtidigt hjälper de forskare i Sydafrika att bygga en egen databas efter samma modell. Läs mer
 • Robert Brummer
  Robert Brummer
  2012-01-10

  78 miljoner till forskning om tarmbakterier och hälsa

  Örebro universitet får 78 miljoner kronor från statliga KK-stiftelsen och näringslivet för att utforska hur kost och tarmbakterier påverkar både magens och hjärnans funktioner. Pengarna går till en ny forskningsmiljö som bland annat ska utveckla innovativa metoder för att förebygga och behandla vanliga sjukdomar som irritabel tarm (IBS), depression och åldersrelaterade tarmproblem. Läs mer
 • Martin Magnusson
  Martin Magnusson
  2012-01-09

  6,4 miljoner till utveckling av självgående hjullastare

  Örebro universitets utveckling av självgående, automatiserade, industrifordon fortsätter. Nu satsar statliga KK-stiftelsen tillsammans med företagen Volvo CE och NCC 6,4 miljoner kronor på projektet Allo, som ska ta fram en avancerad självgående hjullastare. Läs mer
 • Karim Makdoumi
  Karim Makdoumi
  2012-01-09

  B-vitamin och ljusbehandling kan bota ögoninfektion

  Infektion i ögats hornhinna är en allvarlig sjukdom som i värsta fall kan leda till blindhet. Nu visar en studie vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro att en kombination av vitamin B2 och ultraviolett ljus kan vara ett effektivt alternativ när andra behandlingar inte hjälper. Läs mer

Uppdaterad: 2015-05-28

Sidansvarig: webbsupport