Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2012

 • 2012-12-20

  Hög kvalitet för kandidatexamen i engelska

  Högskoleverket har publicerat resultaten från sina kvalitetsutvärderingar för utbildningar i engelska. Högskoleverket bedömer att kandidatexamen i engelska vid Örebro universitet har hög kvalitet. Läs mer
 • Achim Lilienthal
  2012-12-20

  EU-satsning på robotar

  EU-kommissionen satsar 36 miljoner kronor på att utveckla robotar som känner igen olika sociala situationer, kan interagera med människor och därför kan användas på platser med många människor. Forskare vid Örebro universitet får 2,8 miljoner kronor för att göra det möjligt för robotarna att röra sig trots att det finns hinder i vägen och människor i rörelse. Läs mer
 • Anna Rotander
  Anna Rotander
  2012-12-19

  Ny forskning om plastskräp i världshaven – ett växande miljöhot

  Örebroforskaren Anna Rotander får 2,6 miljoner kronor för att undersöka sambandet mellan långlivade organiska miljögifter och plastskräp i världshaven. Under en forskningsexpedition samlade hon in vatten- och plastprover och nu ska hon analysera dessa. Läs mer
 • 2012-12-18

  Internetbehandling av social ångest och kronisk smärta

  Personer, som lider av kronisk smärta, drabbas också ofta av social ångest. Varför det är så ska Örebroforskarna Maria Tillfors, Örebro universitet, och Fredrik Holländare, Örebro läns landsting undersöka. De ska också utveckla och prova en ny behandling Läs mer
 • Inger M Jonsson
  Inger M Jonsson
  2012-12-17

  Hur blir man framgångsrik inom hotell- och restaurangbranschen?

  Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet har fått 1 miljon kronor från Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, för att undersöka branschens villkor och utvecklingsmöjligheter Läs mer
 • Susanna Larsson
  Susanna Larsson
  2012-12-17

  Identiteten i hårdrockssubkulturen

  Örebroforskaren Susanna Larsson har i sin doktorsavhandling i sociologi forskat om hur unga vuxna konstruerar sin identitet i hårdrockssubkulturen. Läs mer
 • Gabriella Wennblom
  Gabriella Wennblom
  2012-12-14

  Hårda ekonomisystem mår bra av mjuka värden

  Att föra in mjuka värden som förtroende, goda relationer och öppenhet bland traditionellt hårda ekonomiska styrmekanismer kan få organisationer och människor att växa och utvecklas. Läs mer
 • Ivan Kalaykov
  Ivan Kalaykov
  2012-12-13

  Hedersprofessor i Sofia

  Den 11 december utnämndes professor Ivan Kalaykov vid Örebro universitet till Honorary Professor of Technical University i Sofia, Bulgarien. Ivan Kalaykov är professor i datateknik med inriktning mot reglerteknik sedan 2004 i Örebro. Läs mer
 • Anders Gustavsson
  Anders Gustavsson
  2012-12-13

  Ballongvidgning kan ersätta operation vid Crohns sjukdom

  I en avhandling vid Örebro universitet visar Anders Gustavsson att ballongvidgning i många fall kan ersätta operation vid Crohns sjukdom, en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Han har också visat att rökare löper avsevärt större risk att tvingas till ny behandling eller operation. Läs mer
 • 2012-12-13

  God arbetsmarknad ökar trycket på systemvetenskap

  Antalet sökande till systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet har fördubblats på ett år. Totalt sökte 444 personer programmet till vårterminen 2013 vilket kan jämföras med 239 vårterminen 2012. 186 personer sökte programmet i första hand mot 93 förra året. Läs mer

Uppdaterad: 2015-01-26

Sidansvarig: webbsupport