Nyhetsarkiv

 • 2014-07-08

  Så väljer ungdomar politik

  På Örebro universitet genomförs just nu världens största studie om ungdomar och politik. Målet är att få veta mer om hur yngre utvecklar politiska kunskaper och värderingar. Läs mer
 • 2014-05-23

  Förtroendefrågan i fokus på temadag om informationsteknologi och journalistik

  IT-övervakning, personlig integritet och journalistik. Dessa frågor stod i centrum under Global Journalist... Läs mer
 • 2014-05-23

  Örebro universitet befäster stark position i nationell rankning

  Örebro universitet befäster en stark position bland landets universitet och högskolor. När den oberoende organisationen Sveriges universitetsranking (Urank) rangordnar Sveriges lärosäten kommer Örebro universitet som nummer 12 av 28. Det innebär att Örebro universitet placerar sig före de unga universiteten och alla högskolor, en position som lärosätet har för tredje året i rad. Läs mer
 • 2014-05-22

  Dubbla examina – hjälp eller stjälp?

  Det har blivit allt vanligare att universiteten och högskolorna ger dubbla examina för samma utbildning. Den 21 maj anordnade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, en konferens om detta ”fenomen” tillsammans med Örebro universitet. Läs mer
 • Daniel Alsarve
  Daniel Alsarve
  2014-05-21

  Örebro SK, idrotten och demokratin

  Redan i klubbens tidiga historia satsade Örebro Sportklubb på den manliga seniorfotbollen. Ekonomin fick också tidigt en stor betydelse vilket påverkade medlemsinflytandet. Från slutet av 1980-talet ser sig den manliga seniorfotbollen som ett företag i underhållningsbranschen. Det här beskriver Daniel Alsarve i sin doktorsavhandling i historia vid Örebro universitet där han låter ÖSK-historien beskriva utrymmet för demokrati i idrottsföreningar. Läs mer
 • Tove Helldin
  Tove Helldin
  2014-05-21

  I självkörande bilar blir förarens förståelse av bilen livsviktig

  Med dagens teknik är det möjligt att konstruera bilar som kör mer eller mindre utan mänsklig inblandning. Men skulle du själv vilja sitta bakom ratten på en sådan bil utan att få information om bilens förmåga att köra själv eller att få indikationer om när du som förare måste ta över? Tove Helldin, som i dagarna presenterar sin doktorsavhandling vid Högskolan i Skövde och Örebro universitet, har forskat om hur dessa komplexa system kan bli mer användarvänliga. Läs mer
 • 2014-05-21

  Granskning av Skolinspektionen

  – Eftersom Skolinspektionen fått en så central roll i styrningen av det svenska skolsystemet, är det av stort intresse att granska även denna granskare. Därför har vi låtit ett antal forskare inspektera den, säger professor Tomas Englund vid pedagogikämnet på Örebro universitet, som nu gett ut årets första nummer av Utbildning & Demokrati - tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Läs mer
 • 2014-05-19

  John Ekströms Bygg AB bidrar till medicinsk forskning

  Bygg- och fastighetsbolaget John Ekströms Bygg AB bidrar med 100 000 kronor till den medicinska forskningen vid Örebro universitet. Pengarna kommer att användas till ny teknisk utrustning, en TMA-maskin, som innebär bättre möjligheter främst inom prostatacancerforskningen. Läs mer
 • Mats Eriksson
  Mats Eriksson
  2014-05-19

  Boknytt om kriser

  När vattenledningsvattnet blir förorenat eller när strömmen bryts utsätts samhället för påfrestningar. Alla myndigheter har webbsidor, men också betydelsen av kommunikation via sociala medier har ökat på senare år. Två forskare vid Örebro universitet har författat två böcker om detta på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Läs mer
 • 2014-05-19

  Många nöjda med livet som student

  Nöjd student-index (NSI) är en återkommande enkätundersökning som handlar om hur studenterna upplever sin... Läs mer

Uppdaterad: 2014-04-02

Sidansvarig: webbsupport