Nyhetsarkiv

 • 2014-07-08

  Så väljer ungdomar politik

  På Örebro universitet genomförs just nu världens största studie om ungdomar och politik. Målet är att få veta mer om hur yngre utvecklar politiska kunskaper och värderingar. Läs mer
 • Karin Hedström
  Karin Hedström
  2014-06-16

  Elektronisk ID-kontroll påverkar alla

  Hur människors förtroende för samhället och för olika företag påverkas av att datorer tar över många funktioner är högintressant för docent Karin Hedström i hennes forskning i informatik vid Handelshögskolan på Örebro universitet. Ett forskningsprojekt tillsammans med forskare på Linköpings universitet har nyligen resulterat i boken Vem är vem på nätet?, som ges ut med stöd av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Läs mer
 • Amy Loutfi
  Amy Loutfi
  2014-06-13

  Samarbetet med Indien ger bättre elektronisk näsa

  – Vi har skapat ett givande samarbete med Sastra University i Indien. Deras kunskaper om sensormaterial har framgångsrikt kombinerats med våra erfarenheter av att kunna utveckla system för avancerade databeräkningar. Vi vill nu fortsätta arbetet med att utveckla en elektronisk näsa för livsmedelsindustrin, säger Amy Loutfi, docent och forskare vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS, vid Örebro universitet. Läs mer
 • Peter Berglez
  Peter Berglez
  2014-06-12

  Givande samarbete trots skillnader

  Internationellt samarbete mellan olika universitet innebär ofta att man studerar förhållanden i respektive land och jämför resultaten. Men det behöver inte vara så. I samarbetet med Makerereuniversitetet i Uganda har Medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet i stället arbetat med att jämföra metoder och dra nytta av varandras erfarenheter. Läs mer
 • Sangeeta Bagga-Gupta
  Sangeeta Bagga-Gupta
  2014-06-11

  Tre internationella aktiviteter avslutade forskarskolan LIMCUL

  Tre internationella forskningssymposier och workshops i år och förra året markerar avslutningen av den nationella forskarskolan LIMCUL. I dessa medverkade framstående internationella forskare med olika perspektiv på LIMCUL:s huvudteman – literacies, flerspråkighet och kulturella praktiker. Aktiviteterna hölls i november 2013 i Stockholm, i mars och i början av juni i Örebro. Universitetet här har varit värd för projektet, som Vetenskapsrådet anslog 13 miljoner kronor till 2008. Läs mer
 • 2014-06-11

  Du kommer väl ihåg att ta ut examen!

  Hallå där Christina Molin, examenshandläggare på Studentavdelningen vid Örebro universitet. Så här vid terminsslutet får ni många frågor om examen och examensregler, varför är det viktigt att ta ut sin examen? Läs mer
 • Alessandro Saffiotti
  Alessandro Saffiotti
  2014-06-10

  Robotavslutning med Öppet hus

  Det är inte bara skolorna som har avslutningar så här års. På fredag bjuder Robot-Era, ett EU-finansierat forskningsprojekt för att utveckla tekniska hjälpmedel för äldre personer, på Öppet hus som en avslutning på en fas i projektet. Ett 20-tal äldre personer har testat sex olika funktioner i hemmiljö i Länsgårdens träningslägenhet Ängen. Läs mer
 • 2014-06-09

  Framgångar för Örebrostudenter i Haag

  Örebrostudenterna Aljosa Noga, Julia Taavela, Mirela Majdanac och Kristé Zvinklyté slutade på 15:e plats i... Läs mer
 • Shahin Mohseni
  Shahin Mohseni
  2014-06-09

  Betablockerare kan skydda vid hjärnskador

  Om en skallskadad person så tidigt som möjligt efter en skallskada får en betablockerande blodtrycksmedicin kan överlevnaden öka liksom om patienten redan före skadan har en pågående medicinering med betablockad. Eftersom skallskador, trauma mot huvudet, är den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 1-44 år, skulle en förbättrad behandling innebära stora fördelar. Det här visar Shahin Mohseni i sin doktorsavhandling vid Universitetet i Örebro och Universitetssjukhuset. Läs mer
 • Annsofie Adolfsson
  Annsofie Adolfsson
  2014-06-03

  Samarbete med Kongo om utsatta kvinnor

  Ett forskningssamarbete kring kvinnor som utsatts för sexuellt våld mellan ULPGL i Goma i östra Kongo och Örebro universitet har fått stöd från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (Stint) med 800 000 kr. Samtidigt har Stint också gett stöd till ett samarbetsprojekt med ILU i Bujumbura i Burundi, som tog sin början när forskare från de tre universiteten möttes i Burundi. Läs mer

Uppdaterad: 2014-04-02

Sidansvarig: webbsupport