Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2009

 • Magnus Engwall
  Magnus Engwall
  2009-12-30

  4 miljoner för att utveckla bättre metoder att rena jord

  Forskare vid Örebro universitet har upptäckt att sanerad mark fortfarande kan innehålla farliga miljögifter. Därför har de nu fått fyra miljoner kronor av statliga KK-stiftelsen för att utveckla bättre metoder att analysera och sanera förorenad jord. Läs mer
 • Martin Magnusson
  Martin Magnusson
  2009-12-30

  Ny metod ger bättre tredimensionella modeller – och kan rädda liv

  Örebroforskaren Martin Magnusson har utvecklat en metod som gör det möjligt att bygga bättre tredimensionella (3D) modeller och som dessutom är snabbare än tidigare metoder. Läs mer
 • Emma Johansson
  Emma Johansson
  2009-12-22

  Marken binder kol sämre än vad man räknat med

  Marken är sämre på att binda kol än man hittills trott. En ny studie vid Örebro universitet tyder på att den mängd kol som snabbt går tillbaka till luften i form av koldioxid i själva verket kan vara dubbelt så stor som vad man tidigare har antagit. Läs mer
 • 2009-12-22

  Nya problem kräver nya former av offentlig styrning

  Det finns många samhällsproblem som politiker och tjänstemän i dag inte kan hantera eller lösa på egen hand.I en ny bok undersöker en grupp forskare hur den offentliga styrningen har förändrats och hur nya former av samhällsstyrning växt fram. Läs mer
 • Steven Linton
  Steven Linton
  2009-12-21

  Katastroftankar och rädsla leder till mer smärta vid benbrott

  Forskare vid Örebro universitet har undersökt vilka effekter rädsla och katastroftankar har på patienter efter ett benbrott och presenterar resultaten i en studie publicerad i Scandinavian Journal of Pain. Läs mer
 • Jens Schollin
  2009-12-18

  JUBILEUMSINTERVJUN: JENS SCHOLLIN

  Jens Schollin tillträdde som rektor för Örebro universitet den första juli 2008. I denna avslutande jubileumsintervju berättar han om sina intryck från de första 18 månaderna som rektor och om tankarna inför framtiden. Läs mer
 • Klefah Musa
  Klefah Musa
  2009-12-18

  Modern teknik avslöjar okända mekanismer hos läkemedel

  Vissa mediciner kan bli skadliga för oss när vi utsätts för ljus. Hittills har de exakta mekanismerna bakom detta varit okända, men nu har kemiforskaren Klefah Musa vid Örebro universitet kartlagt processen genom att använda avancerad datormodellering. Läs mer
 • 2009-12-18

  Ansökan om ställning som kår

  Styrelsen fattade vid sitt möte den 11 december beslut om att studentsammanslutning som vill få ställning som... Läs mer
 • 2009-12-18

  Forskning om värdskap som konkurrensmedel får bidrag

  Forskare som vill föra samman besöksnäringen, kulturlivet och universitetsvärlden, har fått 300 000 kronor från KK-stiftelsen för att undersöka ledarskapets roll för utvecklingen av värdskap i hotell- och restaurang. Läs mer
 • 2009-12-17

  1.3 miljoner till forskning som kan underlätta bedömningar av barns behov av stöd

  Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed, forskare i psykologi vid Örebro universitet, har fått 1.3 miljoner kronor från Socialstyrelsen för att vidareutveckla ett system som kan göra det lättare för professionella att bedöma barns behov av stöd. Läs mer

Uppdaterad: 2015-05-28

Sidansvarig: webbsupport