Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2009

  • Magnus Engwall
    Magnus Engwall
    2009-12-30

    4 miljoner för att utveckla bättre metoder att rena jord

    Forskare vid Örebro universitet har upptäckt att sanerad mark fortfarande kan innehålla farliga miljögifter. Därför har de nu fått fyra miljoner kronor av statliga KK-stiftelsen för att utveckla bättre metoder att analysera och sanera förorenad jord. Läs mer
  • Martin Magnusson
    Martin Magnusson
    2009-12-30

    Ny metod ger bättre tredimensionella modeller – och kan rädda liv

    Örebroforskaren Martin Magnusson har utvecklat en metod som gör det möjligt att bygga bättre tredimensionella (3D) modeller och som dessutom är snabbare än tidigare metoder. Läs mer
  • Emma Johansson
    Emma Johansson
    2009-12-22

    Marken binder kol sämre än vad man räknat med

    Marken är sämre på att binda kol än man hittills trott. En ny studie vid Örebro universitet tyder på att den mängd kol som snabbt går tillbaka till luften i form av koldioxid i själva verket kan vara dubbelt så stor som vad man tidigare har antagit. Läs mer
  • 2009-12-22

    Nya problem kräver nya former av offentlig styrning

    Det finns många samhällsproblem som politiker och tjänstemän i dag inte kan hantera eller lösa på egen hand.I en ny bok undersöker en grupp forskare hur den offentliga styrningen har förändrats och hur nya former av samhällsstyrning växt fram. Läs mer
  • Steven Linton
    Steven Linton
    2009-12-21

    Katastroftankar och rädsla leder till mer smärta vid benbrott

    Forskare vid Örebro universitet har undersökt vilka effekter rädsla och katastroftankar har på patienter efter ett benbrott och presenterar resultaten i en studie publicerad i Scandinavian Journal of Pain. Läs mer
  • Jens Schollin
    2009-12-18

    JUBILEUMSINTERVJUN: JENS SCHOLLIN

    Jens Schollin tillträdde som rektor för Örebro universitet den första juli 2008. I denna avslutande jubileumsintervju berättar han om sina intryck från de första 18 månaderna som rektor och om tankarna inför framtiden. Läs mer
  • Klefah Musa
    Klefah Musa
    2009-12-18

    Modern teknik avslöjar okända mekanismer hos läkemedel

    Vissa mediciner kan bli skadliga för oss när vi utsätts för ljus. Hittills har de exakta mekanismerna bakom detta varit okända, men nu har kemiforskaren Klefah Musa vid Örebro universitet kartlagt processen genom att använda avancerad datormodellering. Läs mer
  • 2009-12-18

    Ansökan om ställning som kår

    Styrelsen fattade vid sitt möte den 11 december beslut om att studentsammanslutning som vill få ställning som... Läs mer
  • 2009-12-18

    Forskning om värdskap som konkurrensmedel får bidrag

    Forskare som vill föra samman besöksnäringen, kulturlivet och universitetsvärlden, har fått 300 000 kronor från KK-stiftelsen för att undersöka ledarskapets roll för utvecklingen av värdskap i hotell- och restaurang. Läs mer
  • 2009-12-17

    1.3 miljoner till forskning som kan underlätta bedömningar av barns behov av stöd

    Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed, forskare i psykologi vid Örebro universitet, har fått 1.3 miljoner kronor från Socialstyrelsen för att vidareutveckla ett system som kan göra det lättare för professionella att bedöma barns behov av stöd. Läs mer

Uppdaterad: 2014-04-02

Sidansvarig: webbsupport