Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2009

 • Parivash Ranjbar
  Parivash Ranjbar
  2009-11-20

  Döva får hjälp att ”höra” med huden

  En apparat som omvandlar ljud till vibrationer gör det möjligt för dövblinda och gravt hörselskadade personer att uppfatta ljud med huden. Metoden har utvecklats av teknikforskaren Parivash Ranjbar vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2009-11-13

  4,2 miljoner till forskning om kopplingen mellan utbildning och politisk makt

  Forskningsprojektet Utbildningsvägar till makten har fått 4,2 miljoner av Vetenskapsrådet för att undersöka vilken betydelse utbildning och folkbildning har för att nå politisk framgång i Sverige. Läs mer
 • Emma Engdahl
  Emma Engdahl
  2009-11-12

  Att vara sig själv är en balansgång

  Konsten att vara sig själv är ingen enmansshow. Vi är inte ensamma herrar över vårt liv utan det är en balansgång mellan individuell frihet och socialt tvång. Läs mer
 • Maria Tillfors
  Maria Tillfors
  2009-11-12

  Två miljoner till forskning om blyghet och social ångest i tonåren

  Forskare vid Örebro universitet har fått två miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka varför vissa ungdomar utvecklar sociala fobier under tonårstiden. Läs mer
 • Jenny Isberg
  Jenny Isberg
  2009-11-10

  Dagbok får ungdomar att motionera mera

  Idrottsforskaren Jenny Isberg vid Örebro universitet har utarbetat förslag på hur idrottslärarna ska kunna motivera sina elever att bli mer fysiskt aktiva. Hon presenterar sin forskning i en ny doktorsavhandling. Läs mer
 • 2009-11-09

  En miljon till forskning om andningsproblem

  Det finns likheter mellan sjukdomen cystisk fibros och de andningsproblem som nyfödda barn ibland drabbas av. Därför får medicinforskaren Godfried Roomans en dryg miljon kronor av Vetenskapsrådet för att öka kunskapen om de båda tillstånden. Läs mer
 • Margaret Kerr
  Margaret Kerr
  2009-11-06

  Unik studie om vänner på internet får bidrag från Vetenskapsrådet

  Ett forskningsprojekt vid Örebro universitet, som sätter ungdomars vänskapsrelationer via internet i fokus, har fått en miljon kronor från Vetenskapsrådet. Läs mer
 • 2009-11-05

  Ny forskning visar att trådlösa telefoner kan påverka hjärnan

  En studie vid Örebro universitet tyder på att mobiltelefoner och andra trådlösa telefoner har en biologisk effekt på hjärnan. Medicinforskaren Fredrik Söderqvist rekommenderar därför en mer försiktig använding, framför allt bland barn och ungdomar. Läs mer
 • Eva Särndahl
  Eva Särndahl
  2009-11-04

  Örebroforskning om immunförsvaret får bidrag från Vetenskapsrådet

  En forskargrupp vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro ska undersöka de mekanismer som styr immunförsvarets reaktioner när kroppen utsätts för en bakterieinfektion. Läs mer
 • 2009-11-04

  Kunskapslyft om barnets rättigheter

  För att sprida kunskapen om barnens rättigheter finns sedan 2007 Barnrättsakademin vid Örebro universitet.
  - Barns rättigheter kan förvånande nog vara provocerande, säger Anders Bro, föreståndare för Barnrättsakademin. Läs mer

Uppdaterad: 2015-05-28

Sidansvarig: webbsupport