Forskargrupper

Forskargrupper vid Örebro universitet är kopplade till ett eller flera forskningsämnen men kan dessutom tillhöra ett specifikt forskningsområde definierat som ett tema representativt för forskargruppens verksamhet.

Uppdaterad: 2014-11-26

Sidansvarig: webbsupport