Forskningsprojekt inom Retorik

 • Att begripliggöra det obegripliga - svenska regeringens presskonferenser i samband med tsunamikatastrofen 2004

  Studerar hur tsunamikrisen hanterades retoriskt genom analys av de presskonferenser som den svenska regeringen höll i krisens inledningsfas.Läs mer
 • Att utveckla interkulturell kompetens genom kollaborativ retorik

  I en globalt sammanlänkad värld behöver lärare kunna lära studenter interkulturell retorik. Cross-Cultural Rhetoric Project,...Läs mer
 • Attityder som orsakar konfliktupptrappning

  I projektet undersöks attityder och hur de påverkar konfliktupptrappning.Inom projektets ram studeras attityder och associerade...Läs mer
 • Hållbar dialog? Retorik i möten om kärnavfallshantering

  Helena Hansson-Nylunds avhandlingsarbete handlar om riskkommunikation som en del av demokratiskt beslutsfattande. Fokus ligger på...Läs mer
 • Icke-verbalt beteende som argumentation i valintervjuer

  Argumenterar politiker med sina kroppar? I vanliga fall beskrivs argumentation som 1) karakteriserad avtidsbunden och sekventiell framställning,...Läs mer
 • Kriskommunikation i praktiken (KIP)

  Det övergripande syftet med projektet är att öppna nya perspektiv på kriskommunikation utifrån både klassiska och...Läs mer
 • Retorikens actio: kroppsspråk ett maktspråk?

  Att ha kunskap om hur vi använder kroppen och hur vi beter oss på olika arenor är nödvändigt för en god talare. Om hon...Läs mer
 • Retoriska aspekter på kriskommunikation (RAK)

  Projektet ”Retoriska aspekter på kriskommunikation” (RAK) syftar till att öppna nya perspektiv på kris- och...Läs mer
 • Skyltdockans visuella retorik

  Forskningssamarbetet undersöker skyltdockans visuella retorik: den förkroppsligade medieframställningen av den framtida konsumenten.Läs mer
 • Svenska kärnkraftverks kommunikation till allmänheten

  I avhandlingen studeras genom fallstudier ur olika perspektiv hur kriser och olyckor i svenska kärnkraftverk kommuniceras till allmänheten.Läs mer

Uppdaterad: 2012-01-18

Sidansvarig: webbsupport