Forskningsprojekt inom Statskunskap

 • Aktörsmedverkan i implementationsprocessen av det Europeiska Vattendirektivet

  Avhandlingsprojekt: Christian Skröder
  Huvudhandledare: Sten Berglund
  Biträdande handledare: Jan OlssonLäs mer
 • DEMO-net: The eParticipation Network

  Läs mer
 • Digital Planning: integrating New Information and Communication Technologies in Urban Planning

  Läs mer
 • En analys av EU:s medborgarskapspolitik

  Avhandlingsprojekt: Meriam Chatty
  Huvudhandledare: Peo Hansen (Linköpings universitet)
  Biträdande handledare: Gullan GidlundLäs mer
 • EU:s strukturfonder och regionala partnerskap - hinder eller resurs för kvinnors företagande?

  Läs mer
 • FACIT - Faith-based organizarions and social exclusion in European cities

  Vilken roll spelar religiösa organisationer när välfärdssamhället förändras och försvagas under trycket av...Läs mer
 • Gender mainstreaming in local politics

  Avhandlingsprojekt: Renée Andersson
  Huvudhandledare: Gun Hedlund
  Biträdande handledare: Charlotte FridolfssonLäs mer
 • Governance: ett begrepp för genusvetenskapen

  Projektet riktar en genusvetenskaplig problematisering av begreppet governance mot bakgrund av teoretiserande om kön och makt. Aktuell...Läs mer
 • Hållbar utveckling genom deliberation?

  Svenska kommuner har avgörande betydelse för om vi ska kunna ställa om samhället i hållbar riktning. Kommunerna har...Läs mer
 • ICE-projektet (Institutional Settings and Civic Education)

  Det svenska skolsystemet byggde länge på tanken om en enhetlig och centralstyrd skola, med lika standard för alla, oavsett var i landet man bodde. I...Läs mer

Uppdaterad: 2012-01-18

Sidansvarig: webbsupport