Forskningsprojekt inom Statskunskap

 • Aktörsmedverkan i implementationsprocessen av det Europeiska Vattendirektivet

  Avhandlingsprojekt: Christian Skröder
  Huvudhandledare: Sten Berglund
  Biträdande handledare: Jan Olsson

  Läs mer
 • Breaking the Law: Adolescents' involvement in Illegal Political Activity

  Avhandlingsprojekt: Viktor Dahl
  Huvudhandledare: Erik Amnå
  Biträdande handledare: Lauree Tilton- Weaver

  Läs mer
 • Building pervasive participation (b-Part)

  Medborgerligt deltagande i planerings- och stadsutvecklingsprocesser har under större delen av efterkrigstiden varit ett eftersträvat ideal...Läs mer
 • Centrala Älvstaden - Lärande genom utvärdering

  Projektet följer och utvärderar och processen att utveckla en vision och strategi för Centrala Älvstaden, ett centralt...Läs mer
 • Citizen Centric e-Participation (CiCeP)

  Projektet syftar till att etablera ett nätverk kring nya internet-baserade former av deltagande (e-deltagande) där statliga aktörer,...Läs mer
 • DEMO-net: The eParticipation Network

  DEMO-net var ett Network of excellence finansierat av Europeiska kommissionens sjätte ramprogram: Information Society Technologies (IST).Läs mer
 • Det aktiva medborgarskapet och Europas unga

  Läs mer om projektet;, http://www.oru.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv1/Nyhetsarkiv-2015/EU-miljoner-till-Orebro-universitet/ och; http://www.Läs mer
 • Digital planning? Integrating New Information and Communication Technologies in Urban Planning

  Sedan tidigt 1990-tal har behovet av ett ökat medborgerligt deltagande allt oftare kommit att lyftas fram av det politiska etablissemanget. En...Läs mer
 • Dåliga betyg eller icke godkänd? Betygsreformer och diskursen om elever som misslyckas i skolan.

  Ett flertal reformer har sjösatts i den svenska grundskolan de senaste åren. Betygsättningen är ett område som varit...Läs mer
 • Effekter av stödet till hållbara städer - utvärdering av Delegationen för hållbara städers projekt.

  Projektet genomförs på uppdrag av Boverket och innebär en uppföljning av mål och åtgärder för att...Läs mer

Uppdaterad: 2012-01-18

Sidansvarig: webbsupport