Forskningsprojekt inom Statskunskap

 • Aktörsmedverkan i implementationsprocessen av det Europeiska Vattendirektivet

  Avhandlingsprojekt: Christian Skröder
  Huvudhandledare: Sten Berglund
  Biträdande handledare: Jan OlssonLäs mer
 • Building pervasive participation (b-Part)

  Medborgerligt deltagande i planerings- och stadsutvecklingsprocesser har under större delen av efterkrigstiden varit ett eftersträvat ideal...Läs mer
 • Citizen Centric e-Participation (CiCeP)

  Projektet syftar till att etablera ett nätverk kring nya internet-baserade former av deltagande (e-deltagande) där statliga aktörer,...Läs mer
 • DEMO-net: The eParticipation Network

  Läs mer
 • Det aktiva medborgarskapet och Europas unga

  Läs mer om projektet.Läs mer
 • Digital Planning: integrating New Information and Communication Technologies in Urban Planning

  Läs mer
 • Dåliga betyg eller icke godkänd? Betygsreformer och diskursen om elever som misslyckas i skolan.

  Ett flertal reformer har sjösatts i den svenska grundskolan de senaste åren. Betygsättningen är ett område som varit...Läs mer
 • Effekter av nationella prov

  I projektet studeras hur nationella prov i olika ämnen upplevs och tas emot av lärare, skolledare, och elever i grundskolans...Läs mer
 • En analys av EU:s medborgarskapspolitik

  Avhandlingsprojekt: Meriam Chatty
  Huvudhandledare: Peo Hansen (Linköpings universitet)
  Biträdande handledare: Gullan GidlundLäs mer
 • EU:s strukturfonder och regionala partnerskap - hinder eller resurs för kvinnors företagande?

  Läs mer

Uppdaterad: 2012-01-18

Sidansvarig: webbsupport