Forskningsprojekt inom Statskunskap

 • Aktörsmedverkan i implementationsprocessen av det Europeiska Vattendirektivet

  Avhandlingsprojekt: Christian Skröder
  Huvudhandledare: Sten Berglund
  Biträdande handledare: Jan OlssonLäs mer
 • DEMO-net: The eParticipation Network

  Läs mer
 • Digital Planning: integrating New Information and Communication Technologies in Urban Planning

  Läs mer
 • Dåliga betyg eller icke godkänd? Betygsreformer och diskursen om elever som misslyckas i skolan.

  Ett flertal reformer har sjösatts i den svenska grundskolan de senaste åren. Betygsättningen är ett område som varit...Läs mer
 • En analys av EU:s medborgarskapspolitik

  Avhandlingsprojekt: Meriam Chatty
  Huvudhandledare: Peo Hansen (Linköpings universitet)
  Biträdande handledare: Gullan GidlundLäs mer
 • EU:s strukturfonder och regionala partnerskap - hinder eller resurs för kvinnors företagande?

  Läs mer
 • FACIT - Faith-based organizarions and social exclusion in European cities

  Vilken roll spelar religiösa organisationer när välfärdssamhället förändras och försvagas under trycket av...Läs mer
 • Gender mainstreaming (jämställdhetsintegering) - olika föreställningar om "något nytt"?

  Projektet undersöker spridning och praktik av gender mainestreaming  (GM) som idé och strategi för systematiskt...Läs mer
 • Gender mainstreaming in local politics

  Avhandlingsprojekt: Renée Andersson
  Huvudhandledare: Gun Hedlund
  Biträdande handledare: Charlotte FridolfssonLäs mer
 • Governance: ett begrepp för genusvetenskapen

  Projektet riktar en genusvetenskaplig problematisering av begreppet governance mot bakgrund av teoretiserande om kön och makt. Aktuell...Läs mer

Uppdaterad: 2012-01-18

Sidansvarig: webbsupport