Forskningsprojekt inom Statskunskap

 • Evaluation of the Quality of Democracy

  Demokratiteoretiskt projekt i samarbete med Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Granada och Universidad de Santiago de Compostela. Plan...Läs mer
 • FACIT - Faith-based organizations and social exclusion in European cities

  Vilken roll spelar religiösa organisationer när välfärdssamhället förändras och försvagas under trycket av...Läs mer
 • Gender mainstreaming (jämställdhetsintegering) - olika föreställningar om "något nytt"?

  Projektet undersöker spridning och praktik av gender mainestreaming  (GM) som idé och strategi för systematiskt...Läs mer
 • Gender mainstreaming in local politics

  Avhandlingsprojekt: Renée Andersson
  Huvudhandledare: Gun Hedlund
  Biträdande handledare: Charlotte Fridolfsson

  Läs mer
 • Governance: ett begrepp för genusvetenskapen

  Projektet riktar en genusvetenskaplig problematisering av begreppet governance mot bakgrund av teoretiserande om kön och makt. Aktuell...Läs mer
 • Hållbar utveckling genom deliberation?

  Svenska kommuner har avgörande betydelse för om vi ska kunna ställa om samhället i hållbar riktning. Kommunerna har...Läs mer
 • ICE-projektet (Institutional Settings and Civic Education)

  Det svenska skolsystemet byggde länge på tanken om en enhetlig och centralstyrd skola, med lika standard för alla, oavsett var i...Läs mer
 • Information Security Attitudes (ATTITUDE)

  Såväl offentliga som privata organisationer använder mängder av information för att få verksamheten att fungera.Läs mer
 • International Civic and Citizenship Education Study

  Internationell jämförande studie om skolelevers (åk 8) kunskaper, värderingar och beteenden i politik och...Läs mer
 • International Working Group on Online Consultation and Public Policymaking

  Detta var ett treårigt samarbetsprojekt bestående av arton forskare från nio länder. Det konstituerande mötet var...Läs mer

Uppdaterad: 2012-01-18

Sidansvarig: webbsupport