Forskningsprojekt inom Statskunskap

 • International Civic and Citizenship Education Study

  Forskningsansvar för det svenska deltagandet i den internationella utvärderingen av medborgarbildning i trettiotalet länder. Fortsätter 2010 inom...Läs mer
 • IT och demokrati

  Avhandlingsprojekt: Peter Gustavsson
  Huvudhandledare: Jan Olsson
  Biträdande handledare: Stig-Arne NohrstedtLäs mer
 • Kurdiskt politiskt deltagande i Turkiet

  Avhandlingsprojekt: Zelal Bal:
  Huvudhandledare: Mats Lindberg
  Biträdande handledare: Joakim EkmanLäs mer
 • Linking international cooperation and risk reduction

  Avhandlingsprojekt: Veronica de-Majo
  Huvudhandledare: Jan Olsson
  Biträdande handledare: Thomas Sedelius och Eva HultinLäs mer
 • Mare Balticum Construum

  Avhandlingsprojekt: Anna-Lisa Fransson
  Huvudhandledare: Ingemar Elander
  Biträdande handledare: Rolf LidskogLäs mer
 • Missnöjda medborgare

  Avhandlingsprojekt: Ali Abdelzadeh
  Huvudhandledare: Joakim Ekman
  Biträdande handledare: Maarten van ZalkLäs mer
 • Participation and communication in Swedish online forums

  Avhandlingsprojekt: Magnus Jonsson
  Huvudhandledare: Joachim Åström
  Biträdande handledare: Jan OlssonLäs mer
 • Partnerskap för tillväxt: en fråga om genus, tillit och lärande

  Utifrån en problematisering av governance-begreppet undersöks hinder och möjligheter för att skapa en genusmedvetenhet som öppnar för tillit och...Läs mer
 • Policy analys, policy förändring

  Avhandlingsprojekt: Monika Persson
  Huvudhandledare: Jan Olsson
  Biträdande handledare: Rolf LidskogLäs mer
 • Political socialisation and human agency

  Tillsammans planeras och genomförs idag en studie om politisk socialisation. Den är bekostad med medel från Riksbankens Jubileumsfond och ska pågå...Läs mer

Uppdaterad: 2012-01-18

Sidansvarig: webbsupport