Forskning inom svenska språket

Ämnet Svenska språket är knutet till forskningsmiljön Språkande i sociala praktiker, som fokuserar på hur vi använder språket för att åstadkomma saker i olika verksamheter: exempelvis hur vi hanterar konflikter och dilemman i samtal, hur vi stödjer skrivutveckling i skolan, hur vi i och genom språk kan bejaka jämställdhet. Metodiskt används olika typer av samtalsanalys och textanalys. Miljön omfattar i dagsläget två professorer, en docent, tre lektorer, en post doc, en adjunkt och åtta doktorander.

Uppdaterad: 2013-11-12

Sidansvarig: webbsupport