Forskningsämnet Psykologi

Forskningen i ämnet psykologi rör kognition, personlighet, psykisk ohälsa, stress, smärta, sömn, social fobi, antisocialt beteende, kriminalitet, psykopati, sociala relationer (till kamrater, föräldrar, o.a.), kamratnätverk, prevention, intervention och flera andra områden. De forskningsfrågor som ställs rör sig alltifrån psykopatologi till positiv psykologi. Två forskningsmiljöer är Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), under ledning av Steven Linton och Center for Developmental Research (CDR), under ledning av Håkan Stattin och Lauree Tilton-Weaver. Dessa två forskarmiljöer tillsammans med kolleger i andra discipliner samlar ett trettiotal forskare och doktorander.

Center for Health and Medical Psychology söker förstå de psykologiska mekanismerna bakom utvecklingen av psykisk och fysisk hälsa och ohälsa. Center for Developmental Research specialiserar sig på longitudinell forskning om människors sociala och psykologiska utveckling och speciellt ungdomars och unga vuxnas utveckling. Forskargruppen arbetar tvärvetenskapligt med forskare inom områdena politisk socialisation och interventions/preventionsvetenskap.

Den psykologiska forskningen vid Örebro universitet håller hög standard. Centre for Higher Education Development (CHE) i Tyskland har skapat en “Excellence Ranking” för Europeiska universitet i flera discipliner. Av alla 4 000 universitet i Europa identifierade CHE de 59 bästa universiteten inom ämnet psykologi år 2009. Örebro är bland dessa.

Uppdaterad: 2013-10-01

Sidansvarig: webbsupport