Forskargrupp

Center for Criminological And PSychosocial research (CAPS)

Om gruppen

Center for Criminological And PSychosocial research (CAPS) är ett multidisciplinärt forskningscentrum som har som övergripande syfte och mål att bidra med ny och praktikrelevant kriminologisk kunskap. Vår grundforskning handlar bl.a. om kriminalitetens orsaker och riskfaktorer och forskning om olika kulturer i fängelsemiljöer. Den tillämpade forskningen handlar bl.a. om utveckling och utvärdering av bedömningsinstrument och brottspreventiva program. Vår forskning och utbildning är tvärvetenskaplig och vi använder oss av både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.

Forskare

Forskare

Uppdaterad: 2013-11-18

Sidansvarig: Henrik Andershed