Forskningsprojekt inom Psykologi

 • Att som tonåring leva med social fobi: Förlopp över tid samt självhjälpsbehandling via

  Trots den sociala fobins svåra symptombild och dess höga förekomst, vilket gör att syndromet bör ses som ett allvarligt...Läs mer
 • Betydelsen av emotionell reglering kopplat till föräldra- och kompisrelationer vid utveckling av social rädsla i tonåren

  Under de tidiga tonåren, och bland många andra förändringar som sker, är det vanligt med en ökning av social...Läs mer
 • Den affektiva personligheten

  En serie tvärkulturella studier som undersöker sömnens roll i  tillfredsställelsen med hälsan. Sömn är...Läs mer
 • Depression and musculoskeletal pain: What role does catastrophizing play?

  Information endast på engelska.Läs mer
 • Effekt av multimodal rehabilitering för patienter med kronisk smärtproblematik

  Vi vet i dagsläget att multimodal rehabilitering, över lag har goda effekter för patienter med kronisk smärtproblematik. Dock vet...Läs mer
 • En studie av kognitiva förmågor hos tvåspråkiga barn: Fördelar och nackdelar

  Flera forskningsstudier visar kontroversiella resultat när det gäller tvåspråkigas kognitiva förmåga (för...Läs mer
 • Evaluation of sleeping problems in the hearing impaired and a randomized study of the

  Läs mer
 • FÖR

  Läs mer
 • Förhållanden som motverkar psykiska problem och sociala anpassningssvårigheter i ungdomsåren

  Processer som kan motverka att ungdomar utvecklar psykiska problem: En longitudinell-experimentell design för att studera transdiagnostiska...Läs mer
 • Förklara sambandet mellan peer management och ungdomars brottslighet

  Information endast på engelska.Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-25

Sidansvarig: webbsupport