Forskningsprojekt inom Psykologi

 • Att förbättra kommunikation i sjukvården

  Läs mer
 • Att utsätta andra och att bli utsatta av andra för hot och trakasserier i olika vardagsmiljöer

  Vissa ungdomar utsätter andra för olika former av hot och trakasserier. De kan göra det gentemot föräldrarna i hemmet,...Läs mer
 • Betydelsen av emotionell reglering kopplat till föräldra- och kompisrelationer vid utveckling av social rädsla i tonåren

  Under de tidiga tonåren, och bland många andra förändringar som sker, är det vanligt med en ökning av social...Läs mer
 • Depression and musculoskeletal pain: What role does catastrophizing play?

  Information endast på engelska.Läs mer
 • Effekt av multimodal rehabilitering för patienter med kronisk smärtproblematik

  Vi vet i dagsläget att multimodal rehabilitering, över lag har goda effekter för patienter med kronisk smärtproblematik. Dock vet...Läs mer
 • Emotion-fokuserad exponering för kronisk smärta

  Projektet saknar beskrivande text.

  Läs mer
 • En förståelse av de förhållanden som kan minska utbildningsklyftan mellan invandrarungdomar och svenska ungdomar

  Sverige har blivit mer etniskt diversifierat i och med tillströmningen av utrikes födda. Anpassning och integration av dessa...Läs mer
 • En nationell jämförelse av föräldrastöd, NJF

  Läs mer
 • En studie av kognitiva förmågor hos tvåspråkiga barn: Fördelar och nackdelar

  Flera forskningsstudier visar kontroversiella resultat när det gäller tvåspråkigas kognitiva förmåga (för...Läs mer
 • Ett naturligt experiment för att förstå hur ungdomar förändras när de engagerar sig i idrott

  En av de mest populära aktiviteterna bland ungdomar är att idrotta. Det tycks vara så att ungdomar som idrottar har stora...Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-25

Sidansvarig: webbsupport