Forskningsprojekt inom Psykologi

 • Evaluation of sleeping problems in the hearing impaired and a randomized study of the

  Läs mer
 • Forskningsöversikter om risk- och skydd och effektiva insatser

  Vi genomför inom detta projekt forskningsöversikter (reviews) om risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende/kriminalitet samt...Läs mer
 • Förebyggande åtgärder mot sömnstörningar hos ungdomar

  Läs mer
 • Förhållanden som motverkar psykiska problem och sociala anpassningssvårigheter i ungdomsåren

  Processer som kan motverka att ungdomar utvecklar psykiska problem: En longitudinell-experimentell design för att studera transdiagnostiska...Läs mer
 • Förklara sambandet mellan peer management och ungdomars brottslighet

  Information endast på engelska.Läs mer
 • Förändringar över tiden i deklarativa (episodisk och semantisk) minne hos skolbarn

  Minnet är en viktig kognitiv förmåga och handlar om inlärning och återhämtning av information. För barn i...Läs mer
 • IDA-programmet

  IDA-programmet (Individual Development and Adaptation) är ett stort pågående longitudinellt forskningsprogram som har följt...Läs mer
 • Implementing Early Workplace-based preventive Interventions for Pain-related Disability

  Läs mer
 • Internetbehandling för personer med bipolär sjukdom - en pilotstudie

  Tidigare studier har visat att internetbaserad KBT kan förhindra återfall i unipolär depression genom att behandla restsymtom efter...Läs mer
 • Interoceptiv exponering vid långvarig smärta

  Syftet med projektet är att undersöka effekten av interoceptiv exponering för patienter med långvarig smärta.

  Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-25

Sidansvarig: webbsupport