Forskningsprojekt inom Psykologi

 • Förändringar över tiden i deklarativa (episodisk och semantisk) minne hos skolbarn

  Mer information om forskningsprojektet finns endast på engelska.

  Läs mer
 • Hur växer blyga violer: Utveckling av blyghet och social ångest under tonåren kopplat till olika former av kompisrelationer

  En rädsla för att träffa och umgås med andra människor eller att vara i sociala situationer hindrar många från...Läs mer
 • Implementing Early Workplace-based preventive Interventions for Pain-related Disability

  Läs mer
 • Internetbehandling för personer med bipolär sjukdom - en pilotstudie

  Tidigare studier har visat att internetbaserad KBT kan förhindra återfall i unipolär depression genom att behandla restsymtom efter...Läs mer
 • Interoceptiv exponering vid långvarig smärta

  Syftet med projektet är att undersöka effekten av interoceptiv exponering för patienter med långvarig smärta.

  Läs mer
 • Kognitiv beteendeterapi för samtidig insomni och depression: En randomiserad, kontrollerad studie

  Sömnstörningen insomni och depression förekommer ofta samtidigt. Det finns forskning som visar att deprimerade personer med...Läs mer
 • Kungälvsprojektet

  Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige och i många andra europeiska länder. Ungdomar är en särskilt utsatt grupp...Läs mer
 • Let´s app? Webbaserad KBT som tidig skolbaserad intervention för tonåringar med smärta, nedstämdhet och stress

  Studiens syfte är att undersöka genomförbarheten och effekten av individanpassad och huvudsakligen webbaserad KBT som tidig...Läs mer
 • Nationell jämförelse av föräldrastöd, NJF

  Läs mer
 • Positiv psykologi vid kronisk smärta

  Syftet med projektet är att undersöka effekten av interventioner baserade på positiv psykologi vid kronisk smärta.

  Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-25

Sidansvarig: webbsupport