Forskningsprojekt inom Psykologi

 • Förebyggande åtgärder mot sömnstörningar hos ungdomar

  Läs mer
 • Förhållanden som motverkar psykiska problem och sociala anpassningssvårigheter i ungdomsåren

  Processer som kan motverka att ungdomar utvecklar psykiska problem: En longitudinell-experimentell design för att studera transdiagnostiska...Läs mer
 • Förklara sambandet mellan peer management och ungdomars brottslighet

  Information endast på engelska.Läs mer
 • Förändringar över tiden i deklarativa (episodisk och semantisk) minne hos skolbarn

  Minnet är en viktig kognitiv förmåga och handlar om inlärning och återhämtning av information. För barn i...Läs mer
 • Hur växer blyga violer: Utveckling av blyghet och social ångest under tonåren kopplat till olika former av kompisrelationer

  En rädsla för att träffa och umgås med andra människor eller att vara i sociala situationer hindrar många från...Läs mer
 • Implementing Early Workplace-based preventive Interventions for Pain-related Disability

  Läs mer
 • Internetbehandling för personer med bipolär sjukdom - en pilotstudie

  Tidigare studier har visat att internetbaserad KBT kan förhindra återfall i unipolär depression genom att behandla restsymtom efter...Läs mer
 • Interoceptiv exponering vid långvarig smärta

  Syftet med projektet är att undersöka effekten av interoceptiv exponering för patienter med långvarig smärta.

  Läs mer
 • Kognitiv beteendeterapi för samtidig insomni och depression: En randomiserad, kontrollerad studie

  Sömnstörningen insomni och depression förekommer ofta samtidigt. Det finns forskning som visar att deprimerade personer med...Läs mer
 • Kontextkänslighet som en transdiagnostisk mekanism: Att förstå kopplingen mellan långvarig smärta och emotionellt lidande

  Kopplingen mellan långvarig smärta och depression är ett mysterium och en stor utmaning.Det är tydligt att smärta och...Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-25

Sidansvarig: webbsupport