Forskningsprojekt inom Psykologi

 • En nationell jämförelse av föräldrastöd, NJF

  Läs mer
 • En RCT som utvärderar effekten av en hybrid emotionsfokuserad behandling för patienter med kronisk smärta och emotionella problem

  Det finns en påtaglig samsjuklighet mellan kronisk smärta och emotionella problem som har visat sig vara svårbehandlat med de...Läs mer
 • En studie av kognitiva förmågor hos tvåspråkiga barn: Fördelar och nackdelar

  Flera forskningsstudier visar kontroversiella resultat när det gäller tvåspråkigas kognitiva förmåga (för...Läs mer
 • Ett naturligt experiment för att förstå hur ungdomar förändras när de engagerar sig i idrott

  En av de mest populära aktiviteterna bland ungdomar är att idrotta. Det tycks vara så att ungdomar som idrottar har stora...Läs mer
 • Förändringar över tiden i deklarativa (episodisk och semantisk) minne hos skolbarn

  Minnet är en viktig kognitiv förmåga och handlar om inlärning och återhämtning av information. För barn i...Läs mer
 • Hur sover ungdomar: En studie om hur sovvanor utvecklas

  Projektet är ett delprojekt i "Processer som kan motverka att ungdomar utvecklar psykiska problem: En longitudinell-experimentell design". En...Läs mer
 • Implementing Early Workplace-based preventive Interventions for Pain-related Disability

  Läs mer
 • Internetbehandling för personer med bipolär sjukdom - en pilotstudie

  Tidigare studier har visat att internetbaserad KBT kan förhindra återfall i unipolär depression genom att behandla restsymtom efter...Läs mer
 • Interoceptiv exponering vid långvarig smärta

  Syftet med projektet är att undersöka effekten av interoceptiv exponering för patienter med långvarig smärta.

  Läs mer
 • Kognitiv beteendeterapi för samtidig insomni och depression: En randomiserad, kontrollerad studie

  Sömnstörningen insomni och depression förekommer ofta samtidigt. Det finns forskning som visar att deprimerade personer med...Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-25

Sidansvarig: webbsupport