Forskningsprojekt inom Psykologi

 • Hur växer blyga violer: Utveckling av blyghet och social ångest under tonåren kopplat till olika former av kompisrelationer

  En rädsla för att träffa och umgås med andra människor eller att vara i sociala situationer hindrar många från...Läs mer
 • Implementing Early Workplace-based preventive Interventions for Pain-related Disability

  Läs mer
 • Kognitiv beteendeterapi för samtidig insomni och depression: En randomiserad, kontrollerad studie

  Sömnstörningen insomni och depression förekommer ofta samtidigt. Det finns forskning som visar att deprimerade personer med...Läs mer
 • Kungälvsprojektet

  Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige och i många andra europeiska länder. Ungdomar är en särskilt utsatt grupp...Läs mer
 • Nationell jämförelse av föräldrastöd, NJF

  Läs mer
 • Processes Influencing Democratic Ownership and Participation

  Läs mer
 • Profiler av internaliserade och externaliserade problem

  Samvariation av dessa problem och dess betydelse vid övergången till vuxenlivet.

  Läs mer
 • Profiler av internaliserande och externaliserande problem: Samvariation av dessa problem och dess betydelse vid övergången till vuxenlivet

  Mer information finns på engelska.

  Läs mer
 • Samarbete mellan Lindeskolan i Lindesberg och CHAMP vid Örebro universitet

  Forskare och skola i nära samarbete för att hjälpa ungdomar Psykologiforskare vid Örebro universitet arbetar sida vid sida med...Läs mer
 • Samtidig social ångest och kronisk smärta - En studie av gemensamma faktorer och en randomiserad prövning av nya behandlingsstrategier

  Bakgrund och syfte Hög grad av samsjuklighet har observerats mellan kronisk smärta och social ångest. Dock är kunskapen om...Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-25

Sidansvarig: webbsupport