Forskningsprojekt inom Psykologi

 • FÖR

  Läs mer
 • Förhållanden som motverkar psykiska problem och sociala anpassningssvårigheter i ungdomsåren

  Processer som kan motverka att ungdomar utvecklar psykiska problem: En longitudinell-experimentell design för att studera transdiagnostiska...Läs mer
 • Förklara sambandet mellan peer management och ungdomars brottslighet

  Information endast på engelska.Läs mer
 • Förändringar över tiden i deklarativa (episodisk och semantisk) minne hos skolbarn

  Mer information om forskningsprojektet finns endast på engelska.

  Läs mer
 • Hur växer blyga violer: Utveckling av blyghet och social ångest under tonåren kopplat till olika former av kompisrelationer

  En rädsla för att träffa och umgås med andra människor eller att vara i sociala situationer hindrar många från...Läs mer
 • Implementing Early Workplace-based preventive Interventions for Pain-related Disability

  Läs mer
 • Kognitiv beteendeterapi för samtidig insomni och depression: En randomiserad, kontrollerad studie

  Sömnstörningen insomni och depression förekommer ofta samtidigt. Det finns forskning som visar att deprimerade personer med...Läs mer
 • Kungälvsprojektet

  Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige och i många andra europeiska länder. Ungdomar är en särskilt utsatt grupp...Läs mer
 • Nationell jämförelse av föräldrastöd, NJF

  Läs mer
 • Processes Influencing Democratic Ownership and Participation

  Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-25

Sidansvarig: webbsupport