Forskningsprojekt inom Psykologi

 • Evaluation of sleeping problems in the hearing impaired and a randomized study of the

  Läs mer
 • Förebyggande åtgärder mot sömnstörningar hos ungdomar

  Läs mer
 • Förändringar över tiden i deklarativa (episodisk och semantisk) minne hos skolbarn

  Minnet är en viktig kognitiv förmåga och handlar om inlärning och återhämtning av information. För barn i...Läs mer
 • Implementing Early Workplace-based preventive Interventions for Pain-related Disability

  Läs mer
 • Internetbehandling för personer med bipolär sjukdom - en pilotstudie

  Tidigare studier har visat att internetbaserad KBT kan förhindra återfall i unipolär depression genom att behandla restsymtom efter...Läs mer
 • Interoceptiv exponering vid långvarig smärta

  Syftet med projektet är att undersöka effekten av interoceptiv exponering för patienter med långvarig smärta.

  Läs mer
 • Kognitiv beteendeterapi för samtidig insomni och depression: En randomiserad, kontrollerad studie

  Sömnstörningen insomni och depression förekommer ofta samtidigt. Det finns forskning som visar att deprimerade personer med...Läs mer
 • Kontextkänslighet som en transdiagnostisk mekanism: Att förstå kopplingen mellan långvarig smärta och emotionellt lidande

  Kopplingen mellan långvarig smärta och depression är ett mysterium och en stor utmaning. Det är tydligt att smärta och depression ofta förekommer...Läs mer
 • Kungälvsprojektet

  Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige och i många andra europeiska länder. Ungdomar är en särskilt utsatt grupp...Läs mer
 • Let´s app? Webbaserad KBT som tidig skolbaserad intervention för tonåringar med smärta, nedstämdhet och stress

  Studiens syfte är att undersöka genomförbarheten och effekten av individanpassad och huvudsakligen webbaserad KBT som tidig...Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-25

Sidansvarig: webbsupport