Forskningsprojekt inom Psykologi

 • Stress, muskoloskeletala besvär och insomnia: olika tillstånd eller varianter på samma problem?

  Stress, smärta och insomnia är bland de ledande hälsoproblem som arbetstagare rapporterar och orsakar mycket arbetsfrånvaro. Kunskapen om...Läs mer
 • Sådan mor, sådan dotter? Sådan far, sådan son? Förebygga och minska fördomar hos ungdomar: empati och mellangruppskontakt

  Information endast på engelska.

  Läs mer
 • SÅS - Social Ångest Smärta

  SÅS (Social Ångest Smärta)-projektet med start hösten 2011: Betydelsen av andras bild av mig själv och min smärta -...Läs mer
 • Trygghet och uniformerade personer

  I detta projekt intresserar vi oss för om och hur olika grupper av informerade personer kan användas i trygghetsskapande arbete. Vi har...Läs mer
 • Tvärkulturella studier i välbefinnande

  I positiv psykologi är förekomsten av välbefinnande lika viktig som frånvaro av sjukdom, och tar man bort sjukdomen betyder det...Läs mer
 • Understanding the development of insomnia: Risk factors and processes in chronic insomnia

  Syftet med projektet är att undersöka sömn och orsaker som hänger ihop med både god sömn och sömnproblem. Det...Läs mer
 • Upp och ut: ungdomar i förändring

  Information endast på engelska.

  Läs mer
 • Utvärdera föräldrastöd i en svensk kommun

  Läs mer
 • Utvärdering av hot-spot policing

  I detta projekt är intresset att utvärdera olika platsorinterade polisinsatser till platser med hög brottsbelastning. Vi har bland...Läs mer
 • Vilken påverkan har katastroftankar på smärta?

  Beskrivning finns endast på den engelska sidan.

  Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-25

Sidansvarig: webbsupport