Forskningsprojekt inom Musikvetenskap

 • "Den lärande musikern". En studie om militärmusiker och deras musikaliska utveckling under ett livslångt musikerskap.

  This study concerns the life-long musical and educational learning processes of retired military musicians, who all commenced their musical schooling...Läs mer
 • A Cross Cultural Exploration of Gendered Music Practices in the UK and Sweden

  The way in which music is gendered has an impact on access to, and participation in, music practices in everyday life. Differences in cultural...Läs mer
 • Det tredje rummets musik

  Avhandlingen handlar om immigranters möjligheter att delta i musikaliska praktiker i Sverige. Genom att studera transnationellt präglade...Läs mer
 • Dimitrij Sjostakovitj och den sovjetiska statsideologin

  Tonsättaren Dmitrij Sjostakovitj verkade i ett land där staten materialiserad i kommunistpartiet nitiskt vakade över all konst. Mitt...Läs mer
 • Discourses of academization and professionalization in higher music education (DAPHME)

  The general aim of the DAPHME project is to investigate discourses on professionalism within the field of higher music education, in particular music...Läs mer
 • Everyday Devices. Mediatisation, Disciplining and Localisation of Music in Sweden 1900-1970

  The aim of this project is to show how sound-reproduction technology interacted with and transformed practices and ideas related to music, sound and...Läs mer
 • Improvisation i grundskolans musikundervisning

  Detta musikvetenskapliga projekt har en didaktisk inriktning. Projektet avser att undersöka musiklärares förhållningssätt...Läs mer
 • Kropp, görande och varande i musik. En fenomenologisk studie

  Studiens problemområde, syfte och frågeställning Det föreligger ett glapp vad gäller kroppens meningsskapande plats vid...Läs mer
 • Kulturell mångfald inom högre musikutbildning och dess lärarutbildningar - avlägsen önskedröm eller möjlig framtid?

  Forskningen undersöker och problimatiserar (bristen på) kulturell mångfald - etnisk och innehållslig - inom...Läs mer
 • Minoriteterna i minoriteten: En studie om musikundervisningens roll i utvecklandet av mångkulturella färdigheter i den finlandssvenska skolan.

  As a bilingual country Finland provides an internationally interesting context for examining cultural diversity and multicultural music education.Läs mer

Uppdaterad: 2012-08-17

Sidansvarig: Helena Eriksson