Forskningsprojekt inom Folkhälsovetenskap

 • Att främja fysisk aktivitet bland gymnasieelever på yrkesinriktade linjer

  Läs mer
 • Att främja fysisk aktivitet hos barn och unga

  Läs mer
 • Boende deltar i kunskapsproduktionen: försök med participatorisk forskning i Baronbackarna

  Läs mer
 • Bostadsområdets karaktäristika, socialt kapital och självskattad hälsa

  Läs mer
 • Dansen i svenska skolor

  Läs mer
 • Demokratienkäten 2004

  Läs mer
 • Det goda bostadsområdet

  Läs mer
 • Flernivåanalyser av data från befolkningsenkäter

  Läs mer
 • Fritiden som arena för ANDT- förebyggande arbete- En studie om ungdomars hälsa och fritidsverksamhet

  Projektets innehåll Studien handlar om fritiden som en arena för ANDT- förebyggande och hälsofrämjande arbete och inriktas...Läs mer
 • Frivilligorganisationernas alkohol- och drogförebyggande arbete

  Läs mer

Uppdaterad: 2011-12-19

Sidansvarig: webbsupport