Forskningsprojekt inom Folkhälsovetenskap

 • Att främja fysisk aktivitet bland gymnasieelever på yrkesinriktade linjer

  Läs mer
 • Att främja fysisk aktivitet hos barn och unga

  Läs mer
 • Boende deltar i kunskapsproduktionen: försök med participatorisk forskning i Baronbackarna

  Läs mer
 • Bostadsområdets karaktäristika, socialt kapital och självskattad hälsa

  Läs mer
 • Dansen i svenska skolor

  Läs mer
 • Demokratienkäten 2004

  Läs mer
 • Den hälsosamma staden - social integration, nätverkspolitik och hållbar välfärdsutveckling

  Syfte Det övergripande syftet med forskningsprogrammet Den hälsosamma staden – social integration, nätverkspolitik och...Läs mer
 • Det goda bostadsområdet

  Läs mer
 • Flernivåanalyser av data från befolkningsenkäter

  Läs mer
 • Fritiden som arena för ANDT-förebyggande arbete. En studie om ungdomars hälsa och fritidsverksamhet.

  Syfte Studien syftar till att öka kunskapen om betydelsen av ungdomars fritidsaktiviteter för att vidareutveckla det...Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07

Sidansvarig: webbsupport