Forskningsprojekt inom Folkhälsovetenskap

 • Att främja fysisk aktivitet bland gymnasieelever på yrkesinriktade linjer

  Ett forskningsprogram har genomförts i anknytning till utveckling av insatser för att främja fysisk aktivitet bland gymnasieelever...Läs mer
 • Barn i familjer med missbruksproblem - Från riskgrupp till friskgrupp

  En angelägen grupp är barn till missbrukare. Detta forskningsprojekt vill studera det amerikanska preventionsprogrammet Betty Ford...Läs mer
 • Boende deltar i kunskapsproduktionen: försök med participatorisk forskning i Baronbackarna

  Inom Partnerskap för Hållbar Välfärdsutveckling pågick ett metodutvecklingsarbete i stadsdelen Baronbackarna i Örebro...Läs mer
 • Cancer prevention for betel-nut abusers

  Förändringar i hälsobeteende och hälsoutbildningar har fått en ökad betydelse i många länder, särskilt...Läs mer
 • Child injury prevention and economic analyses

  Skadeförebyggande arbete bland barn, inkluderat missbruksprevention, är en av de mest prioriterade frågorna i många länder.Läs mer
 • Child labour including economic analysis

  Barnarbete är ett permanent problem i låg-och medelinkomstländer, och även i USA. Hälso- och skadeproblem bland barnarbete...Läs mer
 • Den hälsosamma staden - social integration, nätverkspolitik och hållbar välfärdsutveckling

  Syfte Det övergripande syftet med forskningsprogrammet Den hälsosamma staden – social integration, nätverkspolitik och...Läs mer
 • Dopad via kosttillskott? En förstudie om doping och kosttillskott inom föreningsidrotten i Sverige

  Internationella studier och erfarenheter inom många verksamheter i Sverige visar på samband mellan kosttillskott och doping. En del...Läs mer
 • Europeiskt bedömningsinstrument för barns sociala och emotionella förmågor

  Det ökande intresset i Europa för barns social och emotionella förmågor gör att det finns ett behov av ett Europeiskt...Läs mer
 • Fritiden som arena för ANDT-förebyggande arbete. En studie om ungdomars hälsa och fritidsverksamhet.

  Syfte Studien syftar till att öka kunskapen om betydelsen av ungdomars fritidsaktiviteter för att vidareutveckla det...Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07

Sidansvarig: webbsupport