Forskningsprojekt inom Folkhälsovetenskap

 • Att främja fysisk aktivitet bland gymnasieelever på yrkesinriktade linjer

  Läs mer
 • Att främja fysisk aktivitet hos barn och unga

  Läs mer
 • Barn i familjer med missbruksproblem - Från riskgrupp till friskgrupp

  En angelägen grupp är barn till missbrukare. Detta forskningsprojekt vill studera det amerikanska preventionsprogrammet Betty Ford...Läs mer
 • Boende deltar i kunskapsproduktionen: försök med participatorisk forskning i Baronbackarna

  Läs mer
 • Bostadsområdets karaktäristika, socialt kapital och självskattad hälsa

  Läs mer
 • Cancer prevention for betel-nut abusers

  Förändringar i hälsobeteende och hälsoutbildningar har fått en ökad betydelse i många länder, särskilt...Läs mer
 • Child injury prevention and economic analyses

  Skadeförebyggande arbete bland barn, inkluderat missbruksprevention, är en av de mest prioriterade frågorna i många länder.Läs mer
 • Child labour including economic analysis

  Barnarbete är ett permanent problem i låg-och medelinkomstländer, och även i USA. Hälso- och skadeproblem bland barnarbete...Läs mer
 • Dansen i svenska skolor

  Läs mer
 • Demokratienkäten 2004

  Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07

Sidansvarig: webbsupport